Analisis Studi Budaya dalam Suara Dari Rimba

STUDI Budaya dirumuskan oleh Bennet dan diketengahkan oleh Abang Haliman Abang Julai sebagai satu arena interdisiplin, yakni perspektif daripada disiplin yang berlainan dapat diambil secara selektif bagi menguji hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan.

Bentuk kekuasaan yang diterokai oleh studi budaya beragam, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme dan lain-lain. Studi budaya juga merangkumi wilayah pendekatan kajian budaya seperti politik, ideologi, sosial dan sejarah.

Ini merupakan perkara yang dijadikan asas oleh Abang Haliman Abang Julai apabila membentangkan kertas kerja berjudul Suara Dari Rimba Zahirkan Suara Hati Kaum Penan: Analisis Studi Budaya pada Majlis Bicara Buku anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa).

Penelitiannya terhadap novel Suara Dari Rimba karya Jong Chian Lai, Abang Haliman mendapati, Jong mempunyia satu paradigma yang tekal apabila membicarakan permainan kuasa antara dua pihak, superior dan subordinate.

Menurutnya, persoalan Suara Dari Rimba berkisar tentang isu penentangan suku kaum Penan di belantara Sarawak terhadap usaha pembangunan dan pembalakan oleh pihak berkuasa dan golongan kapitalis.

“Penentangan Penan ini didalangi oleh seorang pencinta alam Swiss, Brueno Mansel yang sanggup mengabdikan diri di dalam belantara Sarawak demi membuktikan kesungguhannya membela kepentingan Penan.

“Misinya adalah untuk mempertahankan rimba dan cara hidup Penan yang kuno agar tidak dimusnahkan oleh kemasukan pembangunan dan perubahan cara hidup yang moden. Perjuangan lelaki asing berkulit putih ini kelihatan jujur kerana disertai alasan yang menyebelahi kehendak suku kaum Penan.”

Namun begitu katanya, dari sudut lain, misi itu dianggap mempunyai muslihat yang sebaliknya, iaitu mengekalkan kemunduran sebilangan kecil rakyat Malaysia sedangkan masyarakat lain sudah meninggalkan kehidupan kuno itu dan membangunkan tamadun yang lebih bermakna.

Jelasnya, James Rich seorang anak peribumi berketurunan Wales, Iban dan Cina menyedari muslihat Brueno Mansel. “Baginya, masalah ini mesti diatasi kerana masyarakat Penan juga perlu dibawa bersama menikmati pembangunan yang sudah lama dikecapi oleh masyarakat lain. James Rich berpendapat tanggungjawab membela nasib masyarakat Penan bukannya di tangan orang asing dan bukannya dengan cara orang asing.”

Katanya, “Daripada analisis Studi Budaya, dapat ditemukan pemikiran budaya yang dikemukakan oleh Jong Chian Lai melalui novel ini. Pemikiran itu tergambar dalam dunia representasi, bukannya yang sebenarnya berlaku. Jong mencipta permainan bahasa untuk mengolah sebuah citra yang dapat dijadikan nilai sepunya masyarakat, khususnya masyarakat Penan yang menjadi subjek cerita.”

Cakupan pemikiran pengarang katanya, ialah mengiktiraf golongan subaltern (kaum Penan). Bagi novel itu, golongan subaltern diwakili oleh beberapa pemuda Penan seperti Kurau Kusin, Pegak Beluluk, Along Sega dan Agan Polisi Jeluan yang menentang hegemoni kapitalis yang diwakili mandur Wong dan pemerintah.

“Bagaimanapun, kebencian dan kemarahan tidak seharusnya ditujukan kepada nilai baharu yang cuba mengubah tradisi. Di sebalik keburukan yang dilihat oleh golongan subaltern yang terasa tertindas oleh nilai baharu itu, dari perspektif lain ada manfaatnya yang wajar diterima.

“Perubahan corak hidup dibela dalam novel ini kerana kemajuan yang dinikmati negara memberikan kebaikan kepada taraf kehidupan, tetapi dalam masa yang sama pencerobohan secara tipu helah dan kekerasan tidak sepatutnya berlaku.

“Oleh itu, dalam novel ini terungkap pemikiran budaya bahawa pembangunan moden tetap datang juga tanpa dapat dielakkan. Kekerasan penentangan terhadap nilai moden itu hanya akan mengakibatkan kemusnahan, tambahan apabila melibatkan campur tangan atas hasutan pihak luar.”

Dalam menyampaikan pemikirannya itu, Jong telah memanfaatkan keanjalan dan wahana sastera yang indah. Jong bjiak menyampaikan idea budayanya itu tanpa mengatakannya secara terus terang tetapi membiarkan imej dan aksi watak bermain di pentas kreatif secara artistik.

Jong katanya, membiarkan pembaca menggunakan daya akal untuk mencari makna tanpa memberitahunya secara langsung dan dengan demikian menguji kebijaksanaan dan imaginasi pembaca.

“Jong berjaya menyampaikan mesej dengan lembut dan lincah kerana permainan bahasa dan pelukisan wataknya bersepadu dengan baik sekali. Menelurusi perjalanan watak-watak mengharungi kerancuan hidup masyarakat rimba seperti menyaksikan paparan aksi yang hidup pada skrin.

“Sosiobudaya kaum Penan diangkat dengan baik sekali di samping mengetengahkan suara mereka yang inginkan kedamaian dan kebebasan. Kekuatan penceritaannya menyeluruhi aksi dan latar dengan mempertentangkan golongan subaltern dan superior ini membawa pembaca ke dalam belantara yang mungkin tidak pernah dikunjunginya.”

Perjalanan imaginasi yang ditawarkan dalam novel ini merupakan satu pengalaman mental yang mengasyikkan. Penceritannya tambah meyakinkan dengan data dan fakta yang sebenar, bersumberkan bahan di luar teks yang dapat dikesan dan dipastikan kebenarannya.

“Hasil daripada penggabungan seluruh unsur tersebut memberikan kepuasan emosi, intelektual dan imaginasi kepada pembaca,” katanya.

(Utusan Sarawak, 12 Mei 2008)

No comments: