Kalau saya pentas Jeda Nur Iman – Zaini Oje


“KALAU saya mementaskan skrip drama Jeda Nur Iman, yang pertama saya lakukan ialan interpretasi. Tidak semestinya interpretasi pertama itu betul. Selepas interpretasi, saya mementingkan kesan pada khalayak, atau penerimaan penonton. Barulah saya selepas itu memikirkan bagaimana secara teknisnya hendak membawanya ke pentas,” kata penggiat teater, Zaini Oje yang pernah mementaskan beberapa teater di negeri ini.

Dalam makalahnya, Kalau Saya Mementaskan Drama Jeda Nur Iman (Interpretasi Pertama), Zaini menjelaskan bahawa skrip drama itu sukar difahami. “Saya selaku pengarah sukar hendak memahaminya, apatah lagi khalayak nanti. Jadi, sebelum mementaskannya, saya hendak memastikan bahawa penonton faham akan cerita itu dan dapat mengikutinya, barulah ada kesannya.”

Katanya, bukan senang hendak memudahan pemahaman; kebanyakan penonton kini kritis dan mempunyai nilai seni yang tersendiri, kerana mereka didedahkan kepada saluran dan bentuk seni yang banyak. “Jadi, saya juga hendak memastikan bahawa penonton bukan sahaja faham akan cerita tetapi suka pada persembahan drama yang berkenaan.”

Beliau melihat drama itu boleh dibahagikan kepada lima bahagian atau peristiwa yang penting untuk pemahaman; realiti, imbasan kembali semasa menjumpai bayi, simulasi pada skrin, alam sesudah mati, dan peristiwa alternatif.

“Saya namakan peristiwa alternatif, adegan yang akhir ini sewaktu Nur Iman berusia 27 tahun dan Habikmiskin berusia 31 tahun, kalaulah Nur Iman tidak meninggal dunia sewaktu berusia 17 tahun dalam bias sejarah.

“Adegan akhir inilah yang sukar difahami, kerana jika Nur Iman telah meninggal pada umur 17 tahun, dan berada di alam berzakh lagi dengan Habilmiskin yang lahir kerana permanian beradas atau sebagai akibat hasil biosains, tidak mungkin mereka hidup lagi dalam adegan akhir..”

Baginya, Dahiri Saini (penulis Jeda Nur Iman) boleh menjadikannya sebagai peristiwa berasingan dengan watak yang sama, atau sebagai permulaan drama kedua dengan anggapan bahawa jika Nur Iman dan Habilmiskin tidak meninggal.

“Seingat saya, tidak ada penulis di Malaysia mengakhirkan drama dengan permulaan drama yang alternatif. Maknanya, kalau dimulakan drama dengan adegan akhir ini, lainlah sedikit ceritanya.

“Mungkin Nur Iman dan Habilmiskin tidak meninggal, dan tidak adalah adegan alam barzakh. Adegan yang akhir inilah yang menyebabkan keseluruhan drama itu sukar difahami oleh penonton.”

Kata Zaini, bahasa dalam adegan akhir juga dapat dikesani bahawa nada atau lenggoknya lain; lebih realistik, harian sifatnya, dan berunsur kekinian kecuali bahasa simulasi di skrin. Perbezaan adegan itu juga dari segi setnya yang dicadangkan oleh penulis (Dahiri) sendiri, “Ruang pentas diubah drastik menjadi satu ruang santai yang abstrak sifatnya.”

Zaini tidak mengubah babak ke babak dan adegan ke adegan, atau susunan peristiwanya walaupun ada lima bahagian kesemuanya. Hanya khalayak diberitahu dengan cara tertentu untuk membantu mereka memahami cerita.

“Saya melihat terdapat aspek yang tipikal yang boleh melemahkan hasrat untuk menontonnya dan melambatkan temponya, iaitu dialog yang panjang lebar terutama yang berbentuk senandika.

“Bagi drama seperti Jeda Nur Iman yang serius dan berfalsafah ini terasa bahawa temponya agak lambat. Ini ditambahkan lagi dengan satu lagi teknik yang tipikal iaitu suara latar atau ad lib dan skrin,” jelasnya.

Drama itu ujarnya, tidak berupa drama spektakular, dan wajar begitu kerana persoalannya berat; apatah lagi persoalannya tentang agama.

Terdapat juga bahagian yang dramatik, contohnya semasa Nur Iman dan Habilmiskin bercinta yang dibatasi oleh tirai yang memperlihatkan Habsilmiskin hampir histeria apabila soal agama ditimbulkan, dan beberapa adegan Nur Iman mencari titik, ujarnya.

Bahasa dalam hampir semua adegan tambah Zaini, bermetafora, dan sukar untuk penonton terus tangkap dan fahami, sehingga sifatnya sebagai seni evanescent kurang berfungsi.

“Jadi, saya selaku pengarah perlu memikirkan cara tertentu supaya dialog tidak berjela-jela. Satu daripada caranya mungkin mencantas dialog tersebut atau memecahkannya dan menggantikan kata yang sukar difahami denga yang sedang difahami.

“Misalnya, ungkapan seperti ‘Semuanya memerlukan penyatuan diri yang akrab dalam mendepani apa sahaja yang bernama kehidupan’, memang sukar difahami. Akan tetapi, drama ini dianggap sebagai puisi dalam gerak. Oleh itu, dialog amat penting bagi drama seperti ini. Semasa latihan nanti, saya perlu melihat keberkesananya.”

Mengulas lanjut, Zaini berkata, drama itu dapat dianggap sebagai komedi tinggi tetapi boleh juga dianggap tragedi kerana kematian Nur Iman, tetapi alam sesudah mati Nur Iman memberikan pengharapan baru.

“Bagaimanapun, jika saya mementaskan drama Dahiri Saini ini, saya tidak mengira komedi atau tragedi, kerana yang penting bagi saya ialah tercapainya hasrat saya pada penerimaan penonton.

“Saya perhatikan bahawa bukannya mudah untuk mementaskan drama seperti ini. Mood dan suasana drama ini seperti drama Yang Menjelma dan Yang Mengilang (Anwar Ridhwan) tetapi drama ini lebih dramatik lagi kalau dipentaskan.

“Kedua-duanya pada saya, mood dan suasana temaram sangat sesuai, kecuali bagi adegan tertentu seperti dalam adegan akhir yang terang cahayanya. Tata cahaya ini ada kaitan dengan komedi atau tragedi tadi, optimistik atau pesimistik kesannya.”

Sungguhpun pegangan Zaini Oje bahawa semua sastera bergenre drama untuk dipantaskan, namun dia menganggap ad ajuga pengarah yang tidak mahu mengambil risiko mementaskan drama tertentu.

“Dukacitanya, Jeda Nur Iman dalam kategori ini, tetapi untuk dibaca sahaja memang sesuai, apatah lagi dalamnya ada percampuran yang tradisional dan moden. Dahiri memasukkan elemen itu secara bersahaja dan tidak nampak. Cuma saya lihat, perlulah pihak yang menerbitkan karya ini mengedit.”

(Utusan Sarawak, 5 JUN 2008)

No comments: