Istilah pengarang Sarawak dalam konsep 1Malaysia


Kata Saiee Driss, “Satu hal yang harus diambil kira apabila membaca tajuk Istilah pengarang Sarawak dalam konsep 1Malaysia, tajuk ini tidak memberi batas jelas maksud 'sastera kreatif' dan konteks sosiopolitik dan demografi. Dengan itu, sastera kreatif meliputi genre sastera kretaif dalam semua bahasa di Sarawak dengan sastera dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang paling dominan diikuti oleh sastera bahasa Cian dan Iban.”

Menurutnya, memang sastera bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu lebih dekat dengan kumpulan yang hadir kerana hampir kesemuanya menulis dalam bahasa Melayu.

Namun kita tidak sama sekali boleh menolak kewujudan dan kehadiran karya-karya dalam bahasa Inggeris yang terus wujud dan sebahagian penulis yang menulis dalam bahasa Inggeris menyiarkan karya di negara-negara luar. Ada seorang penulis kita yang menulis dalam bahasa Inggeris dan menyiarkannya di Kanada mendapat pengiktirafan dan hadiah peringkat Amerika Utara.”

Terdapat juga persatuan bahasa Inggeris berpusat di utara Sarawak sudah mula menerbitkan buku-buku yang dijual di kedai-kedai buku utama.

Untuk pengetahuan, ahli-ahli persatuan penulis Iban yang anggotanya terdiri kebanyakannya daripada guru-guru dan profesional Iban sejak sedekad lalu berjaya melahirkan novel moden dalam bahasa Iban diterbitkan dalam format cukup canggih dengan teknologi moden.

Saya tidak hairan sedikit masa lagi novel-novel ini akan dipasarkan melalui internet dalam bentuk percetakan hardcopy dan e-book. Ini kerana mereka lebih gigih dan bekerja keras menghadapi tekanan tanpa sokongan dan bantuan kemudahan seperti orang yang menulis dalam bahasa Melayu.”

Juga, ada penulis Iban sekarang menghasilkan novel dalam bahasa Iban dan bahasa kebangsaan. Antaranya ialah Jaya Ramba dan Harry Umbar.

Juga harus diketahui ada banyak persatuan kesenian dan kesusasteraan bahasa Tiong Hua di Sarawak yang menghasilkan karya dan dipasarkan sedikti sahaja di Sarawak, sebaliknya dipasarkan di luar negara.

Dalam satu wawancara dengan Wu An, seorang penyair bahasa Mandarin dari Sarawak yang dianggap penyair dunia oleh khalayak sastera bahasa Mandarin dunia, saya diberitahu bahawa para penulis dalam bahasa Mandarin dari Sarawak banyak menerbitkan buku.

Melalui persatuan mereka, buku-buku itu dijual/dihantar ke universiti-universiti yang menawarkan pengajian bahasa dan budaya Cina di seluruh dunia. Dengan itu, buku-buku mereka menjadi bahan rujukan dan kajian oleh pensyarah dan mahasiswa dari universiti-universiti itu. Dengan itu, para penulis berkenaan sering dijemput untuk memberi ceramah dan kuliah di universiti berkenaan sebagai tetamu.”

Sepanjang diketahuinya, kata Saiee, tidak ada program dan strategi pemasaran demikian dilaksanakan oleh persatuan penulis tempatan, termasuk di dalam negara sendiri. Perihal atau peringatan (bukan amaran) terhadap hakikat itu telah disebutnya dalam makalahnya mengenai rebranding dan repositioning penulis dan sastera kebangsaan di Sarawak.

Saya menerima tafsiran bahawa sastera kreatif di dalam ujudl yang diberikan kepada saya ialah sastera kreatif bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan Malaysia yang selama ini didomininasikan oleh pengarang Melayu atau mengaku diri Melayu dan ditegaskan akan kemelayuannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mewujudkan Bahagian Penulis Pelbagai Kaum, iaitu satu langkah undur dan bertentangan dengan Gagasan 1Malaysia.

Saya pernah berhujah panjang dengan dua, tiga rakan tentang pengkelasan kepada penulis kebangsaan dan penulis pelbagai kaum yang saya rasa pengwujudan dan pengiktirafan tentang wujudnya penulis pelbagai kaum adalah satu pengisytiharan hanya penulis Melayu yang standart dan yang pelbagai kaum ini inferior.

Ini selari dengan pandangan golongan orientaslis yang meletakkan budaya barat sebagai paksi budaya dan tamadun tinggi dan yang lain itu oriental atau asing dan harus diletakkan di tempatnya sahaja,” jelas Saiee.No comments: