Menyingkap pembangunan pemikiran penulis Sarawak

RADIN AZHAR AHMAD

"NILAI dan idealisme adalah ciri kemapanan penulis dan penulisan. Kerja menulis bermatlamat menjana kemajuan kepada masyarakat. Mesej yang dikemukakan adalah mesej yang mendidik dan membina pola berfikir yang menyukai kemajuan. Inilah kecenderungan yang memperkukuh perjuangan para penulis Sarawak dalam tempoh 15 tahun ini," kata Dr. Shahri Abdul Rahman.

Dengan makalah ‘Penyerlahan Nilai dan Idealisme: Menyingkap Pembangunan Pemikiran Penulis Sarawak’ pada Diskusi 15 Tahun Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak (HPPS) baru-baru ini, Shahri menjelaskan, kesemua itu merupakan suatu misi yang wajar diteruskan kerana di hadapan para penulis dan hadapan para cendekiawan Sarawak ialah 1001 persoalan tentang kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian.

"Dengan iltizam demikian, isu wadah dan kedudukan para penulis Sarawak dengan sendirinya bukan isu besar. Chomsky dan Herman yakin bahawa yang diangkat sebagai mutu dalam mana-mana hasil karya penulisan adalah berpunca daripada penyerlahan para penulis itu sendiri.

"Manakala kemampuan penyerlahan tersebut diperkukuhkan oleh dua ranah yang amat penting, iaitu nilai dan idealisme yang mereka pegang. Sama ada pegangan mereka berpaksikan kebenaran mutlak atau kebenaran yang diterima secara sosial, mencirikan nilai penulis dan penulisannya," ujarnya.

Menurutnya, menyorot hasil tulisan penulis Sarawak yang memenangi Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak sejak 2001 hingga 2006 yang merupakan kritikan terhadap beberapa karya tempatan dan kebangsaan, jelas bahawa faktor yang mendominasi pemikiran para penulis ialah penyerlahan nilai dan idealisme yang mereka pegang.

"Walaupun tidak ketara wujud semacam pergelutan nilai, namun mereka berhasil menyerlahkan tahap pembangunan pemikiran dan idealisme kepenulisan yang jelas," tambahnya.

Katanya, realiti baru segi pembangunan pemikiran di Sarawak ialah wujudnya berfikir yang mengaitkan pembangunan fizikal dengan pembangunan minda manusianya.

Hasil penulis Sarawak sepanjang 15 tahun ini jelasnya, cuba membawa realiti baru ini pada tonggak politik tanah air yang bertanggungjawab membawa paradigma tersebut, iaitu politik pembangunan Sarawak – secara atau tidak.

"Apabila menyorot kehidupan sesuatu kaum yang masih bergelumang dengan kepercayaan lama dengan kewajaran pembangunan yang sepatutnya mereka nikmat, mereka menunjukkan kesedaran dan kekesalan yang beralasan.

"Ini telah dibincangkan oleh Awang Azman dan Paul Nanggang apabila mereka mengulas Kelingkang, novel karya Douglas Jaga. Sorotan mereka merupakan cetusan kesedaran bahawa masyarakat yang terus membangun perlu rela menerima pembangunan. Dalam konteks di Sarawak ialah realiti baru untuk maju dan berjaya. Ini bertujuan memahat suatu idealisme dalam strategi jangka masa panjang pembangunan masyarakat."

Idealisme itu katanya, berpendekatan hukum semula jadi – sekiranya sesebuah masyarakat itu ingin maju seperti masyarakat lain, mereka perlu menerima realiti baru – berubah dalam segenap aspek kehidupan.

"Pemikiran dan amalan mereka perlu berubah sesuai dengan perkembangan semasa. Fahaman pembangunan kemasyarakatan membentuk jalur pemikiran menjurus terhadap jejak-jejak kemajuan demi kemajuan. Masyarakat berpaksikan tempocentrism ialah masyarakat yang sentiasa bersedia mengutamakan kemajuan mengikut zaman."

Jati diri sesebuah masyarakat tidak mungkin terhakis oleh pembangunan sekalipun mereka ghairah dan tempo-centric terhadap perubahan persekitaran, jelasnya.

Pengungkapan penulis Sarawak dalam karya mereka ujarnya, cenderung membawa idealisme ini dengan hasrat supaya pembangunan itu dapat dinikmati atas nilai-nilai yang sarwajagat sifatnya.

"Para penulis mendominasi gagasan dan pakatan kemajuan sebagai matlamat dan pendidikan adalah salah satu cara mencapai matlamat tersebut."

DR. Shahri Abdul Rahman menjelaskan, "Kecintaan terhadap alam semula jadi merupakan nilai sejagat yang dominan di kalangan penulis barat. Dalam konteks penulis Sarawak, nilai tersebut turut menjadi fokus beberapa hasil tulisan."

"Cuma yang memberi sedikit kelainan ialah isu yang mereka ketengahkan masih terikat dengan kejadian-kejadian yang bersifat pertentangan atau konflik – manusia dengan haiwan, manusia dengan manusia dan manusia dengan kepercayaan kuno. Isu demikian juga turut berkaitan dengan budaya dan amalan sesebuah masyarakat."

Persoalan mengenai nilai sejagat katanya, sebetulnya sudah menjadi isu wacana pemikiran untuk mengaitkannya dengan nilai kepercayaan dan keagamaan.

"Ini memudaratkan pertumbuhan pemikiran positif masyarakat apabila perdebatan disempitkan kepada ‘yang ramai itu benar dan yang sedikit itu salah’. Ini tidak memberi kewajaran dari segi pemikiran universal kerana nilai sejagat adalah merentasi batas agama, budaya dan kepercayaan sosial."

Menurutnya, kebaikan dan keindahan adalah nilai sejagat, yang dibincangkan oleh Hazami Jahari apabila memperkatakan sastera Islam di Malaysia.

Isu yang cuba dibangkitkan ialah pencirian dan indicator sastera Islam. "Pendekatan sastera Islam juga bertunjangkan kepada matlamat memajukan masyarakat yang dikira lebih syumul daripada pendekatan lain."

Katanya, persoalan nilai adalah pertimbangan yang sentiasa menyebabkan berlakunya pertembungan tradisi berfikir manusia dengan konteks yang sebenar.

Itu katanya, berpunca daripada banyaknya sekolah pemikiran sejak zaman renaissance hingga kini.

"Apabila berlaku pertembungan pemikiran, tradisional dan global, maka sudah pasti akan mencetuskan usaha mencari kebenaran yang mutlak.

"Pertembungan demikian adalah membina dari segi jangka panjang. Apabila ia membina maka sudah pasti proses tersebut mendidik untuk mencapai kemajuan," tambahnya.
Disiarkan pada 27 September 2007 (Utusan Sarawak)

Tokoh sastera Brunei Darussalam

DALAM memperjuangkan bangsa rumpun Melayu; Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia saling bersepakatan dan mempengaruhi antara satu negara dengan negara yang lain.
Hajah Rasiah Haji Tuah dari Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei Darussalam berkata, jalinan erat menegakkan kedaulatan bangsa telah menghasilkan kekukuhan perpaduan bangsa dan bahasa.

Menurutnya, kekukuhan bahasa akan lebih terbentuk dengan pembelajaran dan pengajaran sastera dan akhirnya, akan membuahkan bahawa bahasa adalah alat pengucapan kebudayaan, sementara kesusasteraan adalah pengucapan masyarakat.

"Negara Brunei Darussalam seperti juga Malaysia dan Indonesia, peradaban manusia melalui sastera digambarkan dalam citra penulisan sasterawan yang pada keseluruhannya mempunyai lingkungan temanya berkisar tentang kehidupan sosio-budaya masyarakat setempat," katanya.

Beliau berkata demikian dalam makalahnya, "Kedudukan Sastera Melayu Di Brunei Darussalam: Situasi Mutakhir" pada Pertemuan Sasterawan Nusantara di Kedah baru-baru ini.
Dalam makalahnya, Rasiah membincangkan tentang Sasterawan Agung Negara Brunei Darussalam, iaitu Dato Paduka Haji Muslim Haji Burut atau lebih dikenali dengan nama pena Muslim Burmat.

"Tidak diduga bahawa dengan kecenderungannya berkarya aktif dalam genre sastera dan penghayatan yang telus dalam menampilkan martabat manusia Brunei melalui karya sastera, telah membawa kepada Muslim Burmat sendiri.

"Saya percaya bahawa Muslim Burmat merupakan sasterawan yang mempunyai kebolehan menjalin elemen-elemen budaya atau peradaban manusia ke dalam penulisan yang dihasilkan," katanya.

Muslim Burmat jelasnya, mula berkecimpung dalam bidang penulisan kreatif sejak di bangku sekolah, dan merupakan penulis pertama mempunyai peluang untuk berkarya di media luar negara. Karya tersebut ditulis semasa masih bersekolah di sekitar 1961.

Bidang novel dan cerpen merupakan genre sastera yang sering diceburinya, dan karyanya pernah disiarkan dan diterbitkan melalui media elektronik dan media cetak seperti Radio Brunei, Bahana, Dewan Masyarakat, Dewan Sastera, Dewan Bahasa, Bintang Harian, ASTERAWANI, Salam dan Suara Brunei.

Biro Kesusasteraan Borneo, Sarawak telah menerbitkan koleksi cerpen Muslim Burmat, antaranya pada 1964 – Debu Berterbangan dan empat cerpen pada 1967 – Puntung Dalam Gerimis, Gelas di Atas Meja, Manisku Sayang dan Jalinan.

"Atas kegigihan dan keprolifikan dalam menghasilkan karya genre sastera yang berkualiti, komitmen Muslim Burmat telah berjaya diangkat hingga ke peringkat antarabangsa sehingga layak untuk menerima beberapa anugerah – The South Asia Write (Thailand), Sastera Nusantara (Malaysia), Hadiah Sastera Majlis Sastera Asia Tenggara (Kuala Lumpur) dan Tokoh Sastera Brunei Darussalam (Brunei)."

Katanya, mengambil kira kewibawaan Muslim Burmat dalam berkarya, ternyata persoalan kejayaan sasterawan berhubung pencapaian ke arah kedudukan perkembangan sastera Melayu di Brunei Darussalam, kini selayaknya telah mencapai ke tahap mutakhir.

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 20 September 2007

Pementasan Teater Berkala 2007

Kumpulan Teater Tarikh

Sanggar Creative Production 28 Oktober (Ahad)
Grup Teater Ngoncong 17 November 2007 (Sabtu)
Persatuan Kias Kasturi 8 Disember 2007 (Sabtu)

(Semua pementasan bermula pada jam 8.00 malam di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak)

Perkembangan sastera di Sarawak

RADIN AZHAR AHMAD

TRADISI penulisan di Sarawak bermula hampir serentak dengan perkembangan sastera di Semenanjung iaitu pada 1930-an. "Ingatkah kepada Al-Marhum Muhammad Rakawi Yusof, Haji Muhammad Bujang, Haji Mohammad Daud Abdul Ghani, Mohamad Johari Awang, Muhammad Awi Anang yang sama-sama mengusahakan penerbitan akhbar Fajar Sarawak, iaitu akhbar Melayu terawal di Sarawak?," tanya Dr. Sakinah Abu Bakar Dr. Sakinah Abu Bakar pada Diskusi 15 tahun HPSS di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak baru-baru ini.

Membicarakan ‘Puisi Sebagai Jalur Komunikasi: Meneroka Pemikiran Penyair Sarawak’, Dr. Sakinah menjelaskan, Haji Muhammad Bujang yang menggunakan nama samaran Melati Sarawak banyak menulis dalam Warta Melayu pada 1930-an dalam genre puisi, cerpen dan renacana.

Menurutnya, banyak karyanya dimusnahkan oleh penjajah Jepun kerana menyuarakan pandangan mengenai masa depan orang Melayu Sarawak.

"Bolhassan Matasip turut aktif dalam zaman penerbitan Fajar Sarawak. Beliau menulis rencana, cerpen, noveket dan pengajaran agama Islam. Antara buku tulisannya ialah Sinaran Jasa (1955), Kebahagiaan Cinta dan Kejurusan Ke Alam Bahagia.

"Manakala Haji Mohammad Tahir Abdul Ghani menulis roman sejarah Hikayat Datuk Merpati tentang tokoh awal penduduk Melayu Sarawak. Beliau turut menulis syair. Dalam era yang sama, beberapa penulis lain menyemarakkan dunia politik Sarawak yang sedang bergolak, mereka ialah penulis muda seperti Hanis Mahdi, Haji Wasli Abu Talip, Othman Abang The, Kaderi Wai, Osman Zainuddin dan Ajibah Abol."

Penerbitan akhbar itu jelasnya, dikatakan terhenti lanjutan penerbitan akhbar Singapura iaitu Dunia Melayu dan Saudara di Semenanjung. Antara sebab terhentinya penerbitan akhbar tersebut ialah kerana wujudnya penggunaan bahasa yang mencampuradukkan antara bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Arab, sehingga menjadikannya begitu komunikatif.

Katanya, Hikayat Panglima Nikosa yang dihasilkan oleh Allahyarham Ahmad Syawal Abdul Hamid, kini tersimpan di Rhodes House Library, Oxford dianggap sebagai dokumen sahaja.

"Tarikh penerbitannya sama dengan tarikh terbitnya akhbar mingguan Jawi Perakanan di Singapura. 60 tahun kemudian, Muhammad Rakawi Yusof melalui Sarawak Printing Company berjaya menerbitkan dua karya dalam tulisan jawi berjudul Hikayat Sarawak dalam dua jilis iaitu mengenai sejarah Sarawak dan Melati Sarawak yang dianggap sebagai novel Melayu pertama Sarawak."

Melati Sarawak tambahnya, dikatakan mempunyai banyak persamaan dengan gaya penyampaian dan sudut pandangan dengan novel Iakah Salmah (1929) karya Ahmad Haji Muhammad Rashid Talu.

Perkembangan selepas Perang Dunia Ke-2 menyaksikan penubuhan Anggota Semangat Anak Negeri Sarawak (ASAS) yang menerbitkan Utusan Asas (1947 hingga 1949). Antara pengarang yang bertanggungjawab ialah Abang Ikhwan Zaini dan Abdullah Bokhari.

Pada 1949, Utusan Asas digantikan dengan Utusan Sarawak dan diterbitkan secara mingguan. Penerbitan harian dilaksanakan sebaik sahaja Jamil Haji Busrah mengambilalih tampuk pengurusan.

Pada 1950-an menyaksikan pula penubuhan Biro Kesusasteraan Borneo dan pada 1856, DBP ditubuhkan di Semenanjung. Antara karya penulis Sarawak yang diterbitkan dalam perkembangan awal tersebut ialah Menunggu Esok iaitu noveket karya Salbiah Painah, sebuah antologi sajak berjudul Kembang Setangkai Lambang di Tugu (Latifah Haji Shebli dan Maliah Haji Shebli.

Selain itu, antologi sajak Madzhi Johari atau Hayam Wuruk (Yang Terputus dan Terkandas) dan antologi cerpen Warung Pak Hitam. Pada 1962, Angkatan Sasterawan Sarawak ditubuhkan dan dikenali sebagai Annbar yang diterajui oleh Abdul Taib Mahmud.

Walaupun dibubarkan selepas itu namun Annsar berjaya menghimpunkan beberapa penulis berwibawa seperti Kaderi Wai, Hanis Mahli, Mortadza Haji Daud dan Dayang Sastuyah. Sepuluh tahun selepas itu, perkembangan sastera sarawak dikatakan bergerak perlahan.

"Penubuhan GAPENA pada 1970 merancakkan semula perjuangan penulis Sarawak. Pada tahun yang sama PEBAS iaitu Persatuan Bahasa dan Sastera Malaysia Sarawak ditubuhkan yang kemudiannya bergabung dengan GAPENA ke arah perjuangan sastera yang lebih meluas," katanya.

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 20 September 2007

HPPS menyokong akhbar berbahasa Melayu di Sarawak

LIMA karya genre puisi, cerpen dan esei oleh penulis Sarawak yang pernah tersiar di akhbar Utusan Sarawak sepanjang 2006 dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak baru-baru ini berjaya menerima Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak (HPPS) 2006. Karya tersebut pernah tersiar di ruangan kelolaan DBP Cawangan Sarawak – Yang Indah Itu Bahasa (YIIB) dan Wadah Bahasa.

Sekali gus, perkongsian tersebut serta pewujudan HPPS seperti kata Ketua Unit Pengembangan Sastera DBP Cawangan Sarawak, Hazami Jahari, bukan setakat membina, melahir dan mengangkat martabat penulis kreatif di negeri ini, bahkan lebih jauh daripada itu secara tidak langsung menyokong akhbar berbahasa Melayu di Sarawak.

"Sejak 1991, karya yang dipilih untuk menerima hadiah penghargaan ini kebanyakannya tersiar dalam Utusan Sarawak dan Utusan Borneo, dua akhbar berbahasa Melayu ini menjadi sumber utama penulis Sarawak untuk menyiarkan karya mereka.

"Dengan ruang yang disediakan oleh kedua-dua akhbar ini, karya-karya penulis Sarawak dapat dibaca hampir setiap minggu. Perkongsian bestari antara kedua-dua akhbar ini sebagai penyedia ruang penyaiaran karya dan HPPS sebagai penyedia hadiah galakan setiap rujung tahun, secara tidak disedari berlangsung genap 15 tahun."

Perkongsian itu jelasnya dalam diam mengangkat sastera kebangsaan di Sarawal ke tahap yang tersendiri. "Tanpa kita sedari perkongsian ini telah melahirkan ramai penulis muda berbakat dan pada masa yang sama keutuhan akhbar berbahasa Melayu juga terus dapat dipertingkatkan."

Jelas Hazami, bagi penulis, HPPS adalah satu penghargaan yang menjadi perangsang kepada mereka untuk terus menulis, memandangkan sebelum ini, karya yang mereka hasilkan yang tersiar di akhbar dan majalah tidak dinilai apatah lagi diberikan penghargaan rasmi.

Peraduan penulisan kreatif yang dianjurkan oleh DBP bersifar berkala dan bergilir mengikut genre tertentu. Bagaimanapun, HPPS menampilkan kehadiran yang berbeza dengan mengambil kira semua karya penulis Sarawak yang tersiar sepanjang tahun.

"Kesan lain yang dirasakan dangat memberi kesan kepada perkembangan sastera kebangsaan di Sarawak ialah ai menjadi medan melahirkan ramai penulis muda berbakat besar. Kehadiran mereka memeriahkan pentas sastera di Sarawak dengan masing-masing membawa personaliti tersendiri.

"Kehadiran mereka sebagai pelapis kepada penulis mapan sedia ada, malah ramai penulis muda ini yang masih aktif hingga sekarang. Di samping melahirkan penulis muda berbakat, HPPS juga mengaktifkan kembali beberapa penulis mapan Sarawak yang sebahagiannya agak jarang muncul di pentas sastera.

"Lebih daripada itu, sejak kewujudan HPPSN pada 1991, ramai penulis mapan Sarawak yang terus rancak berkarya. Mereka bagaikan disirami semangat baru yang menyegarkan kembali dunia kreatif mereka selama ini." – A.A. RADIN
Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 13 September 2007

Penerima Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak 2006

HADIAH Penghargaan Penulis Sarawak (HPPS) diwujudkan dengan tujuan untuk menggalakkan para penulis kreatif di negeri ini memanfaatkan ilmu penulisan sastera yang telah dibekalkan kepada mereka melalui bengkel penulisan pada tahun-tahun yang lalu secara bersungguh-sungguh, khususnya bagi genre cerpen dan puisi serta kritikan dan skrip drama.

Seterusnya, memupuk dan menghargai kegiatan penulisan karya sastera kreatif. Berikut adalah nama penerima anugerah tersebut bagi kategori cerpen, puisi, esei dan skrip drama. Karya tersebut dinilai setelah disiarkan di media massa sepanjang tahun 2006.

Kategori Cerpen

· Jaya Ramba (Antu Pala’ – Mingguan Malaysia)
· Jais Sahok (Hadiah Untuk Cikgu – Dewan Sastera)
· Abang Patdeli Abang Muhi (Membaca Igbal – Utusan Sarawak)

Kategori Puisi

· Zainal Abidin Suhaili (Hujung dan Pangkal – Dewan Sastera)
· Desmond Manja Gasan (Hubungkan Kita Seperti Jalan-jalan Itu – Utusan Sarawak)
· Saiee Driss (Sepucuk Warkah daripada Tuhan – Dewan Sastera)
· Abang Median Abang Said (Cermin Hayat – Utusan Sarawak)
· Poul Nanggang (Doa Untuk Permata Kalbu – Dewan Sastera)

Kategori Esei

· Awang Azman Awang Pawi (Anwar Ridhwan: Daripada Tukang Cerita kepada Pewacana – Dewan Sastera)
· Jais Sahok (Menjejaki Keindahan Masa Silam dalam sajak Mohd. Taufek – Utusan Sarawak)
· Jeniri Amir (Randau di Sebuah Rumah Panjang Timbulkan Pelbagai Persoalan – Utusan Sarawak)

Kategori Skrip Drama

· Dahiri Saini (Nazar Kumal – Dewan Sastera)
Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 13 September 2007


Kias Kasturi pentas Arum Bulak

BERSEMPENA perayaan sambutan bulan kemerdekaan, Kumpulan Teater Kias Kasturi dengan kerjasama Bahagian Belia, Kementerian Pembangunan Sosial dan Urabanisasi baru-baru ini mempersembahkan teater berjudul ‘Arum Bulak’ yang merupakan karya dan arahan Zakaria Hassan.

Dipentaskan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak, Arum Bulak menceritakan hidup di dunia yang merupakan sebuah drama dan pementasna yang tidak pernah tamat.

Sentiasa berputar. Penuh dengan manipulasi penindasan, rasiah serta ketidakadilan sosial. Gejala sedemikian memaksa golongan seperti Adon, Godeng, Miaw dan Pak Bojeng bersusah payah mencari rezeki walaupun pelbagai halangan merintangi laluan mereka.

Golongan seperti Jantan Jogoas yang tamak dan terdesak mengaut keuntungan hingga lupa bahawa setiap manusia yang lahir di dunia punya kebijaksanaan serta semangat juang mereka tersendiri.

Memandang rendah kepada orang jalanan dan punya keinginan memeras mereka, bukanlah satu idea yang bijak. Kehidupan manusia keseluruhannya adalah sama. Perlu kasih sayang, cinta, kerjasama serta pengorbanan bagi memastikan kesinambungan hidup berjalan atas landasan yang dirancang.

Maria Becky punya strategi tersendiri, menghimpun cinta serta kasih sayang yang malap. Kesemua permainan tersebut digaul dan dilumat ke dalam teater tersebut.

Teater tersebut dilakonkan oleh Mohamad Khaidier Khaldin sebagai Adon, Iswandy Suhili (Godeng/Gogo), Hartini Adurahman (Ayu/Miaw), Eileen Chan (Maria Becky), Desmond Ahlin (Jantan Jogos), Zakaria Hassan (Pak Bojeng) dan Mohamad Arif Khaldin sebagai Benny.

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 13 September 2007

Pemikiran Sarawak dalam karya HPPS

RADIN AZHAR AHMAD

SETELAH 15 tahun diwujudkan, Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak (seterusnya HPPS) dilihat telah melahirkan agak ramai penulis dalam empat genre utama iaitu cerpen, puisi, skrip drama dan esei kritikan. Walaupun demikian, agak jarang HPPS dibincangkan terutama dari aspek pemikiran yang cuba diketengahkan dalam karya tersebut. Seterusnya, mewujudkan persoalan; adakah karya tersebut juga mempunyai nilai/mutu setanding dengan karya penulis di Semenanjung Malaysia dan Sabah.

Mungkin untuk menjawab persoalan tersebut, bersempena HPPS 2006, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak menganjurkan juga Diskusi 15 tahun HPPS, yang memberikan ruang dan peluang kepada Dato’ Anwar Ridhwan, Dr Sakinah Abu Bakar, Haji Hamzah Hamdani dan Dr. Shahri Abdul Rahman meneliti, mengupas dan seterusnya membincangkan karya-karya HPPS sehingga melayakkan karya tersebut menerima hadiah penghargaan.

Cerpen

Memulakan diskusi Dato’ Dr. Anwar Ridhwan yang membentangkan kertas kerja Aspek Pemikiran Dalam Cerpen-cerpen HPPS (1995-2006) menjelaskan, setiap cerpen yang menerima Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak (seterusnya HPPS) mengandungi pemikiran yang sesuai dengan latar masyarakat, budaya, politik, dan zamannya.

Menrutunya, para penulis (pemenang HPPS) tampaknya cuba mengetengahkan pelbagai pemikiran untuk direnungi, ditafsirkan atau dianalisis oleh khayalak pembaca.

"Tiada sebuah cerpen pun yang semata-mata dicipta sebagai karya seni tanpa sebarang amanat atau pemikiran. Setiap karya, dalam batas serta keupayaan masing-masing, berusaha menyampaikan pemikiran – secara halus atau berterus-terang – tentang pelbagai isu dalam masyarakat.

"Karya-karya tersebut merupakan karya sastera dalam genre cerpen yang bermutu. Para pengarangnya telah menggunakan strategi naratif untuk memberikan koheran kepada bahan-bahannya dan makna kepada peristiwa-peristiwa," jelasnya.

Dalam makalah itu Anwar Ridhwan menjelaskan, membaca 58 cerpen penerima HPPS, dia menemui aspek pemikiran penulis Sarawak yang merupakan aspek yang penting dalam karya kesusasteraan. "Karya kreatif tanpa aspek pemikiran hanya merupakan tulisan hiburan ringan."
Antara perkara utama yang ditemuinya dalam cerpen penenang HHPS ialah idea tentang autentik yang membawa makna boleh dipercayai, betul, sah, benar atau membawa pengetian kebenaran, ketulenan dan kesahan.

Selain itu, idea tentang diaspora (melibatkan perjalanan – meninggalkan tanah asal leluhur), idea tentang emosi – sedih, gembira, takut, idea tentang etnik, idea tentang globalisasi, idea tentang feminine – konsep gender (lelaki atau wanita), dan, idea tentang intertekstualiti – pengisahan godaan asmara yang melanda diri watak.

Idea lain yang dinilai ialah tentang masyarakat sivil – turut disentuh dalam studi budaya, idea tentang paradigma – dalam skala dan situasi yang agak berbeza, idea tentang pascamodernisme – gelombang fenomena pemikiran yang berlaku setelah modernisme, idea tentang politik, idea tentang ruang, pembangunan serakah, perubahan budaya/nilai, mengembangkan persona sejarah, pembaharuan pemikiran serta idea tentang hidup tanpa kepastian.

Puisi

Sementara dalam genre puisi pula, sebanyak 55 puisi daripada 33 penulis disenaraikan sebagai pemenang HPPS dalam tempoh 11 tahun – bermula 1995 hingga 2006. "Kemenangan yang diraih berulang kali oleh beberapa penyair adalah bukti komitmen yang tinggi. Yang pasti, mereka berkarya bukan semata-mata hadiah. Fenomena ini merupakan suatu petanda yang amat memberangsangkan dan amat membanggakan. Kewujudan sayembara itu sendiri pasti dinanti dan menjadi faktor penggalak yang amat berkesan," kata Dr. Sakinah Abu Bakar.

Mengulas tentang ‘Puisi Sebagai Jalur Komunikasi: Meneroka Pemikiran Penyair Sarawak’, katanya, analisis terhadap 33 puisi tidak sekadar memperlihatkan kekuatan dan beberapa kekurangan kecil sebagai bentuk seni yang bermakna yang mewujudkan komunikasi antara penyair dan khayalak.

"Hal ini kerana secara umumnya fungsi sastera versifat dua hala; yang menjelaskan kedudukan penyair dan khalayak yang sama-sama dapat mengetengahkan keintelektualan, menyuburkan minda dan memperkayakan idea dan wawasan.

"Fungsi yang bersifat timbal balik ini bersesuaian dengan penegasan Laurie E. dalam bukunya How to Interpret Poetry (1978) yang mengatakan bahawa puisi dihasilkan untuk meringankan pendengaran, minda dan jiwa sesuai pula dengan sifat puisi yang menyajikan keindahan muzik bahasa," jelasnya.

Penelitiannya menemui puisi-puisi yang bersifat santai dan jernih, dengan paparan langsung dan bersahaja, tetapi bersifat asosiatif iaitu membangkitkan kesedaran dan yang ditampilkan dengan keindahan bahasa, teknik dan isi.

Hal itu katanya, kerana pemikiran penyairnya dikemukakan daripada asosiasi seorang individu yang penuh kepekaan.
"Khayalak menimba pengalaman daripada pengalaman pengarang. Pengarang menimba pengalaman daripada pelbagai saluran, fizikal dan mental kerana mereka dianugerahkan bakat, kreativiti dan sesnsitiviti yang tajam."

Menurutnya, kenyataan bahawa pengalaman seseorang merupakan ciri semula jadi yang menjalinkan aspirasi, imaginasi dan kreativiti terbukti menerusi penelitian terhadap puisi-puisi penyair Sarawak.

Skrip drama pentas

Agak bertuah bagi Dahiri Saini, penulis skrip drama kelahiran Kota Samarahan apabila dua skripnya, Cintakan Tanah Air dan Kembali Kepada Allah menerima HPPS 2004 dan HPPS 2006. Mengulas tentang dua skrip drama tersebut, Haji Hamzah Hamdani menjelaskan, dua skrip drama pentas itu menyerlahkan bakat Dahiri Saini yang berpotensi dalam genre drama.

"… sumbangan beliau dalam genre drama pentas lebih bermakna dan menyerlah seandainya ia dapat diterjemahkan ke dunia pentas. Pada tahap sekarang kita hanya dapat menikmatinya sebagai teks sastera, iaitu kepada aspek pemikiran sahaja. Apabila diterjemahkan ke pentas, khayalaknya lebih real kerana akan melibatkan aspek pengarahan, lakonan, latar pentas, pencahayaan dan sebagainya, yang akan menambah nilai pada kualiti drama ini."

Kata Hamzah, walaupun HPPS telah lama dianjurkan oleh DBP Cawangan Sarawak, namun pemberian hadiah kepada penulis genre drama pentas hanya beberapa tahun kebekalangan ini sahaja diadakan.

Usaha itu tambahnya wajar menjadi tenaga pendorong kepada penciptaan dan penerbitan skrip drama pentas yang berkualiti.
"Oleh kerana drama pentas dikaitkan dengan kegiatan pementasan teater, maka usaha lebih ditumpukan kepada pementasan. Banyak skrip drama ditulis untuk tujuan pementasan, dan aspek penerbitannya, sama ada dalam majalah ataupun buku, terabai."

Apabila skrip drama pentas tampil sebagai teks di majalah, maka perhatian pembaca terteumpu kepadanya sebagai teks karya sastera.
"Seandainya ia dipentaskan, nilainya akan bergantung kepada kekuatan pengarahan, lakonan latar pentas dan sebagainya. Perhatian kepada teks, iaitu kekuatan pemikiran pengarangnya, sering tidak diberikan perhatian. Sebagai karya sastera, perhatian kita hanya tertumpu kepada teks sahaja."
Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 13 September 2007


Sambutan Ulang Tahun Ke-5 Dawama Sarawak


PENOLONG Pengurus Dawama Sdn. Bhd Cawangan Sarawak, Adenan bersama-sama kakitangannya gembira memotong kek sempena Sambutan Ulang Tahun Dawama Kelima di salah hotel terkemuka di sini baru-baru ini. Selain memotong kek, turut diadakan ialah bacaan puisi serta penyampaian sumbangan buku.

Nilai-budaya pemodenan anjuran Hamka

"Kenapa Hamka? Pengaruh Hamka bukan sahaja melalui buku ilmiah, namun beliau memperkuatkan pengaruhnya melalui karya-karya kreatif. Hamka telah menulis sejumlah karya kreatif, yang mencanai idea dari buku ilmu kepada realiti sosial," kata Abdul Rahman Abdul Aziz dari Institut pemikiran Tun Dr. Mahathir, Universiti Utara Malaysia (UUM) pada Pertemuan Sasterawan Nusantara ke-14 di Kedah baru-baru ini.

Menurutnya, Hamka bukan shaja dikenali sebagai ulama kerana Tafsiral-Azhar, tetapi juga dikenali sebagai sasterawan kerana buku beliau, dan pada masa yang sama dikenali juga sebagai sasterawan kerana bukunya, Tenggelamnya Kapak van der Wijck dan novel lainnya.

Kehebatan Hamka katanya, bukan sahaja diakui di negara kelahirannya, malah sampai ke Malaysia, Brunei, Selatan Thailand, malah lebih jauh lagi hingga ke Mesir, terutama dikalangan ulama Universiti Al-Azhar.

"Melalui falsafah hidup yang befrteraskan tasawuf moden, Hamka mengemukakan realiti sosialnya dalam novel Tuan Direktur, yang menjelaskan tentang sikap terhadap pembangunan atau pemodenan.

"Pembangunan dan pemodenan nilai dan sikap bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Melalui novel ini, Hamka mengetengahkan erti kesejahteraan hidup yang sebenar-benarnya.

"Dalam konteks kefahaman di Nusantara, pembangunan adalah sinonim dengan pemodenan. Usaha-usaha pembangunan inftrasruktur, ekonomi, politik, sosial dan budaya berteraskan jenis unggul negara maju."

Cinta tertinggi adalah kepada Dia Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, iaitu Allah SWT. Pandanglah alam dengan penuh cinta, dan berjualnglah dengan semangat cinta. Dengan begitu anda akan berbalas-balas cinta dengan Dia Pemberi Cinta. Cinta sejati adalah tatkala anda memasuki gerbang maut dan bertemu Dia. (Rusydi Hamda).

Abdul Rahman berkata, "Bertolak daripada kenyataan ini (di atas), kita dapat melihat bahawa tujuan Hamka bersastera bukanlah untuk memuaskan kehendak rasa tetapi menyampaikan mesej Islam. Ini terbukti daripada karya-karya cerekanya. Walaupun terdapat usaha-usaha untuk menjatuhkan maruahnya sebagai sasterawan kerana timbulnya rasa tidak senang LEKRA terhadap suasana aman damai masyarakat Islam yang digambarkan oleh Hamka dalam cerekanya."

Katanya, Islam sebagai penyelesai masalah umat yangdigambarkan oleh Hamka akan menggugat kekuasaan fahaman komunis yang dikatakan dapat memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat.

Dalam diri Hamka jelasnya, terdapat gabungan jiwa seni dan ulama, justeru terbentuk dalam dua susunan yang berbeza tetapi bersepadu dalam dirinya. "Hamka berketurunan Melayu-Minangkabau yang terbilang kerana terkenal sebagai ulama dan sasterawan. Ini yang menyebabkan beliau disanjung sebab amat sukar untuk mencari ulama yang juga sasterawan."

Hakikat itu katanya, diakui Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah menganugerahkan beliau dengan Ijazah Kehormat Doktor Persuratan pada 1974. Pemidato dalam anugerah tersebut mengatakan, ‘Sebagai seniman Haji Abdul Malik Karim Amrullah amat peka, sebagai ulama ia membela agama, sebagai pendakwah ia menyebarkannya melalui karya sasteranya sehingga ia digelar sasterawan Islam."

Sebagai sasterawan katanya, seluruh lapisan masyarakat mengakui kehebatan Hamka menyampaikan peristiwa dalam karyanya. Malah, ramai yang mengambil iktibar dan teladan yang berguna dalam mengharungi suka-duka kehidupan.

"Kedudukan Hamka sebagai sasterawan dan ukama tidak dapat dipertikaikan. Sumbangannya begitu besar kepada pembangunan zahir batin umat Islam Nusantara. Justeru, Hamka telah menunaikan kata-katanya, iaitu ‘Falsafah sebagai penjelasan hidup, kesusasteraan sebagai nyanyian hidup, kesenian sebagai perhiasan hidup dan tasawuf sebagai intisari hidup! Bahkan hidup yang tinggi dan panjang, ialah yang bernilai. Bahkan maut sendiri pun adalah pati hidup yang bernilai," katanya.

Novel-novel Hamka jelas Abdul Rahman memaparkan akhbat individu dan etika sosial, watak yang dikemukakan merupakan pertentangan antara baik dan jahat.

Novel Hamka paling terkenal ialah Tenggelamnya Kapal van der Wijck selain Keadilan Ilahi (1977), Kerana Fitnah (1967), Menunggu Bedok Berbunyi (1976), Di Bawah Lindungan Ka’abah (1976), Cermin Penghidupan (1976), Merantau Ke Deli (1979), Tuan Direktur (1979) dan lain-lain.

"Permasalahan yang diutarakan dalam Tuan Direktur adalah relevan dengan suasana masyarakat kita hari ini. Melalui watak Pak Yasin, Hamka mengemukakan tentang akhlak individu yang diinginkan oleh Hamka. Melalui kelompok Pak Yasin, Hamka memancarkan akhlak dalam hubungan sosial yang diidami oleh Hamka.

"Melalui novel ini, Hamka telah mempertarungkan antara aliran etika hedonisme dan aliran etika theologis. Nyata sekali, Hamka tidak suka kepada hedonisme, sehingga beliau mengenakan hukuman yang berat kepada yang berpegang dengan etika ini. Jazuli, dilambangkan sebagai manusia yang mencari kepuasan dengan mengumpul harta yang banyak dengan menipulasi dan penindasan."
Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 6 Ogos 2007

Merdekakah kita dalam erti sebenar?

RADIN AZHAR AHMAD

LIMA skrip drama pentas – Bumiku Oh Bumiku yang diilhamkan oleh Zaini Ozea, Pemberontakan di Kuching ditulis oleh Bedui Uni, Tergadai karya Awangku Merali, Peta 63 skrip tulisan Hazami Jahari dan Gelap dihasilkan oleh AB Nor baru-baru ini digabungkan menjadi satu skrip, yang kemudian dipentaskan atas nama Pementasan Teater Tokoh.

Bertempat di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak, pementasan itu berjaya menarik ramai penggiat serta peminat teater. Amat membanggakan melihat kehadiran audiens yang memenuhi setiap ruang duduk di dalam dewan berkenaan. Mungkin kerana pementasan itu amat penting.

Pertama, kerana skrip drama yang dipentaskan dihasilkan oleh beberapa tokoh teater di Bumi Kenyalang. Kedua, cerita yang diketengahkan berkisar hal-hal penjahahan, perjuangan dan pemberontakan di Sarawak begitu dekat dengan hati penduduk negeri ini yang hadir pada malam tersebut.

Ketiga, dipentaskan pada 31 Ogos – tarikh keramat melaungkan Merdeka! Merdeka! Merdeka! – adalah tepat apabila melihat drama yang dipentaskan yang seterusnya, membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan audiens. Ini ekoran juga pada siangnya adalah acara sambutan Kemerdekaan Malaysia Ke-50.

Pujian kepada DBP Cawangan Sarawak kerana memilih tarikh yang tepat dengan suasana yang begitu sesuai untuk mementaskan teater tersebut. Perkara utama yang dapat dilihat di sini ialah usaha membangkitkan semangat kebangsaan dapat juga diterapkan melalui teater, dengan masa dan suasana yang tepat.

Mungkin ini harus menjadi pengajaran kepada mana-mana pihak yang ingin mementaskan teater agar meneliti sedalam-dalamnya skrip drama tersebut dan mencari masa dan suasana yang benar-benar sesuai dengan naskhah yang hendak dipentaskan.

Jika penelitian ini dilaksanakan dengan mendalam dan terperinci, tidak mustahil untuk melihat lebih ramai audiens hadir bagi menyaksikan sesuatu pementasan teater, walaupun bermacam-macam perkara sebelum ini dikatakan menjadi hambatan kehadiran audiens.

Pementasan Teater Tokoh diarahkan oleh Mohidin Malek menggabungjalinkan karya lima penulis skrip teater Sarawak. Jalan ceritanya mengisahkan sejarah negeri ini (Sarawak) yang menyaksikan kuasa pemerintahan bertukar tangan.

Sejarah ini bermula daripada pemerintahan Raja Muda Hashyim lagi, yang kemudiannya terpaksa menyerahkan tampuk pemerintahan kepada James Brooke kerana termakan tipu muslihatnya.

Bermulalah era era penjajahan British sehingga bangkitnya kesedaran di kalangan masyarakat setempat untuk membebaskan negeri ini daripada cengkaman penjajah. Kemerdekaan yang diperjuangkan dicapai, namun dengan harga yang tinggi.

Kesan-kesan penjajahan sukar untuk dihakis. Sikap dan pemikiran masyarakat masih lagi dicengkam sisa-sisa penjajahan hingga ke hari ini. Persoalan yang cuba ditinggalkan melalui teater ini, merdekakah kita dalam erti kata yang sebenarnya?

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 6 September 2007

Sintesis johan Pertandingan Mencipta, Menyanyikan Lagu Puisi 2007

KUMPULAN Lagu Puisi Sintesis muncul johan Pertandingan Mencipta dan Menyanyikan Lagu Puisi 2007 yang diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak, baru-baru ini. Sekali gus, kumpulan tersebut menerima RM1,000 serta hadiah iringan.

Tempat kedua dengan hadiah RM750 dan hadiah iringan pula dimenangi oleh Kumpulan Lagu Puisi Rhythm Of Faith (R.O.F) dan Kumpulan Lagu Puisi Starian di tempat ketiga (RM500 dan hadiah iringan). Selain itu, pemenang Lagu Terbaik ialah Kumpulan Lagu Puisi Josephian (RM100).

Persembahan Terbaik dimenangi oleh Kumpulan Lagu Puisi Starian. Mereka menerima RM100). Kumpulan Paling Popular dimenangi oleh Kumpulan Lagu Puisi Sintesis.

Hadiah disampailan oleh Penasihat Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (PEKASA), Datuk Hajah Salbiah Painah yang mewakili Ahli Parlimen P.194 Petra Jaya, Haji Fadillah Yusof.

Pertandingan tersebut dianjurkan bersempena ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia dan merupakan tajaan Ahli Parlimen Petra Jaya, Haji Yadillah Yusof.

Pertandingan itu dikenalikan oleh PEKASA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak.

Sebelum ke peringkat akhir, kumpulan puisi yang menyertai pertandingan tersebut telah melalui saringan.

Program ini antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan puisi secara komersial yang bertemakan hiburan berilmu.

Objektif penganjuran ialah:

a. Memasyarakatkan puisi dengan kaedah hiburan yang bermanfaat, bersumberkan nilai ilmu puisi.

b. Membina daya upaya pencinta muzik terhadap penciptaan lagu-lagu puisi bagi mengisi ruang komersial selaras dengan perkembangan semasa.

c. Mempekasakan kebermaknaan puisi sebagai sebuah "lagu" yang dapat memberi nilai baru dalam dunia hiburan dan muzik.

d. Menghidupkan kejiwaan puisi dalam bentuk sebuah "lagu" yang mampu mencetuskan nilai emosi bagi membina pemikiran masyarakat melalui hiburan berilmu.

e. Menyerikan lagi suasana perayaan sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan Negera ke-50.

Sementara tema pertandingan ialah ‘Memasyarakatkan Puisi Melalui Hiburan Berilmu’. Program itu bercorak pertandingan di kalangan pencinta muzik dan peminat puisi, dengan menjadikan puisi yang telah diterbitkan sebagai lagu dalam bentuk berkumpulan yang dipersembahkan secara langsung.

Pertandingan tersebut diharapkan akan menjadi landasan untuk masyarakat mencintai puisi dan seterusnya sama-sama memberi makna kepada puisi, khususnya puisi yang dihasilkan oleh penulis Sarawak. Akhirnya, puisi menjadi wahana memugarkan nilai fikir, menyegar nilai rasa dan menyedarkan nilai insaf masyarakat terhadap kehidupan.

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 30 Ogos 2007
Pengantarabangsaan Bahasa dan Kesusasteraan Nusantara

RADIN AZHAR AHMAD

"GERAKAN membangunkan sesuatu peradaban bangsa yang tahan diuji pastinya mempunyai sejarah dan latar perencanaan yang kukuh meskipun bebeda," kata Dato' A. Aziz Deraman membentangkan 'Pengantarabangsaan Bahasa dan Kesusasteraan Nusantara: Isu dan Masalah" pada Pertemuan Sasterawan Nusantara di Kedah Darul Aman baru-baru ini.

Menurutnya, forum yang diiktiraf wacananya merupakan tapak tempat benih pemikiran disemai dan idea bercambah.

"Maka, untuk itu forum di pelbagai peringkat untuk mencanai dan melestari idea daripada para pemimpin ilmu, cendekiawan dan karyawan sentiasa diperlukan.

"Idea hendaklah didukung dan disokong oleh idealisme. Mereka berunding dan bertukar-tukar pandangan untuk merancang dan merangka strategi pengembangan bahasa dan persuratan Melayu."

Katanya, kecemerlangan bahasa, sastera dan budaya Melayu sebagai pancaran peradaban bangsa dan manusia serumpun pada alaf ini sekadar harus berlegar di kalangan umat berbahasa Melayu di rantau Asia Tenggara sahaja.

Malah jelasnya, menuntut kesediaan umatnya melangkahi sempadan yang lebih luas, hinggalah mencakupi segala usaha bersepadu untuk meletakkannya di pentas dunia.

"Segala macam isu dan masalahnya hendaklah diselesaikan dengan bijak dan penuh komitmen. Arah sikap baru yang kini sedang meminggirkan golongan budayawan dan cendekiawan, khususnya di Malaysia akan hanya merugikan masa depan pembangunan negara dan pembinaan bangsa," jelasnya.

Kepantasan perkembangan kemajuan dunia jelasnya, sepatutnya menyegerakan kebangkitan umat Melayu besar.

Kemajuan dan kepesatan perkembangan ekonomi yang berlaku di kebanyakan negara bebahasa Melayu merupakan kesempatan ke arah mendorongkan kemajuan peradabannnya.

"Dinamika baru Asia Tenggara tidak mungkin terpinggir dari kebangkitan dan pembaharuan Asia dan dinamika itu amat memerlukan keseimbangan pengisian kemajuan kerohanian, antara lainnya melalui ketinggian pemikiran bahasa dan persuratannya.

"Bangsa serumpun Melayu boleh menjadi salah satu kabilah dunia yang ikut disegani dengan kehadirannya dalam politik dan peranan ekonomi antarabangsa dan menjadi lebih wajar sekiranya diiringi dengan mendukung bersamanya cita-cita pengembangan kebudayaan terutama pengajian bahasa dan persuratan melayu besar.

"Gerakan ini perlu dilakukan dengan keazaman politik, sedar dan secara langsung," jelasnya.

Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 30 Ogos 2007