Kehalusan santun, jati diri Melayu Sarawak

KETINGGIAN akal budi dan kehalusan santun diukur melalui pertuturan dan perilaku yang diserlahkan oleh sesebua masyarakat.

Kebijaksanaan masyarakat pula diwarnai dengan ketajaman pemikiran dalam melatari nilai dan budaya yang diwarisi.

Daripada analisis didapati bahawa unsur kesantunan menonjolkan keperibadian dan jati diri orang Melayu Sarawak, kata Hamidah Abdul Wahab, Wan Robiah Meor Osman dan Rosnah Mutafa dalam kertas kerja Kesantunan Dalam Budaya Melayu Sarawak.

“Masyarakat ini memperlihatkan kehalusan bicara serta tingkah laku dalam kelangsungan interaksi sosial yang menunjukkan keharmonian dan keutuhan pegangan warisan.

“Di samping menyerlahkan ketinggian akal budi, kehalusan santun serta ketajaman pemikiran dalam komunikasi sosial harian yang jelas memperlihatkan ketinggian peradaban bangsa,” kata mereka.

Masyarakat Melayu Sarawak jelas mereka kaya dengan adat-istiadat yang ditenun dengan unsur-unsur kesopanan dan kesantunan.

Dapat ditelah dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah menerusi perlakuan dan penggunaan bahasa seperti kata ganti nama diri, kata sapaan dan rujukan hormat selain pantun, kiasan dan budaya rakyat seperti lagu dan cerita.

Penekanan unsur kesantunan dalam kehidupan amat penting agar terlahir insane yang berpekerti mulia, tahu adatbudaya, berakhlak dan mempunyai keperibadian Melayu.

“Seperti juga kaum lain, orang Melayu Sarawak sememangnya memiliki adapt resam yang membentuk perlakuan dalam norma sosial.

“Sejak dari kanak-kanak, masyaraka=t ini terdidik dengan amalan kesantunan berbahasa, dari segi verbal.

“Dalam konteks ini, manifestasi kesantunan terserlah menerusi pertuturan seharian dan perlakuan yang dianggap sebagai peraturan bersama yang dikongsi oleh setiap ahli masyarakat.”

Kesantunan kata mereka merupakan elemen yang mencorak hubungan sesama individu yang terlibat dalam sesuatu proses komunikasi.

Daripada penelitian yang dijalankan terhadap data dan pemerhatian, didapati bahawa unsur kesantunan terserlah melalui beberapa medium, termasuklah menerusi kata ganti nama diri, kata panggilan atau kata sapaan, penggunaan bahas ahalus atau eufemisme, serta cara masyarakat berperi laku.

Berdasarkan temu bual bersama informan yang terlibat, didapati terdapat dua bentuk penggunaan kata ganti nama diri tunggal dalam dialek Melayu Sarawak.

“Dalam konteks mesra atau sopan, masyarakat cenderung menggunakan kata ‘kamek’ untuk merujuk diri sendiri, iaitu menyamai penggunaan ‘saya’ dalam bahasa Melayu standard.

“Kata ganti ini digunakan apabila berkomunikasi dengan individu yang lebih muda, sebaya, atau lebih berusia daripada penutur, dalam situasi berbahasa sehari-hari.”

Namun penggunaan bentuk yang kedua iaitu ‘aku’ dilihat sebagai bentuk yang agak kasar dalam konteks ibu bapa generasi kedua dengan anak-anak mereka.

Manakala dalam komunikasi antara generasi pertama dan kedua, penggunaan ‘aku’ dianggap mesra dan tidak kasar.

Menurut informan, kata ‘aku’ biasa digunakan semasa berkomunikasi dengan kawan-kawan rapat dan saudara terdekat seperti abang, kakak atau adik, namun penggunaan tersebut tidak diizinkan kepada anak-anaknya kerana dianggap kasar.

Dalam masyarakat Melayu Sarawak, penggunaan unsur santun misalnya dapat dilihat melalui ungkapan “mupok lok” yang bermaksud seseorang meminta diri untuk beredar dari tempat tersebut.

“Selain itu, terdapat juga konsep meminta maaf sebelum bertanyakan sesuatu atau memulakan bicara, misalnya “Mintak map dengan kitak, kamek tok nak nanyak…”.

Konsep ini tidak merujuk permohonan maaf yang sebenarnya, yang dibuat atas dasar memohon kemafaan daripada seseorang kerana melakukan kesalahan, tetapi lebih terdorong kerana rasa hormat dan rendah diri.

Eufemisme bagi menyamarkan kata-kata kasar pula dapat dilihat melalui kata-kata ‘simpan’ yang merujuk kepada kematian.

Penggunaan ini biasanya merujuk kematian bayi atau kanak-kanak yang masih kecil.

Bagi individu dewasa yang meninggal dunia pula, masyarakat memanggilnya dengan panggilan ‘orang ninggal’, misalnya ‘urang ninggal Ali’.

Dalam hal ini, kata urang ninggal itu menyamai kata Allahyarham atau Allahyarhamah. Kata ini digunakan untuk orang Islam sahaja.

UTUSAN SARAWAK, 4 APRIL 2009

No comments: