Pengembangan bahasa dan persuratan Melayu antarabangsa

RADIN AZHAR AHMAD

PUSAT Pengajian Melayu yang pertama ditubuhakn di Leiden, Belanda pada 1876, dan sehingga kini pusat itu telah diiktiraf sebagai pusat utama bagi kajian budaya Melayu di peringkat antarabangsa.

Dato’ A. Aziz Deraman berkata, kemudian pada akhir 1992, kerajaan Malaysia memulakan langkah penubuhan Kursi Pengajian Melayu (Eropah) dengan ditempatkan seseorang yang bertaraf Profesor di Universiti Leiden.

Menurutnya, penubuhan Kursi itu bukan sahaja diharap akan mempertingkatkan kajian sastera Melayu di Eropah, bahkan turut mengembangkan bahasa, budaya Melayu dan promosi pengetahuan pelbagai bidang tentang Malaysia khasnya dan dunia Melayu atau rantau ini amnya.

"Usaha pengembangan bahasa dan sastera Melayu di dunia seharusnya terus dipertingkatkan, manakala pusat-pusat pengajian Melayu yang sedia ada terus diperkukuh melalui program kerjasama kebahasaan, kesusasteraan, penerbitan dan persuratan."

"Paling mutakhir 1995, Kursi Pengajian Melayu ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand. Jika ditubuhkan lagi Kursi-Kursi Pengajian Melayu di mana-mana negara lain yang strategik untuk Malaysia, tentu manfaatnya akan menjadi lebih besar kepada pengajian, pengembangan akademik dan penyelidikan tentang bahasa dan persuratan Melayu," katanya.

Bercakap pada Dialog Bahasa 2007 di Kuching baru-baru ini, Dato’ A. Aziz Deraman menjelaskan, kkerajaan Malaysia juga bersetuju dan mengumumkan penubuhan Kursi Pengajian Melayu di Universiti Pengajian Asing Beijing (BFSU), China. Seorang Profesor akan ditempatkan di sana pada pertengahan 2007.

"Kajian kesesuaian patut juga dibuat bagi meneruskan usaha yang sama di Korea Selatan, Jepun, Australia, Jerman, Perancis, United Kingdom, Rusia dan beberapa negara lain di Asia-Pasifik, Amerika dan Eropah.

"Banyak negara asing itu berminat. Mereka cuma harus akur dan mematuhi dasar atau prinsip-prinsip penubuhannya dengan dorongan, inisiatif dan menentukan sumber dana pembiayaannya secara bersama," katanya.

Katanya, Kursi Pengajian Melayu boleh menjadi pusat kecemerlangan akademik yang akan merangsangkan minat para pengkaji, sarjana, pakar dan cendekiawan yang berminat dalam bidang sosiologi, antropologi, bahasa dan sastera Melayu atau dunia Melayu secara keseluruhannya.

"Ada bukti-bukti menunjukkan bahawa melalui peranan Kursi ini seperti pengalaman di Leiden, kesedaran yang lebih meluas dan mendalam akan lebih terserlah di kalangan masyarakat antarabangsa tentang peri pentingnya serta besar manfaatnya menjalinkan dan melestarikan persefahaman budaya serta mengakrabkan antara dunia Melayu dengan rantau Eropah.

"Suasana dan aspirasi ketamadunan antara Melayu dengan dunia luar boleh pula mewujudkan hubungan yang lebih adil antara dunia Melayu dengan Barat. Senario ini akan turut mencetuskan iklim sosioekonomi dan sosiopolitik yang lebih kondusif. Pengembangan bahasa, sastera dan budaya Melayu ke peringkat antarabangsa akan lebih jelas arahnya."

Jelasnya, hasrat pengembangan persuratan Melayu terutama sasteranya tidak patut diniatkan sebagai usaha yang bertujuan ‘berlawan’ dengan perkembangan kesusasteraan Barat atau Inggeris sedunia atau menandingi hasil-hasil persuratan bangsa-bangsa yang sudah sedia mempunyai sejarah kegemilangan persuratan yang cukup lama itu.

Malaysia katanya, perlu mengatur usaha agar hasil-hasil persuratan pilihan terbaiknya itu dikenali, ditatapi dan dikaji oleh dunia luar. "Caranya tentu bukan sekadar melalui usaha-usaha satu dua agensi, apalagi kalau bertindak secara terpisah antara Malaysia dengan Indonesia atau Brunei, misalnya sewaktu menyertai acara tahunan Frankfurt Book Fair itu, perancangan strategik perlu ada."

Katanya, rangkaian kerja institusional antara negara memang sangat munasabah dan forum-forum kerjasama yang diwujudkan misalnya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia (MABBIM), Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) dan Forum Kerjasama Penerbitan Serantau (FOKEPS), Mesyuarat Kerjasama Kebahasaan dan Persuratan (MEKKAP) kawasan segi tiga Asia Tenggara, boleh menjadi wahana penyebaran bahan pengajian dan kajiann di institusi-institusi asing.

"Malahan, apakah mustahil suatu waktu terdekat, dicetuskan Renaisans Kesusasteraan Melayu atau Malay Literature Renaissance? Tidakkah diyakini bahawa kesusasteraan Melayu yang berlatarbelakangkan tradisi, budaya dan leluhur Melayu yang jitu dan unggul itu dapat dibangkitkan, kemudian diperkembangkan menjadi salah satu daripada World Literature yang berbobot dalam abad ke-21 ini."

"Usaha mempertingkatkan kajian dan pengajian sastera Melayu melalui program penyelidikan dan pengukuhan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden hendaklah sentiasa dilakukan. Usaha-usaha memperkenalkan kesusasteraan Melayu di peringkat serantau dan antarabangsa telah dipergiatkan atau disokong oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) melalui beberapa seminar, pertemuan, dialog, persidangan penulis, pengucapan puisi, di samping program sastera atau Minggu Sastera Melayu dalam kajian di luar negara.

"Kerjasama rapat DBP dengan gerakan sastera dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO), terutama Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) mesti ditingkatkan lagi. Agensi seperti DBP memerlukan prasarana organisasi rakyat yang tidak bercorak rasmi bagi merakyatkan program kebahasaan dan kesusasteraanya. Makanya, sebagai badan ilmu, DBP mesti meneruskan tradisi perjuangan rakyat yang melahirkan dirinya ke dunia selain menjadi badan yang mendukungi fungsi kerajaan semata-mata. Untuk itu, agensi rasmi sepertinya dan pertubuhan perlu berbimbing tangan membina jaringan baru yang diperluaskan dan kerjasama kerantauan dieratkan."

Jelasnya, penterjemahan lebih banyak karya agung dalam bahasa Melayu dan karya-karya pilihan yang dihasilkan oleh pengarang dan sasterawan tersohor dari dunia berbahasa Melayu ke bahasa-bahasa utama dunia wajar diberikan perhatian serius, bukan sekadar ‘melepaskan batuk di tangga’.

"Dunia Melayu ada mengimpikan Hadiah Nobel dalam abad ke-21 , maka usaha penterjemahan karya sastera berbahasa Melayu harus diberikan keutamaan tinggi. Cabarannya sangat besar kerana kita harus bersaing merebut pasaran di dunia antarabangsa.

"Karya-karya yang akan diterjemahkan itu bukan sahaja karya yang luar biasa, tetapi mutu penterjemahannya yang baik sekali. Promosinya lebih sistematik damn agresif, termasuk usaha memperluas sebaran karya, diperkenalkan dan dikaji di pelbagai pusat pengajian Melayu antarabangsa yang sedia ada itu."

Promosi perluasan kesusasteraan Melayu tambahnya, boleh didorong sama oleh mereka yang diberikan penghargaan dan pengiktirafan kesarjanaan masing-masing. Penghargaan kepada tokoh-tokoh pengkaji, sarjana dan sasterawan oleh Malaysia misalnya melalui skim Karyawan Tamu DBP, Mualim Tamu Perpustakaan Negara Malaysia atau oleh mana-mana institusi pengajian tinggi itu tidak boleh sama sekali dihentikan.

DBP pernah menawarkan kepada tokoh-tokoh sasterawan, pengkaji dan sarjana dari India, Singapura, Rusia, Perancis, United Kingdom, Korea, Azerbaijan, Uzbekistan, Amerika Syarikat, Indonesia dengan dilantik mereka sebagai Karyawan Tamu atau diberikan geran bagi penyelidikan.

"Mereka diberikan kesempatan untuk membuat penyelidikan dan penulisan dalam bentuk memoir, autobiografi dan kajian. Setidak-tidaknya mereka juga akan ikut memainkan peranan untuk merangsangkan pengembangan kajian atau pengajian sastera Melayu di dunia," katanya.
(Stail Seni Budaya, Utusan Sarawak, Khamis, 26 Julai 2007)

No comments: