Karya sastera tebalkan integriti budaya

RADIN AZHAR AHMAD

KARYA sastera yang tertuang melalui bahasa apa-apa pun termasuk bahasa Melayu menjadi wadah integrasi budaya. Karya sastera adalah satu bentuk budaya karya berupa lisan mahupun tertulis yang berupa dongeng, novel, puisi, prosa dan sebagainya yang merupakan hasil sasterawan baik individu, kelompok atau tradisi turun-menurun.

“Di luar arus utama, tertulis yang kita sebut klasik di Indonesia, sebahagian besar cerita dan nyanyian rakyat masih hidup dan tinggal sebagai bentuk sastera lisan sampai kini,” kata Drs. Fl. Sudiran S.PD.

Menurutnya, banyak jenis sastera itu telah dirakam dalam tulisan selama puluhan tahun, tetapi sebahagian besar masih tergolong dalam karya tidak tertulis yang tersimpan dalam ingatan pencerita dan pembaca puisi profesional atau amatur yang hanya boleh dinikmati apabila mendengarnya.

“Tidak dilebih-lebihkan, jika dikatakan bahawa ribuan bahan sastera lisan epik dan lirik masih ada sebagai hasil budaya yang hidup terucap dalam bahasa yang ratusan jumlahnya di Indonesia, khususnya dalam kelompok masyarakat di pedalaman yang belum tertembus oleh lalu lintas moden.

“Sedangkan banyak masyarakat di deda dan kota kecil menentukan pola kehidupan di Indonesia. Sebanya, 80 peratus penduduk Indonesia tinggal di luar daerah kota. Kita dapat mengabaikan sastera lisan. Bagaimanapun, kita akan menyakini betapa pentingnya apabila kita melihatnya secara sempit dari sudut sastera ataupun lebih luas dari sudut kebudayaan.”

Sastera lisan katanya, dapat dipandang sebagai langkah pertama ke arah perkembangan sastera yang lebih dikenali oleh penghuni kota.

“Caranya, sastera lisan memandang orang, alam dan masyarakat. Kita temukan juga kesahajaan itu pada bentuk pengucapannya, seperti perulangan dinamik estetik dasar yang terkandung dalam bahasa.

“Daya tarik dan kesahajaannya adalah ciri yang mempesonakan dari sastera lisan yang harus diperhatikan dalam menilai sastera,” tambahnya.

Sastera lisan jelasnya, merupakan langkah pertama ke arah bentuk pengucapan sastera yang lebih arif.

Menurut sejarahnya, Drs. Fl. Sudiran S.PD menjelaskan, sastera lisan adalah sejenis sastera yang harus diketengahkan sebelum memasuki daerah khas saster, iaitu daerah sastera tertulis.

Katanya, “Indonesia mempunyai tradisi sastera tertulis yang lama, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap kesusasteraan pada umumnya sastera lisan harus dieprlakukan sebagai salah satu bahagian yang penting.”

Dilihat dari sudut kebudayaan katanya, sastera lisan adalah pengucapan yang langsung dan serta-merta dari jiwa rakyat biasa yang merupakan lapisan bawah masyarakat.

Kerana itu tambahnya, persamaan pada tema dan gaya dapat ditemukan antara sastera lisan yang berasal dari daerah yang berlainan.

“Dapat diduga bahawa kesamaan itu mungkin ada, tidak sahaja di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga dalam lingkungan ASEAN.

“Perbandingan antara cerita rakyat, jenis-jenis puisi, teka-teki dan peribahasa yang ada dalam sastera lisan di negara-negara ASEAN tentu akan menghasilkan keterangan yang menarik mengenai kaitan budaya dan sastera bangsa kita,” ujarnya.

Kumpulan sastera lisan meliputi wilayah yang luas; dari sebelah barat Sumatera hingga bahagian paling timur Indonesia, iaitu Irian Jaya, dan dari selatan, Roti hingga daerha paling utara, Sulawesi, katanya.

“Di samping bertujuan untuk menunjukkan penyebaran sastera lisan di daerah yang luas, perkembangan sastera lisan di Indonesia sampai batas yang paling jauh diharapkan dapat memprlihatkan kaitan yang ada antara sastera lisan di negara ASEAN.

“Kaitan serta persamaan dengan sastera lisan yang berkembang di Malaysia, yang mempunyai dasar pemakaian bahasa yang sama dengan daerah berkebudayaan Melayu di Indonesia cukup jelas.

“Perbandingan antara sastera lisan di negara-negara ASEAN yang lain mungkin akan menimbulkan keinsafan yang sama, iaitu kita memiliki persamaan sekalipun kebudayaan kita berbeza,” jelasnya.

(Utusan Sarawak, 28 Februari 2008)

No comments: