Bagaimana memaknakan puisi?


Keterangan gambar: ORANG LAMA… Hajah Latifah Haji Mohd. Shebli memberikan penerangan tentang pembikinan puisi kepada peserta yang menyertai Bengkel Penulisan Puisi anjuran Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) baru-baru ini.

“RAMAI yang beranggapan sukar untuk menghayati puisi kerana puisi yang dibaca kadangkala sukar untuk dihayati. Kenapa? Ini kerana kita masih mencari perlambangan atau diksi atau apa-apa sahaja yang tepat tentang puisi tersebut.”

Ini antara perkara yang diketengahkan oleh Dahiri Saini ketika membimbing Bengkel Penulisan Puisi anjuran Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) baru-baru ini. Dahiri mengetengahkan Praktis Menulis Puisi pada bengkel tersebut.

“Satu hal yang ketara, puisi yang hendak dihayati itu kadangkala bersifat terlalu peribadi. Puisi tersebut menggunakan perlambangan yang jauh.

“Jauh bermaksud tidak digunakan oleh orang lain sebelum ini. Seperti yang dijelaskan jika tajuk puisi itu ialah Pohon Diri, penulis akan menulis tentang sekitar pohon/pokok. Tetapi, dia menulis perlambangan yang tidak kena-mengena yang sepatutnya.”

Menurutnya, ramai yang tidak tahu menulis puisi memerlukan persediaan yang serapi mungkin dengan idea yang telah diperam sekian lama atau sudah tercerna untuk diluahkan dalam bentuk perkataan.

“Setelah semuanya selesai, kita mengulangi membaca dan memahami apa yang kita tulis sebelum ia diserahkan untuk diterbitkan akhbar dan sebagainya. Ingat! Puisi yang baik tidak mengajar khalayak pembaca, tetapi membuat khalayak pembaca berfikir dan terus berfikir.”

Dahiri menjelaskan, puisi harus dimaknakan dengan selera pembaca. Dalam kata lain, puisi yang baik akan dimaknakan berlapis-lapis dalam perkataannya.

Penulis puisi katanya, harus menyasarkan sasaran puisinya. “Jika hendak menulis puisi remaja, harus menggunakan bahasa remaja sifatnya. Begitu juga dengan puisi kanak-kanak. Namun, puisi yang bersifat umum, kita tidak memikirkan semua itu.”

Katanya, puisi mempunyai makna tersendiri untuk menghantar apa-apa sahaja idea dalam puisi untuk dibaca, dan dihayati oleh khalayak pembaca.

“Puisi yang menepati cita rasa kita tidak mungkin menepati cita rasa khalayak pembaca. Tetapi, penulis tidak harus prejudis dalam persoalan itu kerana puisi yang baik akan dibaca dan dihayati oleh sesiapa sahaja.”

Kata Dahiri, memang agak sukar untuk mencari teknik yang betul menulis puisi. “Kita harus menjadi subjek yang jelas dan menepati ciri-ciri sebuah puisi yang memenuhi selera penulis dan khalayak pembaca.”

Ramai yang beranggapan menulis puisi itu seperti berangan-angan dulu, baru dapat menulis puisi, katanya.

Memang menulis memerlukan apa-apa sahaja yang berlaku di sekeliling penulis atau tempat yang pernah dilawati sehingga deria rasa dapat menulis puisi, tambahnya.

“Dalam puisi kita memerlukan apa-apa saja kemampuan kita untuk mengeluarkan idea, gagasan, rasa yang terpendam atau apa-apa saja yang berkaitan dengan puisi yang hendak kita tulis.

“Puisi harus berifat positif. Harus mengetengahkan idea yang bernas atau apa-apa saja yang berkaitan dengan kebaikan, keluhuran, kebeningan dengan penuh rasa kesederhanaan.

“Bahasa dalam puisi tidak semestinya bahasa yang tinggi, tetapi harus ada kesederhaan dalam puisi. Perlu ada daya kelembutan bahasa yang serba harmoni sifatnya.”

Puisi yang baik ujarnya, tidak mengabaikan tatabahasa serta cuba membuat pembaharuan dalam teknik penyampaian, tetapi jangan pembaharuan dalam nahu bahasa. “… kerana ia melanggar etika bahasa itu sendiri.”

Bahasa yang baik dalam puisi katanya, akan membentuk diksi tersebut berifat harmoni dan mudah mengalir dalam diri penulis atau khalayak pembaca.

“Satu hal lagi, puisi harus difahami penulisnya dulu. Kalau penulis tidak faham apa yang ditulisnya, bagaimana pula dengan khalayak pembaca?

“Setiap diksi, bait, baris puisi tidak seperti gurindam, syair atau sebagainya kerana puisi bebas dengan rimanya. Tetapi, jika penulis mampu mengolahnya dengan rima serta diksi yang tepat, ia akan membuat puisi tersebut lebih baik,” katanya.
(Utusan Sarawak, 17 Januari 2008)No comments: