Institusi sumbang perkembangan sastera, penulisan

SEPANJANG 45 tahun, telah wuud pelbagai institusi formal atau separa kerajaan yang turut menyumbang secara langsung dan tidak langsung kepada perkembangan bidang sastera dan penulisan, yang turut mempengaruhi bidang ini sepanjang kewujudannya.

Saiee Driss dalam melalui makalahnya Menyusuri Perkembangan Sastera Sarawak Sepanjang 45 Tahun menjelaskan, antaranya Biro Kesusasteraan Borneo (BLB) yang mula disaran pada akhir 1950-an untuk menjadi badan penerbit separa kerajaan sebagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di Malaya ketika itu.

“…sempat melangkau tahun kemerdekaan dengan tujuan menggalakkan penulis tempatan memungut bahan-bahan yang sesuai untuk memenuhi keperluan tempatan dan menguruskan penerbitan dan penyebarannya,” katanya.

Jelasnya, biro yang dikongsi pembiayaannya dengan kerajaan Sabah bertujuan menolong perusahaan buku-buku tempatan terutama penjualan buku-buku dan memebri perkhidmatan kepada jabatan kerajaan yang ingin memerbitkan buku-buku teknikal, separuh teknikal dan buku pengajaran untuk rakyat di Sarawak dan Sabah.

Sepanjang 17 tahun kewujudannya, biro itu berjaya menerbitkan 386 buku pelbagai bahasa dengan kebanyakannya bahasa Iban dan Inggeris.

“Inilah agensi yang satu-satunya bertugas mengumpul, mencari dan membina judul untutk buku diterbitkan. Melaluinya, terbit novelette pertama iaitu Lima Sateria Di Hutan Belantara dan antologi puisi perseorangan Melayu pertama iaitu Yang Terpulas dan Terkandas oleh Madzhi Johari.

“Terbit juga kumpulan cerpen Melayu pertama di Pulau Borneo iaitu Debu Berterbangan karya Muslim Burmat. Selain itu, BLB juga menerbitkan majalah Nendak dalam bahasa Iban, Dolphin dalam bahasa Inggeris dan Cina dan Perintis dalam bahasa Melayu.”

“Menurut Hazami Jahari, dari 1964 hingga 1976, BLB telah menghasilkan enem novelet, tujuh kumpulan puisi, 14 kumpulan cerita pendek dan Sembilan buku cerita rakyat mencapai jumlah 36 buku semuanya dalam bahasa Melayu.”

BLB ujarnya, secara rasmi menjadi DBP Cawangan Sarawak pada 1976, dan penghasilan karya dalam bahasa Melayu di Sarawak dikatakan sebagai tahap perkembangan sastera yang amat memberangsangkan.

Perkembangan sastera di negeri ini dari 1977 hingga 1998 adalah tempoh kemuncak dengan beberapa aktiviti sastera yang penting berlangsung, lahirnya penulis muda yang prolific, dan terhasilnya beberapa karya yang bermutu.

Selain aktifnya beberapa persatuan penulis, wujud sokongan kerajaan yang cergas dalam bidang sastera sehingga pernah wujud Anugerah Sastera Negeri Sarawak (ASNS).

“Untuk mencapai matlamatnya, DBP Cawangan Sarawak melaksanakan beberapa program seperti peraduan penulisan sastera pelbagai genre, bengkel untuk pebagai genre, sudut penulis dan sebagainya.”

Perubahan jumlah penerbitan jelas Saiee, amat ketara apabila dalam tempoh 10 tahun (dari 1988 hingga 1998), DBP Cawangan Sarawak menghasilkan 94 judul buku.

“Kesan lain yang wujud ialah bahasa dasar menentukan DBP hanya menerbitkan buku kreatif dalam bahasa Melayu dan tidak dalam bahasa lain. Maka terhenti penerbitan buku dalam bahasa lain.

“Walau bagaimanapun, bahan daripada suku-suku yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diterbitkan sebagai karya kebangsaan.”

Sementara itu, kewujudan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) katanya, memantapkan kegiatan dan makna penulisan di Sarawak dan mewujudkan secara jelas dimensi-dimensi yang lebih akademik dan serius dalam aktiviti dan isi kerja penulisan.

Unimas jelasnya, mempunyai beberapa program khas terutama di bawah Institusi Kajian Asia Timur yang menghasilkan aktiviti penyelidikan dan melahirkan laporan-laporan akademik.

Kerusi Pengajian Sino-Borneo katanya, ialah penyelidikan yang menyumbang kepada komuniti Cina di Sarawak yang kaya dan pelbagai keunikannya dari segi wilayah dan dialek, sumbangan terhadap kemajuan ekonomi dan politik kepada negeri dan negara sejak Perang Dunia Kedua.

Tumpuan juga jelasnya, terhadap dimensi antarabangsa dan perspektif global komuniti itu serta rangkaian yang diwujudkan dalam konteks peluasan kerjasama Malaysia ke wilayah serantau.

Kerusi Nusantara pula ujarnya, menyumbang kepada kajian serantau dan perbandingan yang termasuk hasil kajian yang menyumbang kepada pemerkasaan semula komuniti pesisiran, termasuk dalam konteks perkembangan politik yang menyatu, sekali gus memecahkan komuniti pesisiran.

“Penubuhan Pengajian Nusantara dilihat sebagai satu perangsang atau stimuli terhadap penyelidikan yang kritikal untuk memahami sejarah dan masa depan Sarawak dalam konteks Asia Timur.”

Selain BLB, DBP Cawangan Sarawak dan Unimas, Angkatan Zaman Mansang (AZAM) ditubuhkan pada 1983 hasil pemikiran Ketua Menteri Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan hasil beberapa pertemuan sekumpulan profesional khusus dari bidang swasta dan pegawai tadbir mahu mencari cara terbaik untuk golongan ini menyertai usaha pembangunan negeri Sarawak, terutama dalam menimbulkan kesedaran dan setia turut serta di kalangan rakyat.

“Apakah sumbangan AZAM kepada bidang penulisan di Sarawak? Mungkin tidak kepada bidang kreatif, tetapi AZAM ada program Hadiah Kewartawanan dan Penulisan Rencana dan Berita yang telah diadakan lebih sedekad.

“Hadiah ini menilai dan menghargai sumbangan para penulis tempatan dalam bentuk rencana dan berita dalam pelbagai bahasa disiar oleh mana-mana media di dalam dan luar negara.”

Dengan kata lain, sumbangan AZAM ialah memberi pengiktirafan kepada para penulis yang menghasilkan karya secara beas dan terbuka, dan tidak masuk campur dalam proses pembinaan judul atau tema, tetapi menghargai apa-apa karya yang dikira selari dengan hasrat pembangunan negeri.

“Lebih penting lagi ialah program tahunan itu mengambil kira karya semua kaum dan ditampakkan secara praktikal, iaitu penulis Sarawak sebenarnya ramai dan berwibawa. Hanya sumbangan mereka bukan kreatif dan bukan berdasarkan imaginasi,” jelasnya.

Utusan Sarawak, 4 September 2008

No comments: