DBP hargai sumbangan perkasakan bahasa, sastera

Ayam rintik di pinggir hutan,
Nampak dari tepi telaga,
Budi baik jadi ingatan,
Seribu tahun terkenang juga.

SERANGKAP pantun empat kerat ini dipaparkan pada buku atur cara dan pada latar belakang pentas Majlis Menjunjung Budi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak minggu lalu.

Objektif majlis tersebut ialah menghargai serta mengeratkan hubungan dan kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh pihak agensi kerajaan dan swasta, persatuan, kelab, karyawan dan wartawan untuk menjayakan pelaksanaan projek bahasa, sastgera dan penerbitan DBP Cawangan Sarawak.

Tetamu kenamaan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) N7 Samariang, Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali. Berucap pada majlis tersebut, Hasidah menjelaskan, usaha harus diteruskan untuk memperoleh dana khusus bagi membangunkan bidang kesusasteraan, penulisan dan penerbitan yang lebih jitu dan tuntas di negeri ini.

Katanya, dana khas perlu diwujudkan untuk memastikan kecemerlangan selain melindungi inovasi dan membantu capaian kepada seluas mungkin masyarakat.

“Pada masa yang sama dapat membantu penyediaan tapak benih semaian bagi ekonomi kreatif, serta membantu pembangunan semula bidang yang serba kekurangan dan daif,” katanya.

Kerajaan ujarnya, tetap prihatin dan bertanggungjawab memelihara bahasa dan sastera yang membantu proses pembentukan identiti.

Masyarakat yang ketiadaan sokongan kerajaan terhadap bidang kebahasaan dan kesusasteraan jelasnya, akan menghasilkan tamadun yang tandus.

“Memang benar ada aktiviti kebahasaan, kesusasteraan dan penulisan yang boleh berjaya, bertahan dan terus berkembang tanpa pergantungan sokongan kerajaan.

“Namun ada aktiviti yang melibatkan hasil kerja inovatif, sukar, baharu atau esoterik yang wajar mendapat subsidi dan sokongan dana daripada kerajaan,” katanya

Kata Hasidah, menjadi tugas anggota masyarakat untuk mentarbiahkan diri dalam soal peluasan, penggunaan dan pengembangan bahasa kebangsaan supaya menjadi mercu tanda di Malaysia.

“Ini penting supaya orang luar serta-merta dapat mengalami suasana ke-Malaysiaan yang diwujudkan oleh elemen bahasa. Untuk itu, usaha memperluas dan mengembangkan bahasa serta sastera kebangsaan di merata tempat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah disokong oleh semua pihak.

“Saya ingin menyeru jabatan kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan agar memberikan sokongan moral dan material kepada DBP untuk menyemarakkan pembinaan serta pengembangan bahasa dan sastera kebangsaan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini,” katanya.

Hasidah memberitahu, Majlis Menjunjung Budi itu merupakan salah satu cara merapatkan hubungan antara penulis, di samping memugar nostalgia, dan dapat merangsang minat untuk terus menulis.

Majlis itu katanya, menjadi landasan terbaik untuk DBP memberikan penghargaan kepada mereka yang banyak memberikan bantuan dalam soal pemartabatan bahasa dan satera kebangsaan.

Sementara itu, Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan pula menjelaskan, pihaknya memerlukan gandingan kerjasama daripada banyak pihak untuk melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan di seluruh negeri ini.

“Sukar untuk kita melaksanakan kegiatan tanpa ada sokongan daripada banyak pihak. Oleh itu, Majlis Menjunjung Budi ini adalah penghargaan kita terhadap sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang membantu kita melaksanakan kegiatan,” jelasnya.

(akan diterbitkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Penulis pelbagai kaum dalam arus sastera kebangsaan

“PENULIS pelbagai kaum di Sarawak telah membantu memperkaya dan memartabatkan kesusasteraan tanah air. Kemampuan mereka menembusi media arus perdana dan memenangi pelbagai peraduan membuktikan bahawa mereka dapat berdiri sama tinggi dengan penulis lain,” kata Dr. Jeniri Amir pada Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 di Kuching baru-baru ini.

Dalam makalahnya, Penulis Pelbagai Kaum Sarawak Dalam Arus Sastera Kebangsaan, Jeniri seterusnya menjelaskan, karya mereka juga berjaya mengungkapkan aspirasi, masalah dan cabaran kaum berkenaan.

Hal itu demikian katanya, kerana penulis berkenaan lebih berminat untuk mengangkat persoalan sekitar kaum masing-masing kerana persoalan itu lebih dikuasai oleh mereka kerana dilahirkan dan membesar dalam masyarakat tersebut.

“Yang menarik, karya mereka berjaya mengungkapkan aspirasi, msalah dan cabaran kaum berkenaan. Dengan itu, secara tidak langsung, karya mereka dapat merapatkan jurang perbezaan dari segi bahasa, budaya, kepercayaan dan amalan hidup,” katanya.

Usaha sedemikian jelas Jeniri, dapat membantu mewujudkan perpaduan dan integrasi sosial dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini, dan kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

Kata Jeniri, kesusasteraan kebangsaan akan lebih bermakna jika setiap kaum memberikan sumbangan masing-masing, yang secara langsung akan dapat memperluas khalayak, sesuai dengan komposisi multietnik di negara ini.

Hal itu demikian jelasnya, kerana pengarang pelbagai kaum dari Sarawak dapat menggali legenda, mitos, cerita rakyat, ‘ensera’, sempama, ‘entelah’ (teka-teki), ‘pengap’ (mantera), dan seumpamanya.

“Dengan memanfaatkan unsur ini, penulis Sarawak tentu dapat memperluas pandangan dan memperkaya laras dan gaya bahasa. Mereka dapat sahaja memanfaatkan bahan kesusasteraan tradisional ini untuk diadunkan dalam bentuk moden.

“Yang penting ialah kreativiti dan kebijaksanaan mengolah bahan berkenaan. Selain memperkaya tema, mereka tentu juga dapat memberi kelainan, termasuk dari segi menghadirkan warna tempatan dalam karya.

“Daripada sastera tradisional suku kaum itu, terdapat begitu banyak ekspresi kognitif dan memori kolektif, serta kata dan istilah budaya, simpulan bahasa, peribahasa, ungkapan, imej dan lambang yang dapat dipinjam dan diterjemahkan atau ditafsirkan bagi memperkaya ekspresi,” tambahnya.

Dari segi sumbangan, penulis kaum Iban kata Jeniri berada di belakang penulis Melayu dan Melanau dari segi jumlah dan sumbangan terhadap perkembangan sastera kebangsaan.

Antara penulis yang sudah menempa nama ialah Douglas Jaga, Jantan Umbat, Jaya Ramba, Joanes Uno, Livis Empanang Taka dan Sirai Daha.

Penulis Melanau pula tambah Jeniri, dikategorikan sebagai penulis bukan Melayu kerana bahasa Melayu bukan merupakan bahasa ibunda mereka.

“Penulis Melanau merupakan kaum yang paling banyak dan aktif membabitkan diri dalam dunia kesusasteraan sejak tahun 60-an lagi,” katanya.

Antara penulis Melanau ialah Saiee Dris, Zaini Ozea, Jeli Bohari Biha, Hipani Alwi, Margi Leo, Lucas Takip, Desmond Manja, Mohamed Dris, Dido Nanas, Johnson Yaakut, Benedict Talip, Bedui Unie, Fredrick Haili Teck, Jow Awie dan beberapa lagi.

“Daripada jumlah yang banyak itu, sebenarnya tidak banyak yang aktif, konsisten berkarya, dan mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan.”

Seperti di peringkat nasional, Sarawak belum banyak dapat melahirkan penulis Cina. Bagaimanapun, antara penulis Cina yang dapat dibanggakan ialah Jong Chian Lai, William Chan Khun Neng, dan Stephen Chung Nguk Hoi, Lawrence Quek dan Ting Mee Ting.

Kecuali Jong dan William, penulis yang lain kelihatan tidak konsisten berkarya, malah kini karya mereka tidak lagi menemui pembaca.

“Daripada yang sedikit itu, nama Jong Chian Lai untuk lebih daripada dua dekad sentiasa berada di hadapan sekali. Sehingga akhirnya dinobatkan sebagai penerima SEA Write Awards – yang menandakan kemuncak pencapaian penulis dari Sarawak setakat ini.”

Sementara itu kata Jeniri, tidak banyak penulis daripada kaum Bidayuh muncul setakat ini. Kedudukan mereka hampir sama dengan kedudukan penulis daripada masyarakat Orang Ulu.

“Belum ada yang benar-benar menyerlah dan dapat dianggap sebagai naratif besar dalam sastera kebangsaan. Meskipun demikian, masyarakat Bidayuh sekurang-kurangnya dapat berbangga dengan kehadiran penulis seperti Jiso Rutan, Lawrence Atot dan Redan Ginoh. Daripada nama itu, Jiso Rutan boleh dianggap berada di hadapan.”

Masyarakat Orang Ulu pula yang tinggal di Hulu Baram, Belaga, Kapit, Bintulu dan Lawas bukan sahaja kurang diketahui adapt resam dan budaya mereka di luar Sarawak, tetapi juga di Sarawak sendiri.

Orang Ulu yang terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik sebahagian besar masih tinggal di kawasan pedalaman meskipun sudah ada yang menetap di Bandar.

Dari segi etnografi, Orang Ulu merupakan kelompok yang unik dan kompleks. Meskipun Orang Ulu terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik, namun penglibatan mereka dalam dunia kesusasteraan kebangsaan tidak menggambarkan komposisi mereka yang sebenar.

“Setakat ini hanya penulis daripada etnik Bisaya dan Kayan menampilkan diri sedangkan etnik dan subetnik lain belum lagi muncul. Mengapakah keadaan ini berlaku ketika semua generasi muda Orang Ulu telah mengikuti pelajaran mereka melalui sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar?

“Penulis daripada masyarakat Orang Ulu yang memperlihatkan kegigihan berkarya ialah Poul Nanggang. Penyertaannya dalam dunia kreatif banyak didorong oleh penglibatannya dalam aktiviti Persatuan Penulis Utara Sarawak (Putera) mulai sekitar 1985 dan kerjayanya sebagai guru.

“Poul lebih dikenali sebagai penulis sajak meskipun beliau mengakui pembabitan awalnya dalam dunia penulisan adalah dalam genre cerpen,” jelas Jeniri.

Kata Jeniri lagi, sesungguhnya kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

(akan disiarkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Sejauh mana sastera etnik perkasakan sastera kebangsaan?

KESUSASTERAAN kebangsaan akan lebih bermakna jika setiap kaum memberikan sumbangan masing-masing. Secara langsung dapat memperluas khalayak, sesuai dengan komposisi multientik di negara ini.

Persoalan ialah sejauh mana sastera etnik dapat memperkasan sastera kebangsaan? Menjawab soalan ini, Saiee Driss menjelaskan, “Dr. Jeniri Amir ada mengatakan kepelbagaian tema. Kita telah dapat menerima kepelbagaian tema dari barat, dari China, dan masyarakat India. Jadi apa salahnya kita menerima tema-tema atau persoalan-persoalan yang wujud dalam etnik yang tempatan.”

Katanya, kepelbagaian tema, aspek-aspek atau kaedah-kaedah untuk melihat isu mungkin berbeza antara orang Melanau berbanding dengan Melayu, Iban melihat sesuatu isu.

“Isu tanah misalnya. Bagi orang Melanau lain cerita kerana orang Melanau terlibat tetapi orang Melayu tidak terlibat. Tetapi orang Iban dengan tanah NCR, mereka terlibat. Jadi kita boleh melihat aspek itu apabila penulis berbangsa Iban menulis tentang NCR. Ada aspek yang tidak difahami oleh orang Melayu.”

Dengan itu, tambahnya, kefahaman tentang isu-isu semasa atau tempatan boleh menjadi lebih mantap.

“Itulah sumbangan daripada sastera sukuan dan sastera kebangsaan membolehkan perbincangan isu itu dari sudut yang pelbagai daripada budaya yang pelbagai.”

Abang Patdeli Abang Muhi pula memberitahu, sastera etnik sebenarnya adalah hasil sastera yang dihasilkan oleh kaum-kaum tertentu.

“…dan dalam kaum-kaum tertentu itu, banyak nilai-nilai yang positif yang terkandung dalam sastera etnik itu/sastera daerah. Misalnya, kalau dalam masyarakat Iban ada konsep sarakup yang bermakna perpaduan. Jadi konsep itu harus kita ketengahkan menjadi satu nilai di peringkat nasional. Itu boleh membantu.”

Usaha ini akan membantu dari segi memperkayakan kosa kata bahasa kebangsaan. “Misalnya, kalau kita banyak memperkenalkan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu Sarawak, ini boleh membantu memperkayakan bahasa kebangsaan.”

Ada istilah-istilah yang tidak ada dalam bahasa kebangsaan kita boleh masukkan. Jadi itu memperkaya. Satu lagi ialah perkayakan dari segi nilai-nilai murni yang boleh dikongsikan bersama. Misalnya dalam bahasa Melayu Sarawak kita ada ‘bedurok’ misalnya. Dalam bahasa Melayu baku tidak ada.

“Jadi nilai-nilai itu dapat memperkayakan. Satu lagi yang paling penting ialah apabila sastera etnik itu kita perkenalkan, maka mereka akan faham, masyarakat akan faham tentang budaya masyarakat lain.

“Kalau kita sudah faham budaya masyarakat lain, tidak akan timbul masalah ketidakfahaman kerana ketidakfahaman itu yang selalunya mengakibatkan orang berpecah-belah. Maka, kita dapat menyatupadukan masyarakat.”

Sastera etnik itu jelasnya, seharusnya mendukung sastera kebangsaan. “Barulah kita dapat mengatakan sastera kebangsaan itu dimiliki semua kaum.”

Sementara itu, Jais Sahok pula berkata, “…dapat, cuma macam mana pada penerimaan audiens. Kemudian sastera etnik itu yang hendak asimilasi ke dalam sastera kebangsaan memerlukan satu pemahaman yang kreatif. Kalau tidak, sastera kebangsaan akan kekal dianggap sastera kebangsaan, dan sastera etnik kekal dianggap sastera etnik.”

Dengan itu, sastera etnik akan kekal dalam kotaknya sendiri kecuali ada bijak pandai sastera yang mengasimilasikan kemasukannya.

“Kalau ia (sastera etnik dan sastera kebangsaan) dapat dintigerasikan atau diasimilasikan, saya rasa ia dapat menyumbang. Dalam sastera etnik, pemikiran sama sahaja kerana dihasilkan melalui pemikiran-pemikiran dan proses-proses kreatif tertentu.

“Cuma gaya sastera etnik lebih banyak diceduk, diambil dan dikumpul dari sastera lisan yang kemudiannya diadun ke dalam bentuk tulisan. Proses ini ada unsur persamaan cuma pada zaman penghasilannya. Sekalipun didokumenkan sekarang tetapi zaman penghasilannya berbeza,” katanya.

Zaman penghasilan sastera etnik, tamadun manusia masih sedikit rendah walaupun pemikirannya tinggi, jelasnya.

Sastera sekarang penuh dengan unsur-unsur pendidikan; kemajuan dunia pendidikan, dan, keilmuan ciptaan manusia ditambah dengan ilmu wahyu.

“Sebab dalam sastera etnik, ilmu wahyu pun kurang. Asimilasi ilmu wahyu kurang melainkan yang dihasilkan secara sengaja berunsur agama agak tinggi tetapi keseluruhan rendah. Jadi kalau konteks itu tidak diasimilasikan secara integratif, ia akan kekal berpetak-petak.”

(akan disiarkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Perlukah istilah Penulis Pelbagai Kaum?PENULIS Pelbagai Kaum atau penulis Sastera Kebangsaan? Dua istilah yang berbeza tetapi menghimpun penulis yang sama, yang menghasilkan karya dalam medium bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, atau juga dikenali sebagai Bahasa Kebangsaan.

Jika istilah penulis Sastera Kebangsaan sudah diterima pakai oleh seluruh Malaysia, mengapa pula perlu diwujudkan istilah Penulis Pelbagai Kaum; lebih-lebih lagi jika penterjemahan perpaduan bangsa Malaysia dijadikan asas dalam berkarya?

Perkara ini difikirkan apabila kali menerima surat undangan menghadiri Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 yang bermula 12 hingga 14 Disember lalu. Sekitar 100 penulis yang datangnya dari pelbagai kaum hadir.

Ketika kolokium, soalan ini cuba penulis ketengahkan dengan bertanya kepada pemakalah tetapi dibenam sahaja dalam fikiran, kerana ketika pembentangan makalah, suasana sudah menjadi panas dengan pelbagai isu yang diutarakan oleh pemakalah serta peserta.

Oleh itu, di luar dewan kolokium, pemakalah tadi menjadi sasaran. Jaya Ramba yang merupakan penulis berketurunan Iban menjelaskan, “Perlu wujud. Apabila tidak diwujudkan, kebanyakan penulis pelbagai kaum akan ketinggalan. Kalau tidak diwujudkan, maka penulis yang mantap dari segi pembentangan makalah mungkin tidak diberi peluang.”

Katanya, kalau diwujudkan penulis pelbagai kaum, mereka akan diberikan peluang membentangkan kertas kerja dan diberikan peluang juga sebagai peserta.

“Saya rasa istilah Penulis Pelbagai Kaum perlu wujud sampai bila-bila. Biarlah matlamatnya boleh menghimpunkan penulis pelbagai kaum terutamanya dari Sabah dan Sarawak yang memiliki etnik yang begitu banyak.

“Kita harus bezakan. Kita tidak mahu penulis pelbagai kaum dijadikan sebagai penulis Malaysia secara total. Penulis pelbagai kaum walaupun dia menulis dalam bahasa Malaysia, dia tetap berbangsa Iban, Bidayuh, Kayan, Bisaya dan sebagainya. Bagi saya, yang elok ialah Penulis Pelbagai Kaum walaupun dari konteks besar dia adalah penulis Malaysia yang menggunakan bahasa kebangsaan.”

Mengulas hal ini, Jeniri Amir yang berketurunan Melanau menjelaskan, dia tidak melihat dirinya sebagai penulis Melanau. Sebaliknya lebih suka kepada penulis yang menyumbang karya dan menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Kebangsaan.

“Walaupun kita akui wujudnya masyarakat berbagai kaum di Malaysia, saya fikir kita tidak perlu mengasing-asingkan lagi kerana kita seharusnya mengungkapkan karya dalam bahasa Melayu. Lagipun, kita lihat sekarang yang dominan ialah kaum-kaum tertentu sahaja.

“Penulis dari pelbagai latar belakang adalah rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Jadi, saya fikir konsep dan istilah itu (penulis pelbagai kaum) tidak perlu digunakan lagi. Setiap rakyat Malaysia walau dari mana pun, harus menyumbang ke arah memantapkan dan mempelbagaikan karya dalam bahasa Melayu.

“Kriteria ialah dari latar mana sekalipun penulis itu, akhirnya yang dilihat ialah keupayaannya mengungkapkan dirinya dalam bahasa Melayu yang baik. Lagipun, kita sudah mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun dan apa yang hendak kita capai ialah bangsa Malaysia yang tulen.”

Jeniri menjelaskan, jika penulis diasing kepada kaum tertentu, seolah-olah hendak memecahkan penulis kepada pelbagai kelompok walhal yang penting ialah sumbangan mereka dan mutu karya yang dihasilkan penulis itu tanpa mengira kaum.

Sementara itu, Hazami Jahari berkata, “Saya secara peribadi memang tidak bersetuju. Dalam konteks sastera, kita tidak boleh memecahkan penulis kepada suku kaum. Ini kerana bahasa yang digunakan dalam sastera sudah menunjukkan bahasa Melayu. Idea dan pemikiran pun dalam kelompok Melayu dalam pengertian yang besar.”

Jelasnya, jika adanya sastera pelbagai kaum, seolah-olah ada pemisahan antara sastera kebangsaan (berbahasa Melayu) dengan sastera yang boleh difahami mengikut bahasa sukuan.

Sekarang kata Hazami, penulis bukan Melayu sudah setanding dengan penulis keturunan Melayu, dan kualiti karya, sudah tidak ada beza lagi.

“Tidak perlu lagi difikirkan adanya satu bahagian pengelompokan penulis pelbagai kaum yang seolah-olah membezakan penulis Melayu dengan bukan Melayu.

“Kita sudah ada istilah mantap iaitu Sastera Kebangsaan. Terasnya ialah bahasa Melayu. Kita tidak perlu menggunakan penulis pelbagai kaum tetapi Sastera Kebangsaan yang terus dirujuk kepada sastera berbahasa Melayu. Kita mengambil konsep yang sama dengan Kebudayaan Kebangsaan.”

Pemeneng S.E.A. Write Award yang berketurunan Cina, Jong Chian Lai memberitahu, Sastera Pelbagai Kaum semacam meletakkan sebagai satu kumpulan minoriti – tidak diletakkan dalam Sastera Kebangsaan.

“Kalau boleh kita tidak mahu gunakan Sastera Pelbagai Kaum. Jadi tidaklah kita terdengar suara-suara mengatakan Sastera Pelbagai Kaum ini sebagai sastera minoriti, tidak dianggap sebagai Sastera Kebangsaan.”

“…kita tidak mahu Sastera Pelbagai Kaum. Kalau boleh yang ditulis oleh etnik lain dianggap sebagai Sastera Kebangsaan sebab ditulis dalam bahasa Melayu.

Penyair, Saiee Dris dengan nada tegas berkata, “Perlu atau tidak perlu Pelbagai Kaum diwujudkan? Hakikatnya memang ada penulis yang berbilang kaum. Apakah kita mesti menegaskan kepelbagaian itu?”

Setiap kali ditegaskan, penulis akan berhadapan dengan suasana orang yang cuba mengekalkan/mempertahankan wujudnya Penulis Pelbagai Kaum, sedangkan pelbagai kaum ini memang sudah wujud lama tanpa disedari ataupun disedari tetapi dihebohkan.

“Kenapa kita mesti hebohkan? Itu satu hal. Saya rasa semakin kita heboh, semakin wujud rasa perbezaan. Ini menimbulkan suasana pengkaryaan yang akhirnya mencari perbezaan sedangkan kita harus mencari persamaan.

Saiee menentang pencarian perbezaan. Kalau menegaskan perbezaan, walau adapun perbezaan anggaplah perbezaan itu yang boleh dimanfaatkan. Bukan perbezaan yang mesti dipertahankan hingga orang lain tidak boleh masuk.

“Inilah masalahnya. Kita harus ingat semakin global dunia, semakin ada usaha untuk menyatupadukan. Maka setiap orang akan berusaha untuk menentukan individualitinya. Ini faktor yang harus kita ingat.

“Saya rasa wujud atau tidak (Penulis Pelbagai Kaum) adalah perkara yang harus kita fikirkan. Kita mahu buat apa jika diwujudkan? Kalau sekadar mengisi keperluan politik, itu tidak payah. Kalau dengan menentukan kewujudan itu akan meningkatkan kualiti, menentukan karya itu bertambah banyak, mengetengahkan kepelbagaian tema, itu ok.”

Kewujudan istilah Penulis Pelbagai Kaum kata Jais Sahok pula adalah kerana pada peringkat awal diwujudkan hadiah galakan sastera.

Cuma pada hadiah galakan sastera difikirkan, diwajarkan dan dikertas kerjakan. Kemudian apabila dipertimbangkan di peringkat Sarawak sahaja.

Sastera sukuan perlu diwajarkan juga tetapi selepas pemberian kali pertama dan kedua, kali ketiga sudah kehilangan sastera bahasa sukuan itu, maka hampir ditiadakan.

“Mulai sekarang orang sudah mula memikirkan untuk meniadakannya. Pada pendapat saya pada peringkat awal dulupun sudah perlu ditiadakan, namun pertimbangan ketika itu ialah politik jaga hati, atau jaga kewajaran. Saya kira bukan jaga kewajaran tetapi jaga hati, iaitu lebih kepada perspektif sosio-politik. Dalam satu entiti Malaysia, bagi saya tidak perlu.”

(Utusan Sarawak, 17 Disember 2008)

RESOLUSI KOLOKIUM PENULIS PELBAGAI KAUM 2008

KUCHING, Ahad – Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sastera Kebangsaan harus dijadikan asas, pegangan, prinsip dan akar kepada gerakan penulis menjadikan karya penulis yang pelbagai latar diterima sebagai karya milik bersama rakyat Malaysia.

Pengurus Projek Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008, Ja’afar Haji Hamdan berkata, konsep Sastera Kebangsaan harus diperkemas dan dipeluaskan supaya ia lebih bersifat sejagat dan sezaman.

Menurutnya, pertemuan dalam kolokium itu bersetuju agar definisi Sastera Kebangsaan ialah yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh karyawan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar dan ras etnik.

“Oleh itu, beberapa pendekatan perlu diambil. Antaranya ialah Dasar Pendidikan Negara khususnya kurikulumnya harus memberi penekanan hasil daripada sastera etnik di dalamnya. Tidak sekadar berbentuk tempelan agar unsur-unsur polemik pembahagian etnik dalam karya dan penulisan dapat diatasi dari generasi muda lagi.

“Sastera Kebangsaan harus diperluaskan maknanya dan tidak hanya berdasarkan kepada sastera Melayu menjadi asas agar nilai sastera kebangsaan itu dapat dikongsi bersama oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia.

“Justeru, dicadangkan agar diadakan satu perbincangan yang lebih serius oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena), persatuan penulis, karyawan serta pihak yang bertanggungjawab,” katanya membentangkan Resolusi Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 anjuran DBP dengan kerjasama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) di sini hari ini.

Ja’afar menjelaskan, promosi tentang karya pelbagai kaum haruslah dipergiatkan sama ada menterjemahkan kembali sastera tersebut atau memperbanyakkan sastera pelbagai kaum dalam pelbagai kaedah dan bidang.

Resolusi itu katanya, turut mencadangkan diadakan perbincangan/diskusi sama ada berbentuk seminar atau kolokium untuk membincangkan atau menilai kembali secara serius kedudukan sastera/penulis pelbagai kaum dalam arus sastera kebangsaan.

“Sastera Kebangsaan harus mengaitkan ciri-ciri kepelbagaian kaum ke arah pembinaan warga Malaysia yang bersatu-padu.

“Dalam konteks ini, hasil karya haruslah mempunyai nilai keilmuan yang tinggi. Justeru, penulis harus berusaha mencari idea-idea baru dalam penulisan. Oleh itu, dicadangkan diwujudkan dan digerakkan kembali Unit Terjemahan Sastera Sukuan di DBP,” tambahnya.

Ujar Ja’afar, kolokium itu berpendapat agar definisi khusus tentang kepelbagaian latar penulis dan karya tidak dipolemikkan supaya keutuhan nilai sastera kebangsaan itu dapat dihayati dan diterima bersama oleh warga Malaysia.

Katanya, “Kolokium ini juga bersetuju bahawa hasil karya sebagai asas utama Sastera Kebangsaan, bukan bangsa atau ras etnik penulis tersebut.”

Pada masa yang sama jelasnya, penulis pelbagai kaum harus menjadikan hasil karyanya bersifat sejagat dengan mempunyai nilai ketamadunan tinggi dalam karya supaya karya-karya yang dihasilkan menjadi khazanah peradaban yang tinggi dalam negara.

“Justeru, dicadangkan agar DBP dan persatuan penulis harus seiring dan sentiasa menggembleng usaha untuk membina budaya berfikir dalam kalangan penulis dalam apa-apa juga pendekatan.”

Kolokium itu juga tambahnya, memohon agar Kementerian Pelajaran mengembalikan semula pengajaran Sains dan Matematik menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

“Ini kerana dengan dikembalikan fungsi bahasa Melayu dalam kedua-dua bidang tersebut, hasrat untuk membentuk masyarakat Malaysia yang mencintai dan menghayati nilai pusaka yang akan datang.

“Di samping itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi harus mewujudkan kembali pelajaran sastera secara khusus dengan meneliti dan menilai semula keperluan tersebut pada peringkat paling asas atau sekolah rendah dan di peringkat institusi pengajian tinggi,” katanya.

Gambar Kolokium Penulis Pelbagai KaumKeterangan gambar: Ja'afar Haji Hamdan (tengah) selaku Pengerusi Sesi bersama-sama Jaos Sahok (kanan) dan Saiee Dris (kiri) membincangkan judul "Sastera Kebangsaan Pemersatu Kepelbagaian Kaum di Malaysia".Keterangan Gambar: Dari kiri Radzemah Bolhasan, Jong Chian Lai, Abdul Rasid Subet (Pengerusi Sesi), Abang Pathdeli Abang Muhi dan Jaya Ramba pada sesi diskusi.Keterangan Gambar: Sebahagian daripada lebih 100 peserta Kolokium Penulis Pelbagai Kaum.

KOLOKIUM PENULIS PELBAGAI KAUM 2008

BAHAGIAN Pengembangan Sastera Kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur dan DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (PEKASA) akan mengadakan Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 pada 12 hingga 14 Disember 2008 di Hotel Penview, Kuching.

Di bawah adalah jadual kolokium:

12 DISEMBER 2008 (JUMAAT)

2.00 petang - 4.30 petang: Pendaftaran
4.30 petang: Taklimat Urus Setia dan Kudapan
7.00 malam: Majlis Perasmian

13 DISEMBER 2008 (Sabtu)

7.00 pagi: Sarapan
8.30 pagi - 10.00 pagi: Sesi 1
Tajuk: "Sastera Kebangsaan Pemersatu Kepelbagaian Kaum di Malaysia"
Pengerusi Sesi: Encik Ja'afar Haji Hamdan
Pembentang:
i. Encik Saiee Driss (Melanau)
ii. Encik Jais Sahok (Bidayuh)
10.00 pagi - 10.30 pagi: Kudapan
10.30 pagi - 12.30 tengahari: Sesi 2
Tajuk: "Karya Sastera Pelbagai Kaum Ungkapan Budaya Bangsa"
Pengerusi: Encik Abang Haliman Abang Julai
Pembentang:
i. Encik Poul Nanggang (Bisaya)
ii. Encik Hanafi Ibrahim
12.30 tengahari - 2.00 petang: Merarau dan Rehat
2.00 petang - 4.00 petang: Sesi Diskusi
Pengerusi: Encik Abdul Rasid Subet
Panel:
i. Puan Radzemah Bolhasan (Melanau)
ii. Encik Jong Chian Lai (Cina)
iii. Encik Jaya Ramba (Iban)
iv. Encik Abang Pathdeli Abang Muhi
4.00 petang - 4.30 petang: Kudapan
4.30 petang - 8.00 malam: Rehat dan Makan Malam
8.30 malam - 10.30 malam: Malam Apresiasi Karyawan
i. Tarian (1 kumpulan)
ii. Lagu Puisi (2 kumpulan)
iii. Baca puisi (3 jemputan + 3 peserta)
10.30 malam: Kudapan

14 DISEMBER 2008 (AHAD)

7.00 pagi: Sarapan
8.30 pagi - 10.00 pagi: Sesi 3
Tajuk: "Penulis Pelbagai Kaum Dalam Arus Sastera Kebangsaan"
Pengerusi: Encik Nor Hazizan Talib
Pembentang:
i. Dr. Jeniri Amir (Melanau)
ii. Dr. Awang Azman Awang Pawi
10.00 pagi - 10.30 pagi: Kudapan
10.30 pagi - 12.30 tengahari: Majlis Penutupan
12.30 tengahari - 2.00 petang: Merarau dan Daftar Keluar

Bahasa, sastera sama penting dengan politik

“KE tahap tertentu, soal bahasa, sastera, budaya dan ilmu merupakan aspek yang sama penting dengan bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, keselamatan dan perhubungan antarabangsa,” kata Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan.

Berucap merasmikan Majlis Tinta Kenyalang 2008 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak, Menteri Perancangan dan Pengurusan II itu menjelaskan, sejarah juga menunjukkan bahawa sesuatu tamadun hanya muncul dengan adanya gabungan antara bahasa, sastera, budaya dan ilmu.

“Dalam hubungan dengan pembinaan tamadun, syarat yang sama tetap berlaku. Jika kita menoleh zaman gemilang rantau ini sebagai pusat kebudayaan, perdagangan dan kuasa politik kita dapat melihat perkembangan bahasa, budaya dan ilmu sekali gus.

“Kegemilangan empayar Melayu pada zaman silam bukan terletak pada kekuatan politik dan ekonomi semata-mata, malah diimbangi oleh kekuatan mental pujangga dan pemikir Melayu terbilang.”

Lintasan sejarah yang terpancar dalam era yang lalu, khususnya aspek bahasa, sastera dan budaya Melayu sudah cukup dapat “menginsafkan kita bahawa kita sudah mempunyai pangkalan dan akar yang kukuh untuk melanjutkan pembinaan tamadun kita”.

Awang Tengah berharap, dengan wujudnya tokoh-tokoh ilmu persuratan Melayu zaman silam, perkembangan yang dilalui itu dapat dijadikan contoh dan cabaran kepada ahli-ahli ilmu pada zaman ini, khususnya di Sarawak.

Jelasnya, jika pada zaman yang teknologinya masih rendah dan sukar untuk memperoleh maklumat secara mudah, pelbagai karya agung dalam pelbagai bidang mampu dihasilkan, maka tidak ada alasan lagi pada zaman serba maju ini (penulis) tidak berupaya menghasilkan karya ilmiah yang lebih banyak.

“Saya mengajak agar bersama-sama dengan DBP serta agensi kerajaan yang lain agar sentiasa membantu mereka dalam membina tradisi keilmuan dalam kalangan masyarakat kita khususnya di Sarawak.

“Saya sendiri dan pihak Kerajaan Negeri Sarawak akan sentiasa membantu usaha-usaha sebegini kerana bagi kami, masyarakat di negeri ini haruslah sentiasa menguasai ilmu dalam pelbagai bidang agar rakyat di negara ini mampu bersaing dalam dunia globalisasi hari ini.”

Menyentuh tentang tanggungjawab keilmuan, Awang Tengah berharap penulis dapat menggembleng usaha agar tradisi keilmuan dalam kalangan masyarakat terus berakar.

Ilmu yang dimaksudkan ujarnya, bukan sahaja mesti disampaikan dalam bahasa kebangsaan untuk pengajaran dan sebagainya, tetapi yang lebih penting ialah ilmu mesti diterokai, ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia.

Jika itu dilakukan, pusat-pusat keilmuan akan sarat dengan ilmu yang tidak dapat dikembangkan dan tidak disebarkan.

“Ilmu akan menjadi beku dalam diri ahli-ahli ilmu semata-mata. Apatah lagi jika ahli-ahli ilmu terus-menerus menumpukan kepada penulisan dalam bahasa asing semata-mata.

“Kita mungkin dapat menonjolkan ahli ilmu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa kerana karyanya, tetapi kita akan kekurangan bahan bacaan dan rujukan ilmiah dalam bahasa kebangsaan, yakni bahasa yang kita tetapkan sebagai bahasa pengantar ilmu.

“Oleh yang demikian, saya menyeru agar kita bersama-sama menulis apa-apa juga bidang ilmu dalam bahasa kebangsaan agar nilai keilmuan itu mampu dikongsi oleh masyarakat kita secara menyeluruh, khususnya di Sarawak ini.”

Penulis tambahnya, yang bertanggungjawab menghasilkan karya dalam bahasa kebangsaan mesti mewujudkan suasana masyarakat memerlukan buku atau apa-apa sahaja bentuk tulisan yang dapat membantu memajukan mereka.

Sudah sampai masanya golongan petani, nelayan, mendapat faedah daripada kajian ahli sains untuk memajukan pertaniannya dengan membaca kaedah memajukan pertanian melalui tulisan yang mudah dalam bahasa kebangsaan, jelasnya.

Sesuatu bahasa yang diabaikan oleh golongan intelek ujarnya, akan layu dan beku sehingga tidak berdaya untuk bertahan.

“Di tangan penulis terletaknya nasib bahasa kebangsaan sama ada untuk bidang sastera, budaya dan ilmu. Jika usaha pengisian itu terhalang oleh sebab-sebab teknik seperti dorongan dan pengiktirafan, maka hal itu dengan mudah dapat diatasi.

“Pihak pentadbiran dalam semua sektor kerajaan khususnya yang ada kaitan langsung dengan pengembangan bakat dan ilmu perlu menyusun satu rancangan induk untuk menghasilkan buku-buku ilmiah dalam bahasa kebangsaan.

“Pengiktirafan kepada karya ilmiah dalam bahasa kebangsaan mesti diberikan seperti pengiktirafan itu diberikan kepada karya ilmiah dalam bahasa Inggeris,” katanya.

Beliau turut menyeru agar semua pihak tidak ketinggalan untuk menyertai segala kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan yang diadakan dari semasa ke semasa, serta memberikan sokongan yang padu kepada apa-apa juga kegiatan yang seumpamanya.

Semua itu jelasnya, merupakan ruang dan peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan agar semua lapisan masyarakat di negeri ini tidak terpinggir dalam arus pembangunan dalam semua aspek bidang yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan.

“…saya berharap agar kita semua membina persepsi baharu terhadap kepentingan dan fungsi bahasa dan sastera kebangsaan kita. Apa-apa juga kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan hendaklah kita lihat sebagai wacana dan wahana pengembangan literasi budaya dan intelektual dalam kalangan masyarakat negara kita.

“Selain itu, kita hendaklah mengubah salah persepsi kita dengan melihat bahasa dan sastera kebangsaan sebagai milik golongan tertentu sahaja tetapi harus mengiktiraf fungsi kedua-dua bidang ini sebagai elemen dominan dalam pembinaan tamadun bangsa Malaysia.”

(Utusan Sarawak, 3 Disember 2008)

Tinta Kenyalang ganti hadiah penulisan

Tinta Kenyalang ganti hadiah penulisan

PROGRAM pembinaan dan pengembangan sastera Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) memberikan tumpuan kepada korpus sastera sama ada di peringkat negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa.

Pemangku Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan berkata, antara usaha yang dilakukan ialah meningkatkan penghayatan sastera, meningkatkan mutu karya sastera dan meluaskan khalayak sastera khususnya dalam sektor pendidikan dan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum.

Menurutnya, untuk menggiatkan perkembangan sastera kebangsaan khasnya di negeri Sarawak, DBP giat memberikan pengiktirafan kepada karyawan yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang itu.

“Tidak dilupakan juga ialah usaha memupuk bakat berkarya dalam kalangan penulis muda di sekolah-sekolah,” katanya berucap pada Majlis Tinta Kenyalang 2008 baru-baru ini.

Katanya, setelah beberapa tahun dilaksanakan dan sebagai salah satu usaha berterusan untuk menggalakkan minat menulis karya kreatif dan non kreatif, juga melahirkan penulis negeri Sarawak yang prolifik dan mapan, projek itu merupakan projek terpenting DBP Cawangan Sarawak.

“Oleh kerana dirasakan perlu bagi DBP Cawangan Sarawak mewujudkan majlis yang boleh dijadikan penanda aras dan berprestij, maka dengan mengambil kira pandangan cendekiawan dan karyawan, majlis ini dinamakan Majlis Tinta Kenyalang 2008.”

Majlis itu jelasnya, dahulunya dikenali sebagai Majlis Penyampaian Hadiah Penulisan dan Penerbitan DBP Cawangan Sarawak.

Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak diwujudkan untuk menggalakkan para penulis kreatif di negeri ini memanfaatkan ilmu penulisan sastera yang telah dibekalkan kepada mereka melalui bengkel penulisan anjuran DBP Cawangan Sarawak secara bersungguh-sungguh, khususnya bagi genre cerpen, puisi, esei kritikan dan skrip drama.

Seterusnya untuk memupuk dan menghargai kegiatan penulisan sastera kreatif supaya kegiatan sastera terus berkembang dan bermutu.

Peraduan Menulis Puisi pula diadakan untuk mendapatkan puisi yang bermutu bagi tujuan penerbitan; mencungkil bakat dalam bidang penulisan puisi dari kalangan penulis Sarawak; dan, menggalakkan nminat terhadap penulisan puisi di kalangan penulis Sarawak.

Hadiah Penulisan dan Penerbitan Majalah Sekolah Menengah Negeri Sarawak 2007 diwujudkan untuk mencungkil bakat penulisan di kalangan pelajar dalam bahasa Melayu; menggalakkan dan memupuk minat pelajar dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif.

Selain itu, menggalakkan usaha yang bersungguh-sungguh di kalangan pelajar dalam penerbitan majalah sekolah yang bermutu.

Juga, memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada usaha pemupukan minat dan bakat para pelajar yang berkebolehan menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang juga sebahagian daripada khazanah ilmu negara serta penghargaan dan pengiktirafan kepada usaha pihak sekolah menerbitkan majalah sekolah yang bermutu.

Peraduan Menulis Sastera Kreatif Pelajar Sekolah Menengah 2008 (Cerpen) pula bertujuan mencungkil dan memupuk bakatg dalam bidang penulisan cerpen terutamanya di kalangan pelajar dan penulis muda.

Seterusnya, menggalakkan minat terhadap bidang penulisan kreatif khususnya, serta mendapatkan bahan atau karya yang bermutu untuk tujuan dokumentasi dan penerbitan.

Sementara Peraduan Pengisahan Semula Cerita Rakyat Sarawak 2007.2008 diwujudkan untuk memperoleh bahan cerita rakyat dalam bentuk bertulis; untuk tujuan penerbitan buku, majalah dan untuk pendokumentasian.

Di samping itu, menanam dan memupuk minat serta penghayatan orang ramai terhadap warisan sastera rakyat yang terdapat dalam pelbagai masyarakat dan budaya di negeri ini.

Serta untuk menggalakkan bakat dalam penulisan semula bahan-bahan sastera rakyat.

Selanjutnya, Peraduan Menulis Esei Bersempena BBSN 2007/2008 telah diwujudkan untuk mencungkil bakat dan menggalakkan perkembangan bakat penulisan khususnya yang berbentuk ilmiah dalam kalangan penulis-penulis tempatan.

Untuk memberi kesedaran dan menanamkan semangat tentang kepentingan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa intelektual dan bahasa perpaduan.

Untuk memperkayakan khazanah ilmu khususnya yang berkaitan isu-isu bahasa dalam bahasa kebangsaan di negeri ini.

Juga, memupuk dan mengembangkan upaya kreativiti dan day afikir kritis penulis-penulis dalam mengupas isu-isu bahasa.

Ends…