Persuratan kebangsaan guna bahasa Melayu

PERSURATAN kebangsaan termasuklah kesusasteraan kebangsaan, dan tulisan atau penerbitan yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan, kata Zaini Oje yang pernah membentangkan makalahnya, Permasalahan Bahasa, Persuratan dan Kebudayaan Kebangsaan Dalam Konteks Perkembangan di Sarawak tidak lama dahulu.

“Ada dua hal saya perhatkan di Sarawak ini, penghasilan dan penerimaannya. Dari segi penghasilannya, kita mahu keterlibatan penulis dari pelbagai kaum,” katanya.

Tentulah itu jelasnya, akan melahirkan realiti sebenarnya di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya, dengan pelbagai tema dan pemikiran serta gambaran. Ini juga dapat melahirkan pelbagai teknik penulisan.

“Kita mahu satu negara, negara Malaysia. Banyak perkara dan peristiwa di Sarawak ini yang dapat mengisi persuratan kita: asal-usul nama tempat, puisi rakyat, adat resam, kepercayaan, amalan, dan pelbagai pesta.

“Juga, tempat memancing, sejarah, pengalaman peribadi, pengalaman dan pelbagaia spek flora dan fauna yang tampaknya banyak ditulis oleh orang dari luar negara dan dalam bahasa mereka.”

Menurutnya, mungkin juga dalam koteks kini, seseorang penulis lebih gemar menulis dalam bahasa antarabangsa, khususnya bahasa Inggeris, kerana keluasan pembacaan dan perkiraan ekonominya.

Baginya, itu boleh dilakukan, tetapi pengutamaan bahasa Melayu tetap menjadi pegangan.

“Kita menghormati orang China, Jepun, orang Perancis dan sebagainya dalam hal ini. Seingat saya tidak tertulis di mana-mana karya itu dianggap kebangsaan jika tertulis dalam bahasa Melayu yang asalnya.”

Namun dapat difahami bahawa sesebuah karya khususnya karya kreatif daripada pelbagai genre yang asalnya dicipta untuk disiarkan dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan dianggap sebagai karya kebangsaan.

Jika karya tersebut tercipta dalam bahasa lain dianggap sebagai karya Malaysia kerana penulisnya orang Malaysia, dan ceritanya berkenaan orang Malaysia yang berlatarbelakangkan Malaysia.

“Dari segi negeri pula, kita memang mahu menghormati dan cinta pada negeri sendiri, tetapi sikap kita masih parokial atau ‘kenegerian’ itu yang menyebabkan kita tidak mengenali langsung negeri lain dari segi sejarahnya, flora dan faunanya yang menyebabkan integrasi nasional kita lambat terlaksana.”

Dikatakan bahawa para tokoh di Sarawak ini dalam apa juga bidang, masih mengutamakan buku dan majalah dalam bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris.

“Pernah saya lihat sendiri satu dua sahaja karya persuratan dalam bahasa Melayu yang tersimpan di rak buku tokoh tertentu. Lalu kita mengaitkannya dengan yang berlaku di kedai buku.

“Di sana pun sangat sedikit buku dalam bahasa Melayu. Kita harus fikir sendiri tentang pengisian rak buku kita: harus ada perimbangannya lantaran kita dapat menguasai bahasa tersebut.

“Pernah juga saya terdengar sendiri para tokoh kita yang berbual bahawa mereka kurang faham faham bahasa Melayu kini kerana banyak katanya yang tidak mereka faham. Andaian saya kerana tokoh tersebut tidak membaca banyak karya dalam bahasa kebangsaan kita.”

Timbul pula interpretasi yang dikaitkan dengan persoalan kebudayaan. Contoh yang paling jelas ialah soal interpretasi yang berlebihan dalam karya seperti drama, cerpen, novel dan tarian.

Dalam drama dan fiksyen jelasnya, terlalu banyak kata tempatan, misalnya kata Iban yang tiada relevannya dengan cerita.

Demikian juga dalam tarian yang dipersembahkan di pentas. Berlaku interpretasi yang berlebihan erti ‘pertemuan di muara’.

“Inilah yang tercakup dalam permasalahan kebudayaan kita kini. Kita mabuk dalam hedonisme Barat. Kita terpedaya oleg hegemoni Barat. Tiada penyelesian secara mendadak, tiada ‘ubat’ dalam jangka pendek.

“Memang ada usaha kita melalui pelbagai jabatan, organisasi dan program, tetapi pada waktu yang sama kita berdepan dengan pelbagai tekanan yang berkaitan dengan perolehan untung dan pengejaran kedudukan sosial,” tambahnya.

(Utusan Sarawak, 28 Ogos 2008)

Pertumbuhan tradisi sastera Melayu

SASTERA Melayu ialah seni yang tua, bermula dengan sastera lisan pada awal peradaban bangsa Melayu, kemudian bertembung dengan peradaban Islam dan Barat pada zaman penjajah.

Mengulas lanjut tentang perkara ini, Jasni Matlani pada pertemuan Budayawan BIMP-EAGA tidak lama dahulu menjelaskan, sudah pasti sastera Melayu ditulis dalam bahasa Melayu tetapi perbincangan, isi dan mesej yang terdapat di dalamnya bersifat universal.

"Boris Parnickel mengatakan sastera Melayu pada zaman pra-Islam khususnya lebih bersifat dwifungsi. Pertama, sebagai alat memperkenalkan etnik yang bahasa aslinya adalah bahasa Melayu iaitu meliputi wilayah pesisir Semenanjung, Sumatera dan Kalimantan.

“Kedua, sastera Melayu sebagai perantara yang memperkenalkan, sama ada bangsa Melayu atau bangsa lain di Nusantara dengan khazanah sastera dunia Islam."

Fungsi itu menyebabkan sastera Melayu menjadi salah satu unsur utama daripada kebudayaan pesisir ataupun dunia Melayu dengan bahasa Melayu, sama ada lisan ataupun tulisan tersebar antara penduduk Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 kerana mereka mendewa-dewakan unsur keaslian etnis dalam arus pemikiran romanti sdan mencela sebahagian besar kesusasteraan Melayu sebagai 'Sastera Tiruan'.

Di kawasan BIMP-EAGA, terdapat kesungguhan pihak tertentu memastikan pakatan penubuhan BIMP-EAGA memberi manfaat kepada perkembangan budaya, politik dan kesejahteraan serantau.

"Apabila memperkatakan perkembangan semasa sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini, tumpuan mestilah diberikan kepada perkembangan yang berlaku di keseluruhan wilayah yang terlibat sama di Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam.

“Tetapi dalam penjelasan mengenai sejarah kewujudan sastera Melayu di wilayah ini, kita telah diberitahu bahawa amat sukar untuk mendapatkan bahan-bahan sastera Melayu terkini terutama dari Kalimantan, Bahagian Utara Pulau Sulawesi di Indonesia dan di selatan Filipina.

"Bagaimanapun perkembangan semasa sastera Melayu di Brunei Darussalam agak mudah diikuti khususnya di Sabah sekarang, walaupun masih terdapat halangan keluar masuk buku-buku dan majalah yang diterbitkan di Brunei Darussalam ke Malaysia, tetapi hubungan dua hala yang agak baik antara penulis di Sabah dan Brunei memungkinkan kita mendapat serba sedikit maklumat mengenai perkembangan sastera Melayu di negara itu."

Perkembangan semasa sastera Melayu di Sarawak pula dalam beberapa aspek mungkin lebih baik daripada apa yang berlaku di Sabah. Walaupun Sabah dan Sarawak adalah dua buah negeri yang berbeza. Tetapi sastera Melayu di Sarawak nyata masih dapat diikuti dengan baik di Sabah.

Banyak buku yang dihasilkan oleh penulis Sarawak terutama dalam bentuk novel dan antologi cerpen yang boleh didapati dengan mudah di Sabah khsususnya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak.

Malah sebahagian besar penulis Sabah mengetahui usaha agensi sastera di Bumi Kenyalang yang secara berterusan membina penulis, memainkan peranan dalam menerbitkan karya penulis, memasyarakatkan sastera Melayu dan membina sastera Melayu melalui keprihatinan yang tidak boleh dipertikaikan terhadap gerakan sastera yang wujud di negeri itu.

"Sementara itu, tanggapan bahawa penulis muda lebih mudah memperkatakan persoalan diri sendiri pada peringkat awal pengkaryaan bukan saja dialami di Sabah, tetapi jugd di Sarawak.

“Sebab itu karya yang disiarkan dalam akhbar di Sarawak (merujuk kepada akhbar Utusan Sarawak) kebanyakannya membawa tema kekecewaan rumah tangga, putus cinta, masalah sosial, dekadensi moral golongan muda, kegagalan mencapai cita-cita dan seumpamanya. Hal ini berlaku disebabkan kemampuan berfikir dan mencari bahan fikiran yang (belum berkembang sepenuhnya dalam diri penulis muda ini)."

Berbeza dengan penulis mapan di Sarawak yang sebahagian besarnya amat dikenali di Sabah, mereka ini jelasnya mengetengahkan persoalan yang mencabar minda pembaca.

Memang terdapat usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu terutama yang ditunjangi oleh DBP Cawangan Sarawak dan DBP Cawangan Sabah untuk mengadakan majlis yang melibatkan penulis di wilayah BIMP-EAGA.

"Ada antara program ini melibatkan wilayah BIMP-EAGA Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan misalnya mejlis Pengucapan Puisi Wilayah-Bandaraya yang diadakan setiap tahun.

“Setiap kali acara ini diadakan pihak penganjur mengambil peluang menerbitkan sama ada antologi puisi atau cerpen yang memperkenalkan lagi penulis di wilayah yang terlibat dan langkah ini selain daripada berupaya menyebarkan pemikiran dan hasil karya kreatif ke peringkat yang lebih luas, ia juga turut menjana pertumbuhan sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini," tambahnya.

Puisi-puisi yang termuat dalam antologi yang diterbitkan sempena Pengucapan Puisi Wilayah-Bandaraya Kota Kinabalu, Kuching dan Wilayah Persekutuan Labuan jelasnya telah berjaya memikat masyarakat di wilayah terlibat sehingga aktivis sastera ini saling mengenali dan lebih mesra antara satu sama lain.

Bagi memperkukuhkan pertumbuhan sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA, wajar disarankan agar pihak yang terlibat perlu terus memainkan peranan dan mengadakan pelbagai bentuk kerjasama bagi membolehkan masyarakat di seluruh wilayah BIMP-EAGA ini mengenali penulis dan tradisi sastera Melayu di rantau ini.

“Majlis sastera yang melibatkan penulis dari seluruh wilayah BIMP-EAGA perlu diadakan dengan lebih kerap. Penerbitan buku dalam bentuk dan konsep yang sama mesti diterbitkan untuk kebaikan para penulis di seluruh kawasna BIMP-EAGA.

“Buku-buku yang berkaitan bahasa dan kesusasteraan Melayu yang terdapat di mana saja wilayah BIMP-EAGA dan tidak mempunyai halangan keluar masuk yang rigid, jika hendak melihat pertumbuhan tradisi sastera Melayu yang sihat di seluruh wilayah ini.

“Hubungan dua hala yang baik antara kerajaan juga perlu diambil kira kerana keputusan dan dasar yang dibuat kerajaan selakunya memainkan peranan dan memberi kesan yang tidak kecil kepada pertumbuhan dan pengukuhan tradisi sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini,” jelasnya.

Utusan Sarawak, 28 Ogos 2008
Ranah proses pembelajaran dalam Dayang Puteri

RANAH kognitif biasanya dibincangkan di kalangan lingkungan akademia khususnya dalam persoalan pengajaran dan pembelajaran manusia. Ia merujuk kepada tahap pengetahuan yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Mengulas lanjut akan hal ini, Dr. Shahri Abdul Rahman di Perkampungan Penulis Sarawak 2008 melalui makalah Memahami Ranah Proses Pembelajaran Dalam Watak dan Perwatakan Dayang Puteri, beliau menjelaskan, nama yang sering dikaitkan dengan teori pembelajaran berasaskan aktiviti kognitif ialah Benjamin Bloom.

Menurutnya, teori tersebut mencadangkan tiga ranah terlibat dalam proses pembelajaran (aktiviti pemikiran semasa menerima pengajaran).

“Ia dikenali sebagai ranah aktiviti pendidikan dan terdiri daripada ranah kognitif (proses mental), ranah afektif (hati, perasaan dan nurani) dan ranah psikomotor (kesepakatan dan keselarasan antara pemikiran dan tindakan fizikal.

“Ketiga-tiga ranah ini dikaitkan secara langsung dengan pemerolehan ilmu pengetahuan (ranah kognitif), sikap (ranah afektif) dan kemahiran (ranah psikomotor),” katanya.

Katanya, penelitian terhadap 32 cerita rakyat dalam Dayang Puteri, susunan Jiso Rutan, telah mendapati wujudnya ranah-ranah pembelajaran yang cukup berkesan.

Pengarasan kognisi berpandukan taksnomi Bloom katanya telah mendapati wujud semua aras yang bervariasi dalam cerita-cerita kategori pengembaraan, jenaka dan cerita perwatakan binatang.

“Ranah afektif amat signifikan kerana apabila kita memahami ganjaran moral adalah bentuk pemikiran yang wujud dalam cerita rakyat, perkisahannya adalah diasaskan pada ketamadunan manusia sejagat.

“Dinamika perwatakan dalam cerita-cerita Dayang Puteri turut membangun sistem pemikiran proposisi yang berwacanakan nilai sosial yang tinggi.

“Watak haiwan dalam pengolahan personifikasi mengangkat kemoralan bersosial manusia. Sekiranya haiwan juga turut memerhatikan intipati konteks sosialisasi berasakan nilai-nilai murni, maka manusia tidak ada alasan untuk berada di kontinum yang berlawanan.,” tambahnya.

Ranah psikomotor katanya, tidak ketara dalam Dayang Puteri kecuali pergerakan daripada segi pemikran dan tindak gerak praktis watak yang sering dimajukan oleh kuasa ajaib, sakti dan dari kayangan.

Perhubungan pemikiran dengan setiap tindakan adalah dalam perspektif urutan biasa: tindakan berlaku di akhir sesuatu pemikiran melainkan apabila unsur keajaiban dan kesaktian berperan dalam lingkungan episod-episod tertentu.

“Kesimpulannya, cerita rakyat Dayang Puteri telah melatari perkisahan cerita tempatan yang mempunyai perkaitan dan jaringan intrinsik nilai-nilai sarwajagat.

“Melainkan cerita yang aslinya daripada entiti Melayu dan Melanau di Sarawak seperti Asal Usul Rumbia dan Asal-usul Datuk Patinggi di Saribas, dan ceria-cerita langsung tentang budaya Sarawak, cerita rakyat yang lain wujud dalam budaya di luar entiti Melayu dan Melanau Sarawak.”

Cerita rakyat berkenaan ujarnya, telah merentasi budaya dan konteks sosial umum dan sarwajagat sifatnya.

Katanya, “Pengajaran dan pembelajaran daripadanya harus berupaya memberi input sarwajagat hatta aras kognisi yang juga universal.”

Utusan Sarawak, 21 Ogos 2008

Ranah proses pembelajaran dalam Dayang Puteri

RANAH kognitif biasanya dibincangkan di kalangan lingkungan akademia khususnya dalam persoalan pengajaran dan pembelajaran manusia. Ia merujuk kepada tahap pengetahuan yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Mengulas lanjut akan hal ini, Dr. Shahri Abdul Rahman di Perkampungan Penulis Sarawak 2008 melalui makalah Memahami Ranah Proses Pembelajaran Dalam Watak dan Perwatakan Dayang Puteri, beliau menjelaskan, nama yang sering dikaitkan dengan teori pembelajaran berasaskan aktiviti kognitif ialah Benjamin Bloom.

Menurutnya, teori tersebut mencadangkan tiga ranah terlibat dalam proses pembelajaran (aktiviti pemikiran semasa menerima pengajaran).

“Ia dikenali sebagai ranah aktiviti pendidikan dan terdiri daripada ranah kognitif (proses mental), ranah afektif (hati, perasaan dan nurani) dan ranah psikomotor (kesepakatan dan keselarasan antara pemikiran dan tindakan fizikal.

“Ketiga-tiga ranah ini dikaitkan secara langsung dengan pemerolehan ilmu pengetahuan (ranah kognitif), sikap (ranah afektif) dan kemahiran (ranah psikomotor),” katanya.

Katanya, penelitian terhadap 32 cerita rakyat dalam Dayang Puteri, susunan Jiso Rutan, telah mendapati wujudnya ranah-ranah pembelajaran yang cukup berkesan.

Pengarasan kognisi berpandukan taksnomi Bloom katanya telah mendapati wujud semua aras yang bervariasi dalam cerita-cerita kategori pengembaraan, jenaka dan cerita perwatakan binatang.

“Ranah afektif amat signifikan kerana apabila kita memahami ganjaran moral adalah bentuk pemikiran yang wujud dalam cerita rakyat, perkisahannya adalah diasaskan pada ketamadunan manusia sejagat.

“Dinamika perwatakan dalam cerita-cerita Dayang Puteri turut membangun sistem pemikiran proposisi yang berwacanakan nilai sosial yang tinggi.

“Watak haiwan dalam pengolahan personifikasi mengangkat kemoralan bersosial manusia. Sekiranya haiwan juga turut memerhatikan intipati konteks sosialisasi berasakan nilai-nilai murni, maka manusia tidak ada alasan untuk berada di kontinum yang berlawanan.,” tambahnya.

Ranah psikomotor katanya, tidak ketara dalam Dayang Puteri kecuali pergerakan daripada segi pemikran dan tindak gerak praktis watak yang sering dimajukan oleh kuasa ajaib, sakti dan dari kayangan.

Perhubungan pemikiran dengan setiap tindakan adalah dalam perspektif urutan biasa: tindakan berlaku di akhir sesuatu pemikiran melainkan apabila unsur keajaiban dan kesaktian berperan dalam lingkungan episod-episod tertentu.

“Kesimpulannya, cerita rakyat Dayang Puteri telah melatari perkisahan cerita tempatan yang mempunyai perkaitan dan jaringan intrinsik nilai-nilai sarwajagat.

“Melainkan cerita yang aslinya daripada entiti Melayu dan Melanau di Sarawak seperti Asal Usul Rumbia dan Asal-usul Datuk Patinggi di Saribas, dan ceria-cerita langsung tentang budaya Sarawak, cerita rakyat yang lain wujud dalam budaya di luar entiti Melayu dan Melanau Sarawak.”

Cerita rakyat berkenaan ujarnya, telah merentasi budaya dan konteks sosial umum dan sarwajagat sifatnya.

Katanya, “Pengajaran dan pembelajaran daripadanya harus berupaya memberi input sarwajagat hatta aras kognisi yang juga universal.”

Utusan Sarawak, 21 Ogos 2008

Festival tari di UiTM Sarawak

UNIVERSITI Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi (KPSU), Jabatan kebudayaan dan Perpaduan Negara Sarawak, Yayasan Sarawak serta badan swasta seperti Sarawak Shell dan Celcom (M) Berhad akan menganjurkan Festival Tari Universiti-universiti Borneo Kedua.

Festival yang akan diadakan di Dewan Jubli UiTM Cawangan Sarawak bermula 27 hingga 28 Ogos ini melibatkan enam institusi pengajian tinggi di Kepulauan Borneo.

Lapan universiti telah mengesahkan penyertaan ke festival dua tahun sekali itu iaitu Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Universiti Malaysia Sabah, Universiti Putra Malaysai Bintulu, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Mulawarman Samarind, Universiti Tun Abdul Razak dan UiTM Sarawak.

Pihak penganjur menjangkakan sebanyak 10 universiti akan menyertai festival itu yang turut menjemput penyertaan daripada Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Curtin, Universiti Teknologi Swinburn, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Universitas Palangkaraya di Kalimantan.

Untuk rekod, Universitas Tanjung Pura telah menjuarai festival tersebut pada 2006 seterusnya memenangi Piala Ketua Menteri Sarawak.

Majlis penutupan dijangka oleh Ketua Menteri, Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud. Sementara majlis pembukaan oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi, Dato Sri William Mawan Ikom.

Tujuan penganjuran festival itu ialah memberi peluang kepada penggerak seni budaya di universiti di Kepulauan Borneo bargabung, bertukar pendapat, berkreatif dan seterusnya mengembang seni budaya bangsa agar ia terus kekal serta diminai oleh generasi akan datang.

Seterusnya, dapat menggalakkan mahasiswa bergiat dalam kegiatan sihat melalui aktiviti kebudayaan dan menjadi model kepada belia di luar. Di samping itu, mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan yang kaya dengan pelbagai kebudayaan dan kesenian dari masyarakat berbilang kaum.

Ia juga dapat mengeratkan silaturahim dan kerjasama serta perpaduan kaum melalui kebudayaan, membantu kerajaan dakam usaha mengembangkan kebudayaan, kesenian dan warisan bangsa dan menggalakkan kerjasam di antara universiti di Borneo.

Pertandingan tersebut melibatkan dua kategori iaitu tarian asli tradisional dan tarian kreatif.

Kedua-dua kategori menawarkan wang tunai RM5,000 bagi johan, RM3,000 (Kedua) dan RM2,000 (ketiga). Setiap pemenang juga akan menerima piala.

Koreografer Terbaik untuk kedua-dua akan menerima RM1,000 sementara RM2,000 adalah hadiah untuk Kostum Terbaik.

Di samping pertandingan, satu bengkel tarian dan acara persembahan lagu asli dari daerah masing-masing juga akan diadakan sebagai acara saringan.

Selain itu, Seminar Seni Budaya akan diadakan pada 27 Ogos.

Utusan Sarawak, 21 Ogos 2008

Kesedaran tinggi sebagai penulis serius

“DARIPADA pemerhatian dan penelitian terhadap karya sastera para penulis generasi baru di Sarawak, saya mendapat kesan bahawa mereka memiliki kesedaran yang tinggi sebagai penulis yang serius” kata Mantan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Haji Hamzah Hamdani.

Menurutnya, di samping bakat alamiah, mereka memiliki ilmu Bantu yang luas dan ketekunan berkarya serta rasa tanggungjawab kepada masyarakat dan Maha Pencipta Yang Esa.

“Dengan akar kesedaran yang kuat, sebagai manusia dan hamba Allah, dan rasa tanggungjawab kepada kualiti dan etika penulisan, maka cabaran sezaman, globalisasi umpamanya, tidak akan menggugah atau menghanyutkan dan mengikis jati diri mereka sebagai penulis di Sarawak khasnya dan Malaysia umumnya.”

Dalam menghadapi cabaran zaman glaobalisasi kini, golongan penulis jelas Hamzah, harus berfikiran positif sebagai perisai mendepani godaan budaya global yang perlahan-lahan ditarik ke arah dominasi nilai-nilai hidup Barat, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral dunia Timur.

“Kita harus menyusun strategi berkesan bagi memperkasa makna sastera dalam dunia persuratan di negara kita kerana hal tersebut akan mencerminkan kemampuan ketinggian tamadun kita.”

Mengulas lanjut hal tersebut melalui makalahnya, Memperkasa Makna Sejarah, Membangkit Kesedaran Fungsi Intelektual Kaum Penulis Sarawak, Hamzah menjelaskan, pemahaman terhadap fakta sejarah amat penting untuk para penulis menghadapi masa depan dalam usaha mencipta hasil karya sastera yang lebih berkualiti.

“Kita akan tahu di mana tahap kedudukan kita, sama ada dalam aspek persoalan yang pernah diungkapkan mahupun kualiti karya yang telah kita capai.”

Katanya, dalam zaman moden yang lebih mengutamakan kecanggihan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan ‘pengagungan’ nilai-nilai hidup yang materialistic, kehadiran kaum penulis seakan-akan ‘terpinggir’.

Di media massa ujarnya, ruang untuk sastera semakin mengecil dibandingkan dengan ruang untuk politik, ekonomi, sukan dan hiburan.

“Ruang sastera dianggap tidak membawa pulangan keuntungan sehingga ia sering terhimpit atau terkeluar apabila ruang tersebut diperlukan untuk menampung iklan.

“Meskipun demikian keadaannya, dunia sastera tidak pernah ‘mati’ kerana pengamal dan peminatnya masih bertahan, dan terus ‘tumbuh tunas-tunas baru yang akan menyuburkan taman sastera tanah air.

“Walaupun menjadi penulis tidak ‘menjamin’ pulangan material yang memberangsangkan, namun kaum penulis adalah pendukung idealisme yang sentiasa menyeramakkan nilai-niali murni berdasarkan kebenaran abadi.

“Inilah golongan intelektual yang harus terus ditumbuhsuburkan keberadaannya dalam masyarakat kerana mereka pembawa ‘obor’ kebenaran yang menyuluh jalan untuk kemajuan sesuatu bangsa atas landasan yang benar berasaskan nilai-nilai moral yang abadi.”

Dalam konteks Sarawak jelasnya, penemuan buku Hikayat Panglima Nikosa Mendapat Kesusasahan Waktu Perang Sampai Mendapat Kemenangan karya Ahmad Shawal Abdul Hamid di Perpustakaan Rhodes House, Oxford, London pada awal 1980-an telah membuka lembaran baru kepada sejarah “novel” di Malaysia.

Dicatatkan bahawa tempat percetakannya ialah di Bukit Persinggahan, Kuching pada 1876. Pengarangnya ialah juru tulis Brooke. Hal ini memperlihatkan bahawa beliau adalah golongan terpelajar, dan hidup dalam lingkungan mereka yang berkuasa.

Oleh kerana itu, melalui Hikayat tersebut, Ahmad Shawal mengungkapkan perkara-perkara baharu berkaitan system pertanian ‘moden’.

Walaupun digambarkan mengenai kegiatan Panglima Nikosa dalam peperangan, namun idea yang lebih ditumpukan pengarang ialah bagaimana membina kehidupan yang lebih baik melalui sistem pertanian untuk perdagangan berdasarkan jangka waktu tertentu dan edaran penggunaan tanah untuk memastikan kesuburan tanah.

“Walaupun benih pemikiran pengarang Melayu telah disemai sejak 1876, namun perkembangannya baru kelihatan pada awal dekad 1930-an apabila Muhammad Rakawi Yusuf dan teman-temannya (Johari Anang, S.K. Haji Abdul Rahman Haji Kassim, Mohad. Daud Abdul Ghani dan Mohd Awi Anang) menerbitkan akhbar Fajar Sarawak mulai Februari 1930.”

“Melalui akhbar ini, mereka telah menyentuh beberapa kelemahan ekonomi orang Melayu. Diperlihatkan cara-cara untuk memperbaiki kedudukan sosial serta ekonomi prang Melayu yang dianggapnya terlalu menyedihkan. Hal ini dibandingkan dengan bangsa lain yang telah mendapat faedah daripada keadaan ekonomi yang menguntungkan selepas Perang Dunia Pertama.”

Pemikiran Muhammad Rakawi Yusuf melalui karya sastera menyerlah dalam novelnya Melati Sarawak (1932), sebuah novel yang bermakna, terutama dalam aspek tema, persoalan, watak dan latar yang bernafaskan kehidupan semasa penduduk Sarawak.

Pengarang katanya, berjuang untuk menyedarkan masyarakat yang masih terlena dalam keseronokan hidup dengan hiburan yang melalaikan dan memudaratkan, iaitu keasyikan kepada tradisi rakyat Gendang Melayu yang lebih popular dengan ‘Gendang Perempuan’ kerana pemukul gendang terdiri daripada kaum perempuan.

“Para pemuda terlalai kerana tergila-gila kepada ‘Syekh Gendang’ yang memberi kesan kepada merosotnya nilai-nilai moral dan daya kerja. Ini merupakan kritikan yang tajam terhadap gejala-gejala sosial yang merosakkan nilai-nilai murni dalam masyarakat.

“Melalui novel ini pengarang menyarankan agar dibuang tradisi hiburan yang melalaikan, dan ditingkatkan usaha-usaha pendidikan, terutama di kalangan kaum wanita kerana merekalah yang menjadi pendidik kepada generasi akan datang.”
Hamzah Hamdani menjelaskan, tokoh penulis yang menyerlah selepas zaman Muhammad Rakawi Yusuf ialah Mohammad Bujang, iaitu guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim yang menggunakan nama pena Melati Sarawak, yang diinspirasikan oleh novel Melati Sarawak.

Katanya, hasil karya Melati Sarawak – puisi, cerpen dan rencana tersiar dalam Warta Ahad, Warta Malaya, Warta Jenaka dan Utusan Sarawak.

“Dalam penulisannya, Mohammad Bujang berani menyuarakan pandangannya mengenai masa depan bangsa Melayu di Sarawak.

“Hal ini memperlihatkan betapa penulis telah menyuarakan pandangan-pandangannya kepada masyarakat dan dianggap boleh membawa kesan yang meluas sehingga ada usaha-usaha menghalang kegiatannya oleh pihak pemerintah.”

Menurut Hamzah, kesedaran golongan penulis membentuk organisasi pengarang, yang memperjuangkan bahasa Melayu, mulai timbul pada dekad 1960-an.

Pada 1962 katanya, Angkatan Sasterawan Sarawak (ANNSAR) ditubuhkan dan usaha bereprsatuan yang lebih mantap dilakukan pada dekad 1970-an melalui Persatuan Bahasa dan Sastera Malaysia Sarawak (Pebas) yang ditubuhkan pada 1970 – bergabung dengan Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) – dtubuhkan pada 23 Oktober 1970.

Kejayaan besar Pebas katanya, menjayakan Hari Sastera ketiga pada 1974 di Kuching. Persatuan ini da[at bertahan sehingga pertengahan dekad 1990-an, namun tidak begitu aktif sejak dekad 1980-an.

Beberapa badan lain muncul seperti Angkatan Karya Sarawak (AKS) di Kuching dan Persatuan Penulis Utara Sarawak (Putera) di Miri.

Pada 1982, Pebas, AKS dan Putera menubuhkan Gabungan Persatuan Penulis Sarawak (GPPS) serta menjadi ahli kepada Gapena.

Antara kejayaan besar GPPS ialah menganjurkan Hari Puisi Nasional ke-9 di Sematan, Sarawak pada1984, dan banyak menerbitkan buku-buku hasil karya penulis Sarawak.

“Sayangnya GPPS hanya dapat bertahan sehingga pertengahan dekad 1990-an. Daripada demikian banyak persatuan penulis yang muncul di Sarawak, hanya Putera (yang ditubuhkan pada 1980) yang dapat bertahan dan aktif sehingga ke hari ini.”

Kemunculan golongan penulis di Sarawak jelas Hamzah, berterusan sehingga ke hari ini walaupun peranan mereka tidak menyerlah seperti golongan awal yang menjadikan penulisan sebagai media perjuangan dalam mencapai cita-cita sosial atau politik mereka.

“Generasi penulis pada dekad 1970-an sehingga kini lebih menumpukan perhatian kepada perjuangan sebagai penulis yang mencipta karya sastera.

“Ramai yang menghilang apabila ‘beban’ tugas pekerjaan harian mereka menuntut perhatian yang lebih utama,” katanya.

Namun katanya, ramai yang masih dapat bertahan yang mengungkap persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menuntut perhatian khalayak dalam karya-karya mereka.

“… kerana pengungkapan itu tidak dalam wadah perjuangan melalui organisasi politik, sosial dan budaya yang berkesan, maka ia dilihat sebagai karya sastera semata-mata. Perbincangan mengenainya lebih ditumpukan sebagai karya seni, bukan sebagai media pengucapan perjuangan mereka yang bersifat ‘politik’.”

Hamzah mengharapkan para penulis bukan sekadar mencipta karya sastera yang unggul kualitinya, juga mengungkapkan falsafah perjuangan mereka dalam menghadapi gejolak zaman.

“Nilai-nilai inilah yang harus kita gali daripada karya sastera agar kita dapat mengangkat kualiti seseorang penulis itu daripada peringkat penulis ‘biasa-biasa’ sahaja kepada penulis yang mempunyai falsafah perjuangan yang bernilai ‘abadi’: yang mencari, memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran.

“Dalam hal ini, saya ingin menyarankan kepada para penulis Sarawak agar menggali sejarah silam dan memberinya makna terkini dalam karya pelbagai genre.

“Sejarah bukan hanya fakta peristiwa silam, tetapi ia dapat dijadikan cermin iktibar untuk difahami, dihayati dan dicontohi kebaikannya oleh generasi pembaca hari ini.

“Banyak lagi peristiwa sejarah yang dapat diungkapkan secara penuh makna dalam konteks kehidupan hari ini. Yang penting ialah, apakah ideology atau falsafah pengarangnya. Hal inilah saya fikir perlu diberikan perhatian oleh para pengarang generasi muda,” tambahnya.

Pengarang jelasnya, bukan sekadar tukang cerita, dan tidak harus berfalsafah secara langsung dalam karya sehingga ia akan meninggalkan kesan hambar atau mendatar pada nilai estetik karya tersebut.

Kehebatan seseorang katanya, ialah pada keterampilannya menyeimbangkan kesepaduan di antara perutusannya dengan bentuk seni yang mendukung perutusan tersebut.

“Kualiti inilah yang harus kita bina, pupuk dan perkukuhkan pada pengarang generasi muda hari ini,” tambahnya.
Utusan Sarawak, 21 Ogos 2008

7 IPT sertai peraduan baca puisi

KOLEJ Aantarabangsa Teknologi Lanjutan Lanjutan Sarawak akan mewakili Sarawak ke Peringkat Akhir Peraduan Baca Puisi Pelbagai Kaum Peringkat Institut Pengajian Tinggi (IPT) Awam dan Swasta Ke-8 peringkat kebangsaan.

Ini ekoran kolej berkenaan muncul johan pertandingan sama peringkat Zon Sarawak yang diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak baru-baru ini.
Dengan kemenanga itu, mereka menerima RM1,000 dan sijil. Sementara itu, Universiti Teknologi MARA Sarawak muncul naib johan dan menerima RM700 dan sijil menewaskan Institut Perguruan Batu Lintang (IPBL) di tempat ketiga yang menerima RM500 dan sijil.

Anugerah Deklamator Terbaik pula dimenangi oleh Howard Wyler Philip dari Kolej Twintech Sarawak. Dia menerima RM150.00.

IPT lain yang turut serta ialah Institut Perguruan Sarawak, Miri, Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Universiti Putra Malaysia dan Kolej Twintech Sarawak.

Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Mantan Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Zaini Oje. Timbalan Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Abang Pathdeli Abang Muhi dan Zasran Abdullah turut hadir.

Peraduan baca puisi itu yang merupakan anjuran DBP dengan kerjasama IPT Awam dan Swasta pertama kali diperkenalkan pada 2001 dan telah memperlihatkan peningkatan dari segi jumlah penyertaan dan mutu persembahan.

Sementara itu, Abang Pathdeli Abang Muhi yang juga selaku Ketua Panel Hakim dalam ulasannya menjelaskan, sebanyak tujuh pasukan telah menyertai peraduan itu yang mengetengahkan puisi tradisional dan moden.

“Semua pasukan telah menunjukkan persembahan yang bertenaga, memuaskan dan baik. Diharapkan pada masa akan dating, lebih banyak IPT Awam dan Swasta menyertai peraduan ini, agar lebih meriah.”

Katanya, “Sebenarnya pasukan yang tidak menang tidak kalah dengan pasukan lain. Cuma kita tidak bernasib baik. Markah yang diperoleh untuk membezakan pemenang tidak banyak.”

Rata-rata peserta jelasnya, melakukan kesilapan dari segi tertinggal baris-baris tertentu, yang sekali gus menjelaskan tidak ada pertautan antara rangkap dalam puisi.

“Deklamator tidak boleh menambah perkataan tertentu. Kita mesti mengikut teks asal. Dan, tidak ada pengulangan yang sengaja kita buat.

“Sementara itu, vokal dan sebutan dibayangi. Suara dan muzik latar jangan terlalu tinggi,” katanya.

Seterusnya, peserta katanya, dinasihatkan agar mewujudkan hubungan dengan penonton.

“Jangan asyik pandangan lantai sahaja. Hubungan dengan penonton itu penting untuk menyampaikan puisi kepada penonton.

“Nada untuk puisi patriotik yang sememangnya bersemangat pula tidak boleh diubah dengan menggunakan nada melankolik yang mendayu-dayu.”

(Utusan Sarawak, 14 Ogos 2008)

Sastera Kebangsaan Pasca PRU 12

SELEPAS sahaja Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-12, banyak perubahan berlaku termasuk dunia sastera. Tokoh kesusasteraan, penggiat serta peminat sastera itu sendiri dapat melihat perubahan ini dalam banyak hal. Malah, perkara tersebut turut dibincangkan pada Sembang-sembang Sastera bertajuk Sastera Kebangsaan Pasca PRU 12 sempena Perkampungan Penulis Sarawak 2008 di bahagian Mukah, baru-baru ini.

Dipengerusikan oleh Abdul Rassid Subet, acara tersebut memperlihatkan suara Persatuan Penulis Johor (PPJ) yang diwakili oleh Ketua Satunya, Amirudin Md Ali Hanafiah, Persatuan Penulis Utara Sarawak (Putera) oleh Ketua Duanya, Poul Nanggang, Badan Warisan Budaya Mukah (Warismu) oleh Ketua Duanya, Hipani Alwi dan Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) diwakili oleh Mohd Faizal Jamil.

Menarik tentang perbincangan tersebut apabila tokoh sastera Sarawak, Datu Haji Adi Badiozaman Tuah yang hadir dan memberikan sedikit ulasan. Katanya, PRU Ke-12 telah memberikan banyak pihak dalam banyak aspek dan perkara.

“Sekarang sudah beranjak dengan jelas iaitu berpusat kepada ras kaum dan pelbagai kaum,” katanya sambil menambah, pilihan raya itu memperlihatkan bahawa media elektronik semakin penting yang menampakkan ketelusan dalam bercakap.

“Kita juga mula sedar apabila bercakap tentang globalisasi, kita perlu melihat kesan dan impak kepada sosiobudaya,” katanya.

Menyentuh tentang pengurusan sastera dan budaya, katanya, ia adalah bercakap tentang penjagaan hal-hal kebahasaan.

“Menjadi penjaga adalah rakyat. Martabat semakin rendah. Apakah Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) satu-satunya tempat kita berpayung? Apakah hanya melihat satu alternatif dan tidak melihat kemungkinan?

“Adakah kita lebih banyak bercakap tentang sastera rakyat? Adakah hanya menumpukan bahan cetak? Bagaimana elektronik? Bicara karya di internet memang wajar dalam program seterusnya,” katanya.

Jelasnya, penting untuk negeri ini melihat apakah impak keadaan tersebut terutama dalam konteks penggunaan bahasa Melayu.

“Bagaimana penggunaannya untuk mengungkap keperluan rakyat? Jadikan bahasa Melayu lebih mantap sebab bahasa ini mengungkap aspirasi rakyat pelbagai kaum.

“Sebagai penulis kita tidak harus terperangkap dengan situasi ini. Kita perlu memahami secara lebih peka tentang penjaga dan penaung bahasa dan sastera,” katanya.

Sebelum itu, Poul Nanggang menjelaskan, agenda sastera seolah-oleh dipinggirkan. “Perjuangan kita belum selesai untuk mengangkasan bahasa Melayu. Agenda memperkasakan bahasa Melayu tenggelam hingga dalam kurikulum, pemilihan teks sastera masih bercelaru.”

Katanya, selain jurang penerbitan buku cukup besar, tanggungjawab mendaulatkan sastera adalah tanggungjawab semua. “Jangan pula berasa diri kita besar dan melihat orang lain kecil.”

Sebagai persediaan jelasnya, penulis harus ada asas dan persediaan dan perlu sehati dalam persatuan.

PUTERA katanya, tidak ingin menjadi raja dan tidak perlu mengatakan bahawa karya tidak layak menerima Anugerah Sastera Negeri Sarawak (ASNS).

“Ini tidak perlu dihebohkan. Kita perlu bersaing secara sihat. Kita jadi penulis sebab hendak menghasilkan karya. Jangan dilaga-lagakan.

“Kisah ini turut terjadi yang mengguris hati. Apa sangat hendak dikejar dalam sastera di Sarawak ini? Kita buka gelanggang. Mencabar perlu tepat pada masanya dan bandingkan dengan diri kita.”

Mohd Faizal Jamil pula menjelaskan, wujud perubahan selepas pilihan raya yang lalu yang turut memberikan impak kepada penulis.

“Pun demikian, sastera tidak akan berubah,” katanya dan menambah, Pekasa akan menjadi persatuan yang mantap seperti juga Putera yang sudah menjangkau usia 30 tahun.

Sementara itu, Hipani Alwi berkata, kemungkinan sastera akan lebih terbuka selepas PRU Ke-12, terutamanya semakin ramai penulis mengetengahkan karya dalam blog masing-masing di internet.

”Belum ada akta untuk membendung kebebasan blog. Ini membuktikan kerajaan lebih telus. Ada kebebasana kepada media yang akan menambahkan lagi khalayak sastera. Dengan adanya internet makin ramai khalayak sastera kerana golongan muda tidak dapat lari dari internet.”

Globalisasi ujarnya memberi kesan positif kepada sastera yang sekali gus menambahkan lagi kepelbagaian untuk sastera. “Kita akan mengetahui sastera luar negara seperti di Indonesia dan sebagainya. Sekali gus, menambahkan ilmu sastera kita sendiri.”

Amirudin Md Hanafiah pula mengatakan bahawa wujud keberanian selepas pilihan raya, iaitu penulis bebas bersuara. “Kita (penulis) mesti mendekati parti politik. Mereka (orang politik) mesti membantu karyawan sastera.”

Disiarkan di akhbar Utusan Sarawak, 7 Ogos 2008