Realiti, cabaran bahasa Melayu dan 1Malaysia

KERJA-KERJA memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara menjadi tanggung jawab bersama. Bahasa Malayu itu disepakati sebagai bahasa negara yang termaktub dalam Perlembagaan. 1Malaysia akan tempang tanpa keutuhan satu bahasa negara.

Menjelas perkara ini Bahasa Melayu dan 1Malaysia: Realiti dan Cabaran dalam ucap uatama sempena Hari Pejuang Bahasa 152 di Kuching baru-baru ini, Datuk A. Aziz Deraman mencadangkan, sikap pihak yang berwewenang perlu memahami dan bergerak dengan penuh komitmen bagi menjayakan dasar bahasa negara.

Menurutnya, rasional asal keperluan sebuah bahasa negara adalah untuk mencapai matlamat kestabilan politik, kemajuan ekonomi, perpaduan dan kesatuan sosial, selain pemupukan keperibadian kebangsaan melalui satu bahasa kebangsaan, sebab bahasa sekadar sistem linguistik, tetapi sistem kognitif yang melibatkan budaya.

“Sistem itu pula akan berkembang maju ke tahap kebudayaan tinggi. Manakala peradaban mana-mana bangsa sekali pun tidak akan terjelma tanpa amalan kebudayaan tinggi. Fahamilah hakinatnya!. Bahasa asas pembinaan tamadun bangsa.

“Apakah tidak ada kemungkinan diwujudkan sebuah Suruhanjaya Bahasa Negara (SBN)? Peranan dan fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) diangkat dengan diberikan matlamat, peranan dan fungsi yang lebih luas secara inovatif dengan diberikan matlamat, pranan dan fungsi yang lebih luas secara inovatif dan kreatif.

“Cadangan ini telah saya sebutkan secara spontan semasa Forum Wacana Bahasa Melayu, di Kangar pada 20 Januari lalu. Sebuah suruhanjaya boleh bertindak melalui 'kuasa', 'kuatkuasa' dan 'penguatkuasaan' undang-undag menyelesaikan masalah pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang belum tercapai sepenuhnya itu.

“SBN akan bertindak memantau penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi; menentukan wujudnya sebuah bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi dan bercitra Malaysia atau menyelia kekuatan bahasa sebagai pengantar pendidikan mengikut keutamaan kerana ada masalah di sektor institusi pendidikan swasta,” katanya.

Badan itu jelasnya, boleh menggerakkan perluasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi, perniagaan, perdagangan dan perkhidmatan kewangan atau meningkatkan prestasi bahasa Melayu sebagai penyelidikan, penciptaan dan pembangunan sains dan teknologi dan meluaskan penggunaannya dalam amalan industri (kecuali IKS) dan bidang profesional (perubatan, kejuruteraan, kepeguaman, kewangan dan seumpamanya).

“Apakah yang sepatutnya dilihat bersama dalam unjuran “Gerakan Baru” penegasan semula itu? Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan dalam konteks ini kena diberikan perhatian serius,” tambahnya.

Jelasnya, perkara-perkara penting yang perlu diberikan perhatian melalui SBN antara lainnya adalah penegasan semula pelaksanaan dasar bahasa negara; dasar bahasa negara dan fungsi bahasa Melayu; dan, senario pencapaian pelaksaan dasar bahasa negara.

Juga, permasalahan utama pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian menyeluruh; peranan agensi perancangan bahasa khsususnya DBP yang menjadi komponen utama kepadanya – peranan agensi pengembangan bahasa seperti pihak-pihak berkuasa kerajaan di peringkat pusat, negeri, kerajaan tempatan.

“Malaysia akan segera menjadi sebuah negara maju. Apakah kemajuannya itu dicitrakan oleh kepelbagaian tanpa kesatuan, arah tujunya bersimpang siur? Tentu tidak! Jadi perancangan strategik bagi menyelesaikan masalah pembangunan, pengembangan dan kemajuan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara menjelang 2020 hendaklah digubal segera.

“Pada masa yang sama bahasa Melayu yang sudah berada diu martabatnya itu boleh diperkasakan dengan melihat masalah-masalah utama dan menetapkan dasar penggunaan bahasa kebangsaan untuk sektor swasta dan korporat.

“Hal ini boleh dilakukan melalui penyelesaian masalah penguatkuasaan pelaksanaan bahasa kebangsaan di sektor awam selaras dengan penegasan aspirasi Perlembagaan Negara. Ketegasan pelaksanaannya dikenakan secara berhikmah ke atas sektor awam, swasta dan organisasi umum,” ujarnya.

UTUSAN SARAWAK, 24 FEBRUARI 2011

Teori dan karya sastera

"APA gunanya teori sastera? Jawapan yang paling mudah bagi menjawab pertanyaan yang cukup mudah ialah – teori sastera berusaha menjelaskan, mengklasifikasikan dan menggeneralisasikan apa-apa yang disebut karya sastera," kata Abang Patdeli Abang Muhi.

Berkata demikian dalam makalahnya Soal Pembangunan Sastera Kebangsaan di Sarawak pada Pertemuan Pengarang Sarawak 2010, Abang Patdeli menjelaskan, teori sastera atau apa-apa juga namanya menyediakan kriteria bagi penilaian sastera – adakah sesebuah karya sastera itu berharkat atau tidak?

Harkat sesebuah karya sastera jelasnya, dinilai dari segi mutunya, keaslian dan kekuatannya yang lain.

Justeru, dengan fungsi demikian rupa, katanya, kedudukan teori sastera menjadi cukup penting kepada pengkritik sastera yang berperanan menilai karya sastera, dan kepada sejarah yang berperanan untuk mencatat perjalanan pengarang dan sasterawan serta karya-karya sastera mereka.

Teori sastera juga membantu pembaca untuk menawarkan kerangka berfikir bagi mereka untuk memahami dunia karya sastera. Dunia karya sastera itu sasterawan dan latar belakangnya serta kepengarangannya.

"Jika kita, baik sebagai pembaca mahupun pengkritik karya sastera, ingin memahami dan menikmati karya, pemahaman kita akan kian baik apabila disertakan dengan pemahaman terhadap diri pengarang dan kepengarangan mereka.

"Apabila kita telah mengenali sasterawan itu, kita juga akan dapat memahami karya sastera mereka dengan lebih baik. Menurut Selden, karya sastera ialah anak kehidupan kreatif seseorang pengarang, dan mengungkapkan keperibadian pengarang," katanya.

Menurutnya, harkat sesebuah karya sastera itu juga ditentukan oleh kemampuan seseorang pengarang itu sendiri, yakni daya kespontanan, kekuatan emosi, keaslian, daya perenung, kedalaman nilai kehidupan dan keharmoniannya.

Hal-hal seperi demikian kata Abang Patdeli menyebabkan pentingnya peranan sasterawan dalam kajian sastera.

"Sastera dilahirkan hasil daripada rangsangan manusia untuk mengungkapkan diri tentang manusia, kemanusiaan dan alam semesta. Sastera juga adalah pengungkapan permasalahan hidup dan kehidupan, filsafat dan ilmu jiwa.

"Maka, sasterawan boleh dikatakan sebagai ahli ilmu jiwa dan filsafat yang mengungkapkan masalah hidup masalah hidup dan kehidupan, kejiwaan dan filsafat -- bukan dengan cara teknik akademik, melainkan melalui tulisan sastera."

Sebagai karya seni yang mengandungi budi, imaginasi dan emosi, saster ajuga sebagai karya kreatif dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosi, jelasnya.

"Maknanya, sastera yang dilahirkan oelh sasterawan diharapkan dapat memberi kepuasan estetik dan intelektual kepada pembaca.

"Ironinya, acap kali karya sastera tidak mampu dinikmati dan dimengerti sepenuhnya oleh sekelompok pembaca. Justeru, dalam permasalahan begini, peranan penelaah, peneliti dan pengkritik sastera amat diperlukan bagi mempermudah pemahaman sesuatu karya sastera itu."

Katanya, antara teori sastera dan karya sastera itu adalah saling mendukung, dan untuk memastikan sesuatu karya iru dapat dinilai dan dikritik dengan lebih seimbang.

"Maka, pendekatan dan teori sastera yang diaplikasikan hendaklah sesuai dengan inti pati karya sastera berkenaan," jelasnya.

UTUSAN SARAWAK, 24 FEBRUARI 2011


SUMPAH SETIA BAHASA

Kami, rakyat Malaysia, bersumpah bahawa kami akan terus setia memperjuangkan bahasa Melayu berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan dan Rukun Negara melalui prinsip 1Malaysia dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai:

· bahasa yang mencipta kedaulatan bangsa;
· bahasa kesatuan politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, sains dan teknologi;
· bahasa perpaduan serta pembangunan negara yang menjamin kelangsungan bangsa
Malaysia;
· bahasa yang menjaga dan memupuk kebebasan intelektual serta memerdekakan pemikiran
bangsa; dan
· bahasa yang membawa serta mengembangkan ilmu dan tamadun di negara dan di dunia.

Sesungguhnya, kami bertekad, bahawa kami tidak akan berganjak daripada perjuangan ini!

HARI PEJUANG BAHASA 152... kukuh bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa ilmu

PERKARA 152 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagaimanapun tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana awam. Kewujudan Perkara 152 tidak boleh dipadamkan kerana Perkara 159 (2) menetapkan bahawa perkenan Majlis Raja-raja diperlukan sekiranya ia hendak dipinda.

Bagi memperingati asas kewujudan bahasa kebangsaan ini, Hari Pejuang Bahasa 152 dicadangkan untuk diadakan pada 15 Februari setiap tahun bagi membina rasa kecintaan, memupuk semangat kesedaran dan nilai tanggungjawab untuk memikul amanah tentang betapa pentingnya meletakkan bahasa Melayu di tempat yang sewajarnya.

Program ini penuh simbolik bagi menggerakkan kesedaran, keinsafan dan kecintaan masyarakat mengenai sumbangan bahasa Melayu dalam konteks pembangunan Malaysia. Hari Pejuang Bahasa 152 ini akan menjadi medan untuk membincangkan pelan strategik dan arah tuju bahasa Melayu sesuai dengan perkembangan serta pembangunan negara, selaras dengan konsep 1Malaysia.

Tahun lepas, program ini diadakan di Kuala Lumpur. Tahun ini diadakan pula di Sarawak. Majlis perasmian di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak dilakukan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan merangkap Menteri Muda Perancangan dan Pembangunan Sumber, Haji Mohd Naroden Haji Jais. Beliau mewakili Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber II, merangkap Menteri Kemudahan Awam, Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan.

Hari Pejuang Bahasa 152 di Sarawak merupakan anjuran DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA) dan Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (PEKASA).

Dalam ucapannya, Datuk Amar Awang Tengah berkata, memperkatakan tentang bahasa Malaysia setelah hampir 54 tahun merdeka, masyarakat harus memahami keperluan semasa yang selaras dan seiring dengan dasar pembangunan, suasana dunia, kepentingan maklumat dan asas matlamat dalam membina satu peradaban bangsa iaitu bangsa Malaysia.

“Saya percaya, dalam hal ini kita sebagai rakyat Malaysia masih berpegang teguh dengan perlembagaan yang sekian lama mendukung nilai kita sebagai rakyat Malaysia yang setia. Tentu sahaja, kita sebagai rakyat yang setia akan tetap mempertahankan perlembagaan negara kita dengan penuh rasa kecintaan yang luhur dan suci.

“Begitu juga halnya dengan Perlembagaan 152 yang jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu yang juga bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu dalam pendidikan di negara kita yang berdaulat dan tercinta ini” katanya.

Menurutnya, bahasa Malaysia yang dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu dalam pendidikan melalui detik panjang, penuh pancaroba, didesak dengan pelbagai cabaran dan dipertikai wibawanya.

Beliau percaya bahawa bahasa Malaysia masih yang terunggul sebagai bahasa dan medium komunikasi utama di negara ini. Di Sarawak sendiri, hanya pada 1985 bahasa Melayu diterima sebagai bahasa rasmi yang utama.

Perkara ini tambahnya, mempunyai alasan yang tersendiri, selaras dengan suasana budaya berkomunikasi di Sarawak di smaping kepelbagaian kaum dna etnik yang ada di negeri ini.

Keunikan dasar politik pembangunan melihat keperluan ekonomi dan sosial telah melalui peningkatan taraf hidup masyarakatnya, dan hal ini menjadi keutamaan kerajaan untuk menaik taraf kehidupan dalam semua aspek, dan salah satunya adalah aspek bahasa, katanya.

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelasnya, yang menjelaskan bahasa Melayui sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu harus diteliti dengan konsep yang sesuai dengan alaf baru ini.

“Pertama, bahasa Malaysia yang dijadikan bahasa kebangsaan harus berupaya mendukung nilai kebangsaan dengan mengambil kira kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. Nilai kebangsaan ini bukan hanya diterjemahkan melalui pengakuan sebagai rakyat Malaysia, tetapi juga perlu membuktikan rasa taat setia kepada dasar yang sedia ada.

“Kedua, bahasa Malaysia yang dijadikan bahasa rasmi harus mampu membawa pemahaman tentang situasi yang rasmi dalam konteks yang memerlukannya bertindak sebagai rasmi, sama ada secara penegasan dasar tanggungjawab atau melalui penekanan undang-undang. Ini kerana bahasa rasmi ini perlu melakukan pemupukan nilai-nilai kesedaran terhadap amanah dan tanggungjawab, khsususnya dalam pengertian sebagai seorang rakyat Malaysia.

“Ketiga, bahasa Malaysia yang dijadikan bahasa ilmu dalam pendidikan ini wajar memebri keyakinan kepada masyarakat secara menyeluruh tentang upayanya membina pemikiran, emosi dan kerohanian dalam semua bidang sama ada ilmu yang kita ikuti daripada sumber luar mahupun ilmu yang tercetus asli melalui kepakaran bangsa kita sendiri. Bahasa Malaysia bukan lagi berdiri atas keperluan semasa tetapi harus melihat ke hadapan dan mampu mentafsir masa depan dalam konteks keilmuan.

“Keempat, bahasa Malaysia yang dijadikan bahasa perpaduan semestinya mempunyai nilai kesamaan dalam mewujudkan rasa kepunyaan terhadap bahasa itu, dan negara ini. Bahkan dalam dasar kerajaan melalui Gagasan 1Malaysia ini, bahasa Malaysia sudah berada dalam landasan yang cukup kukuh dan arah yang betul.”

Katanya, bahasa Malaysia yang menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu dalam pendidikan perlu menyerap dalam segenap pemikiran, kejiwaan dan kerohanian setiap rakyat tentang peri pentingnya membina peradaban melalui bahasa sendiri.

“Dalam soal ini, bukan bermakna kita perlu melakukan penolakan terhadap bahasa lain, tetapi keperluan terhadap bahasa Malaysia itu wajar timbul dalam nilai kepercayaan dalam setiap diri rakyat, dan bukan kerana terdesak oleh lkehendak undang-undang semata-mata,” katanya.

UTUSAN SARAWAK, 17 FEBRUARI 2011

Cadangan mengangkat harkat pengarang Sarawak

1.Sayembara mengarang fiksyen, terutama novel harus terus diadakan kerana ia merupakan kaedah yang cepat dan berkesan untuk mendapatkan hasil karya yang berkualiti tinggi.
2.Karya-karya yang telah memenangi hadiah harus diberikan penilaian secara serius, umpamanya melalui seminar yang khusus, atau melalui kajian-kajian pada peringkat sarjana atau Ph.D. Penciptaan karya sastera yang baik tanpa penilaian yang serius dan mendalam, tidak akan dapat mengangkat harkat karya tersebut.
3.Penulis-penulis yang telah memperlihatkan bakat yang baik melalui sayembara, wajar diberikan bimbingan dan penataran yang berterusan agar dapat dipertingkatkan kualiti penulisannya.
4.Hasil sayembara dalam apa-apa juga genre harus diterbitkan dalam bentuk buku dengan maklumat dan teknik penerbitan yang prestij. Usaha ini bukan sekadar pendokumentasian yang baik, malah dapat menyebarluaskannya kepada khalayak di seluruh negara.

Kata Haji hamzah Hamdani, hasil cipta sastera daripada pelbagai sayembara mengarang fiksyen, sama ada di peringkat negeri Sarawak ataupun kebangsaan, telah dapat mengangkat harkat penulis Sarawak.

“Namun ia harus sentiasa dikaji, dinilai dan ditulis sejarahnya secara ilmiah untuk tatapan dan panduan generasi pengarang dan pembaca yang lebih kemudian.

“Tugas ini harus dipikul oleh institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan pusat-pusat pengajian tinggi. Sejarah harus ditulis sebaik yang mungkin berdasarkan kajian dan penilaian yang objektif dan ilmiah,” katanya.

Menghidupkan roh Rosli Dhoby melalui teater

ISTILAH pejuang begitu besar maknanya, dalam Kamus Dewan edisi yang keempat menyatakan pejuang adalah orang yang berjuang untuk mempertahankan tanah airnya daripada dijajah oleh kuasa asing.

Nama-nama pejuang seperti Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Janggut, Dato’ Maharaja Lela memang bukan asing lagi dalam minda masyarakat Melayu khususnya di Semenanjung Malaysia.

Manakala di Sabah, sebut sahaja nama Mat Salleh, sudah pasti masyarakatnya akan berasa bangga kerana mempunyai seorang pejuang yang hebat dan tiada tandingannya suatu ketika dahulu.

Di Sarawak pula, kita juga mempunyai beberapa orang pejuang yang tidak mungkin kita lupakan iaitu Rosli Dhoby, Syarif Masahur dan Rentap. Jasa Rosli Dhoby begitu besar kepada masyarakat Bumi Kenyalang kerana beliau pernah membakar semangat masyarakat untuk bangkit menentang penjajah.

Dewasa ini, pelbagai hiburan dan kemajuan teknologi maklumat yang makin mendapat tempat di hati masyarakat terutamanya golongan belia. Mereka dilihat lebih gemar melayari laman sosial untuk bersembang seperti menerusi facebook, friendster, twitter, dan sebagainya.

Persoalannya ialah bagaimanakah cara kita boleh menghargai, mengingat dan mendekatkan diri dengan peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air. Kita sebenarnya teringin untuk menyaksikan sendiri bagaimana keadaan peritnya pengorbanan yang telah diredahi dan dirasai tokoh-tokoh pejuang tanah air ini.

Sudah pastinya pentas seni seperti bidang teater merupakan platform yang terbaik di mana boleh menyuntik semangat dan merasai kembali roh perjuangan tokoh pahlawan negara kita. Kita tidak mahu golongan muda amnya semakin lena menikmati keamanan dan ketenangan di negara ini sehingga melupakan jasa tokoh-tokoh pejuang negara tercinta.

Atas dasar kesedaran akan pentingnya bahawa jasad Rosli Dhoby yang telah lama meninggal perlu ditiup kembali ke minda masyarakat kita. Maka muncul ilham, salah seorang karyawan Sarawak iaitu Abang Patdeli Abang Muhi menghasilkan sebuah skrip teater untuk dipentaskan.

Skrip teater yang beliau hasilkan bertajuk Rosli Dhoby :Luka Darul Hana (RD:LDH) telah berjaya dipementasan pada 27 dan 28 Disember 2010 bertempat di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak (DBPCS). Objektif pementasan ini dibuat adalah supaya roh Rosli Dhoby dapat dihidupkan kembali dan tidak tersirna dari ingatan masyarakat.

Pementasan teater RD:LDH tersebut adalah hasil usaha DBPCS yang telah bekerja keras untuk mencari tenaga produksi yang berpengalaman seperti pengarah teater untuk melatih peran-peran untuk mementaskan sebuah skrip kepada bentuk teater.

Pementasan teater ini sangat menarik kerana sangat dekat dengan naluri para peran iaitu bertemakan semangat juang pemuda Melayu. Siapa sangka, di sebalik ketaatan dan ketundukan masyarakat terhadap kedatang penjajah maka denga beraninya tampil seorang pemuda bernama Rosli Dhoby mengorak langkah maju melawan arus.

Tanpa rasa takut kepada orang Inggeris, Rosli Dhoby bertekad menumpahkan darah Gebenor Inggeris di Sibu pada ketika itu iaitu Sir Duncan Stewart. Beliau hanya bersenjatakan sebilah badik dan berjaya menitiskan keluar hujan merah dari baju Sir Duncan Stewart pada 3 Disember 1949.

Penonton yang pernah menyaksikan pementasan teater ini di Balai Budaya, DBPCS pastinya berasa puas dan terhibur kerana pementasan dibuat dipentaskan dua malam berturut-turut supaya dapat memberi peluang kepada penonton menghayati bagaimana perjuangan Rosli Dhoby dan juga berhibur dengan unsur-unsur komedi yang diselitkan oleh pengarah melalui kepintaran watak-watak pembantu ataupun peran yang telah berjaya mengamatkan suasana perjalanan cerita yang serius.

Keserasian pelakon dengan watak yang dipegang adalah amat penting supaya pelakon mampu menonjolkan suasana yang realiti seperti mana yang dialami pada era perjuangan Rosli Dhoby menentang penjajah.

Atas azam tidak mahu ditindas demi mengangkat maruah bangsa, agama dan negara mendorong Rosli Dhoby menghentikan nafas Sir Duncan Stewart. Rosli Dhoby tidak kisah dikatakan pemberontak, asalkan orang Inggeris sedar bahawa orang Melayu bukanlah bangsa yang senang dipergunakan dan dipijak sesuka hati.

Bidang seni teater sememangnya suatu bidang yang amat mencabar kepada tenaga produksinya. Komitmen dan kerjasama dalam kalangan ahli produksi dan juga para pelakon adalah sangat dituntut.

Selagi sesebuah produksi belum memuaskan pengarah, selagi itulah latihan akan sentiasa dibuat untuk memperbaiki segala kekurangan yang mampu diubah demi untuk menghasilkan sebuah pementasan teater yang baik iaitu untuk mengajar, mendorong, menghiburkan dan mampu memberikan kepuasan kepada para penonton yang hadir.

Misalnya pementasan teater Rosli Dhoby dilihat banyak memberi manfaat kepada golongan muda terutama dari segi nilai patriotismenya. Sebenarnya usia muda adalah peringkat yang terbaik untuk kita menanam semangat mempertahankan negara dari dijajah oleh bangsa asing.

Bagi memperbaiki kualiti persembahan para pelakon dan juga memantapkan lagi kemahiran teknikal ahli produksi yang terlibat dengan pementasan teater RD:LDH terutamanya dari segi elemen-elemen artistiknya. Maka, pihak pengurusan DBPCS telah bersetuju untuk mengadakan satu sesi diskusi tentang pementasan teater RD:LDH yang akan dibuat pada 12 Febuari 2011, iaitu pada hari Sabtu bertempat di Balai Budaya, DBPCS bermula pada jam 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari.

Panel-panel yang akan dijemput untuk berdiskusi tentang pementasan teater RD:LDH ini adalah dalam kalangan penggiat teater yang memang berpengalaman luas dalam bidang teater, antaranya ialah Dr. Nur Afifah Vanitha Abdullah (Pensyarah Unimas), Ismail Hamdan (Pegawai Kebudayaan, JKKN Sarawak), Ahmad Badwi Nerawi (Penggiat Teater Bangsawan), Abdillah Untong (Pegawai Kebudayaan, KPSU Sarawak).

Antara persoalan-persoalan yang akan disentuh sepanjang diskusi tersebut ialah mengenai kerelevanan naskah, vokal pelakon, Penataan (bunyi, cahaya, busana, pentas, set dan prop) dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pementasan teater RD:LDH.

Pada 26 Febuari 2011, pihak DBPCS akan menghantar satu kumpulan teater ke sibu untuk mementaskan skrip yang sama iaitu Rosli Dhoby: Luka Darul Hana. Sehubungan itu, salah satu persiapan yang terbaik sebelum pementasan ini diadakan ialah dengan mengadakan satu sesi diskusi.

Pementasan teater Rosli Dhoby dipersetujui untuk dipentaskan semula pada 26 Febuari 2011 bertempat di Dewan SMB Methodist, Sibu. Pementasan akan bermula pada jam 8.00 malam. Orang ramai dialu-alukan untuk datang menyaksikan pementasan teater ini tanpa dikenakan sebarang bayaran.

Sinopsis pementasan teater RD:LDH adalah mengisahkan hari-hari terakhir Rosli Dhoby ketika beliau berada di dalam penjara-sesungguhnya tidak banyak diketahui tentang keberanian Rosli Dhoby menikam Sir Duncan Stewart, dan apakah yang mendorong beliau untuk membunuh Gabenor Inggeris itu.

Dan juga, tidak banyak yang diketahui tentang konflik yang dialami oleh Rosli Dhoby ketika di penjara pada saat terakhir kehidupan beliau. Apakah fundelmental dan signifikan perjuangan Rosli Dhoby? Kaum manakah yang dominan dalam perjuangan menentang penjajahan yang licik dan serakah itu? Siapakah kekasih Rosli Dhoby? Apakah yang dialami oleh Rosli Dhoby ketika di dalam penjara? Semua jawapan kepada persoalan tersebut terjawab di dalam pementasan teater Rosli Dhoby: Luka Darul Hana.

Antara barisan pelakon yang akan melakonkan naskah drama Rosli Dhoby:Luka Darul Hana di atas pentas nanti ialah Hasrul Mohamad sebagai Rosli Dhoby, Syazwani Abdul Hamid sebagai Hani, Kahar Jini sebagai Haji Zaidi, Zakaria Hasan sebagai Tuan Dawson, Ferrazzillah Haji Mohd sebagai Duncan Stewart dan Siti Hasrina Mohd Shamsuddin sebagai Puan Duncan.

Peran-Peran lain yang berperanan sebagai watak pembantu ialah Sabri Bujang, Mohd. Ghazali Jeman, Mohd. Khaider Khaldin, Malek Hassan, Hartini Adurahaman, Wezan Saili, Iswandy Suhaili, Ernie Doris Usin Abdullah, Kamarulizam Hassan, Norfazrie Isquandy Nurul Zailani Moshidi, Zulkefli Md. Jasin dan Marlia Afeeza binti. Razali.

Melalui teater kita dapat mengapresiasikan sendiri bagaimana keadaan sebenar yang dialami oleh pejuang-pejuang ini pada saat-saat perjuangan mereka. Kita mengharapkan supaya negara Malaysia terus aman dan masyarakat kita akan terus berpegang kuat dengan amalan 1 Malaysia seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri kita iaitu YAB. Dato’ Sri Najib Tun Razak.

Andai kata, suatu hari nanti Bumi Kenyalang digegarkan semula oleh sesuatu kuasa asing yang cuba merosakan kepimpinan yang sedia ada, kita menyeru seluruh masyarakat Bumi Kenyalang supaya mempunyai roh seperti Rosli Dhoby iaitu mempunyai jiwa yang berani demi mempertahankan ibu pertiwi daripada jatuh ke tangan penjajah.

Sayembara kaedah berkesan cungkil bakat penulis


SAYEMBARA mengarang fiksyen atau cereka merupakan kaedah yang berkesan dalam usaha mencungkil bakat-bakat penulis. Dalam sejarah perkembangan sastera di Malaysia, ramai penulis berbakat yang muncul hasil daripada pelbagai sayembara mengarang.

Haji Hamzah Hamdani berkata, walaupun kadang-kadang ada suara-suara sinis yang menyindir para penulis yang hanya menulis apabila ada sayembara, namun pada hakikatnya ia menjadi kaedah yang paling mudah dan berkesan untuk melahirkan para penulis yang berbakat.

Menurutnya, para penulis akan terdorong untuk menghasilkan karya sastera yang berkualiti apabila menyertai sesuatu sayembara. Setiap karya akan dinilai olah panel penilai yang diiktiraf kepakaran mereka dalam bidang kesusasteraan.

“Oleh kerana itu, karya-karya yang terpilih sebagai pemenang adalah karya-karya yang telah teruji nilainya berdasarkan ukurtara karya sastera yang berkualiti,” katanya membentangkan Sayembara Pengarangan Fiksyen Dari Aspek Kuantiti dan Kualiti: Pengalaman Menilai Karya Pengarang Sarawak pada Pertemuan Pengarang Sarawak 2010 di Bintulu.

Katanya, sayembara mengarang fiksyen harus tetap diadakan demi melahirkan karya-karya berkualiti tinggi.

Kaedah itu jelasnya, bukan hanya mendorong para penulis mencipta karya berkualiti kerana ada tawaran hadiah, malah yang penting memberikan pengiktirafan kepada bakat seseorang penulis, serta mendorong untuk penulis berkembang seterusnya.

Kata Hamzah, dalam perkembangan kesusasteraan Melayu di Sarawak, penubuhan Biro Kesusasteraan Borneo pada 1959 untuk memaju dan mengembangkan bahasa dan kesusasteraan memberikan sumbangan yang penting.

Peraduan Menulis Cerpen Panjang yang diadakan pada 1967 telah menghasilkan novelet berjudul Menunggu Esok (1970) karya Salbiah Painah (kini Datuk). Novelet ini karya penting di Sarawak setelah novel Melayi Sarawak (1932) karya Muhammad Rakawi Yusuf.

“Walaupun memperlihatkan bakat kreatif yang agak menyerlah dalam penulisan fiksyen, namun Salbiah Painah lebih menumpukan kepada penghasilan drama radio yang mendapat sambutan yang baik daripada para pendengar,” katanya.

Apabila DBP menubuhkan pejabat cawangannya di Sarawak pada 1977, antara usaha utamanya ialah menggalakkan pertumbuhan bakat sastera melalui kegiatan Peraduan Menulis Sastera Kreatif sejak 1978, meliputi genre cerita kanak-kanak, cerpen, puisi dan drama pentas serta radio.

Antologi cerpen yang dihasilkan ialah Menanti Subuh, Suatu Pencarian, Antara Dua Kepercayaan dan Kedamaian yang Hilang. Antologi puisi pula ialah Lagu Kenangan. Drama pentas dan radio termuat dalam antologi-antologi Bumiku Oh Bumiku, Jantungnya Berdegup Lagi dan Tukang Ensera.

Tiga novel yang lahir daripada siri Peraduan Menulis Sastera Kreatif pada dekad 1980-an ialah Gugurnya Langit Hijau Nanga (1986) karya Jong Chian Lai, Kenyalang Terbang Bebas (1987) karya Jamilah Morshidi dan Ranjau Semalam (1986) karya Awang Rosli Awang Jaya.

“Melalui kegiatan peraduan mengarang karya kreatif ini, bakat-bakat penulis dari Sarawak dapat diketengahkan ke peringkat kebangsaan melalui penerbitan buku yang tersebar ke seluruh Malaysia,” tambahnya.

Penulis yang timbul hasil Peraduan Menulis Sastera Kreatif ialah Majuni Palera, Saiee Driss, Dedo Nanas, Bedui Une, Openg Onn, Zaini Ozea, Erham Sahari, Khatem Ariffin, Latifah Haji Shebli, Jeniri Amir, Mohammad Sebli, Shahri Abdul Rahman, Jong Chian Lai, Ahmad Sabu, Awangku Merali Pengiran Mohamed, Ratnawati Jamil, Jais Sahok, Awang Rosli Awang Jaya, Suhai Ragas, Lena Piee, Jamilah Morshidi, Zakeria Embi dan Madian Haji Dahlan.

Daripada senarai itu, tidak ramai penulis yang benar-benar menyerlah dalam usia kepengarangan yang panjang dalam genre fiksyen. Tokoh penulis yang paling menyerlah ialah Jong Chian Lai, Awangku Merali Pengiran Mohamed dan Jais Sahok. Namun penulis yang paling terkemuka ialah Jong Chian Lai yang menerima S.E.A. Write Awards pada 2006.

Pada dekad 1990-an katanya, sayembara mengarang fiksyen genre novel menghasilkan novel-novel yang menyerlahkan peningkatan bakat penulis Sarawak. Pada 1993, dalam Sayembara Menulis Novel Esso-GAPENA I, Jong Chian Lai berjaya mendapat hadiah kedua (tiada pemenang hadiah pertama) melalui novel Pemberontakan, yang mengangkat kisah pemberontakan pelombong Cina di Bau terhadap pemerintahan James Brooke pada pertengahan abad ke-19. Novel ini terpilih sebagai salah sebuah novel penting abad ke-20.

Hasil Peraduan Menulis Sastera Kreatif 1995/1996, menyerlahkan novel Ngayau Air (2002) karya Hambi Bolhi. Turut mendapat hadiah ialah Nilai Sebuah Pengertian (2001) karya Radzemah Bolhassan, Ngoncong (2002) karya Jais Sahok dan Mesap (2002) karya Jali Haji Kenoi.

Melalui tiga sayembata mengarang anjuran DBP Cawangan Sarawak pada dekad pertama abad ke-21, beberapa novel yang menarik terhasil. Peraduan Menulis Novel Shell-DBP Cawangan Sarawak 2002 menghasilkan novel-novel Suara dari Rimba (2008) karya Jong Chian Lai, Epilog Nusantara (2008) karya Hamli Bolhi dan Bara Yang Menyala (2008) karya Jaya Ramba.

Bersempena sambutan Jubli Delima Sarawak Merdeka dalam Malaysia (2003), melalui Peraduan Menulis Sastera Kreatif Berunsur Sejarah, lahir novel-novel Libau Rentap Rimba (2008) karya Harry Usup, Naluri Hidayah (2007) karya Sarimah Alit, dan Katarsis Perjuangan (2007) karya Mohd Faizal Jamil.

Pada 2004, diadakan Peraduan Menulis Sastera Kreatif Budaya Sarawak, yang menghasilkan dua novel Marga Timur dari St Anthony (2009) karya Jong Chian Lai. Sayembara Mengarang Sempena Perayaan Jubli Emas DBP 2006, penulis Sarawak yang berjaya mendapat hadiah penghargaan ialah Mohamad Faizal Jamil melalui novel Anak Ruma' Kadang (2007).

Antara orang lama, orang baru


PERIHAL orang lama dan orang baru memang sebenarnya payah untuk dihurai. Ada dua, tiga aliran makna boleh dijaluri. Lama biasanya merujuk kepada panjang masanya membuat sesuatu. Dalam kes pengarang, maka pengarang lama ialah pengarang yang telah wujud, ada dan terlibat dalam jangka masa panjang. Malangnya, lama juga dalam bidang gubahan fesyen membawa implikasi tidak moden lagi – ketinggalan zaman.

Pegawai Penyelidik Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak, Saiee Driss berkata, kalau merujuk kepada korpus kesusasteraan, lama membawa maksud wujud pada zaman atau sebelum ini atau zaman dahulu, tua atau kuno.

“Bagaimana dalam seni memasak kuih-muih lama merujuk kepada kewujudan berlarutan sambung bersambung seperti kuih lama yang wujud sejak dahulu lagi.

“Oleh kerana karangan dihasilkan oleh pengarang adalah sesuatu hidangan untuk hati dan jiwa, maka supaya lebih senang menyamakannya dengan kuih-muih, maka konsep lama dan baru dalam kepengarangan sama dengan konsep lama dan baru dalam penyediaan kuih-muih, katanya.

Membincangkan makalahnya, Perkembangan Pengarangan Kreatif di Sarawak: Antara Orang Lama dan Orang Baru di Pertemuan Pengarang Sarawak 2010 di Bintulu, Saiee berkata, “Saya sendiri kurang selesa membincangkan hal lama dan baharu dalam dunia penulisan kerana lama selalunya merujuk kepada sesuatu yang lapuk terutama disebabkan usianya.”

Dalam dunia penulisan jelasnya, usia tidak ada kaitan dengan kepengarangan dan kualiti karya.

“Ada orang menulis ketika usia lanjut (atau setelah menjadi orang lama) dan sebagai mengisi usia emas lalu kegiatan itu menjadi. Ada pula yang masih dalam sekolah menengah sudah ada dua, tiga buku diterbitkan. Sebaliknya ada penulis semakin senja semakin cerah kilau karyanya dan semakin mewah kerana karyanya. Karya mereka semakin moden dan semakin inovatif.

“Obsesi terhadap lama dan baru kurang penting apabila kita melihat kedudukan sastera dalam satu skop yang sempit: siapa lebih hebat, orang lamakah orang bahary? Siapa lebih bijak, orang lamakah, orang baharu?”

Itu tambahnya kerja buang masa dan bukan kebijakan seni dan sastera kerana dalam seni dan sastera tidak ada uku rlama dan baharu. Sebab itu, karya Shahespeares yang sudah ratusan tahun masih dikaji dan dikagumi. Karya Homer yang sudah ribuan tahun masih dianggap bijak.

“Di sebaliknya juga, disebabkan karya seni khususnya sastera itu bukan diukur daru segi lama dan baharu atau muda dan tua. Maka, karya anak-anak muda boleh mengatasi karya orang yang lebih lama dalam bidang berkenaan.

“Malah, pernah seorang guru mengajar sastera dikalahkan oleh muridnya dalam satu peraduan terbuka. Ini membuktikan yang skala lama baharu atau tua muda tidak diguna pakai apabila menilai karya sastera, terutama sastera kreatif.”

Ujarnya, harus diingat kegigihan dan masa dilaburkan oleh seseorang penulis menyiapkan karyanya, juga bukan menjadi penentu kejayaan atau kegagalan sesebuah karya.

“Saya pernah dengar penulis yang kalah merungut mengatakan dia melaburkan banyak masa dan duit untuk melakukan penyelidikan demi menulis novelnya, tetapi gagal. Kalaulah jumlah masa dan wang ringgit atau tenaga menjadi ukuran, mudahlah berjaya dengan melaburkan sebanyak-banyaknya dalam menghasilkan sesebuah karya sastera kreatif,” katanya.

Istilah pengarang Sarawak dalam konsep 1Malaysia


Kata Saiee Driss, “Satu hal yang harus diambil kira apabila membaca tajuk Istilah pengarang Sarawak dalam konsep 1Malaysia, tajuk ini tidak memberi batas jelas maksud 'sastera kreatif' dan konteks sosiopolitik dan demografi. Dengan itu, sastera kreatif meliputi genre sastera kretaif dalam semua bahasa di Sarawak dengan sastera dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang paling dominan diikuti oleh sastera bahasa Cian dan Iban.”

Menurutnya, memang sastera bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu lebih dekat dengan kumpulan yang hadir kerana hampir kesemuanya menulis dalam bahasa Melayu.

Namun kita tidak sama sekali boleh menolak kewujudan dan kehadiran karya-karya dalam bahasa Inggeris yang terus wujud dan sebahagian penulis yang menulis dalam bahasa Inggeris menyiarkan karya di negara-negara luar. Ada seorang penulis kita yang menulis dalam bahasa Inggeris dan menyiarkannya di Kanada mendapat pengiktirafan dan hadiah peringkat Amerika Utara.”

Terdapat juga persatuan bahasa Inggeris berpusat di utara Sarawak sudah mula menerbitkan buku-buku yang dijual di kedai-kedai buku utama.

Untuk pengetahuan, ahli-ahli persatuan penulis Iban yang anggotanya terdiri kebanyakannya daripada guru-guru dan profesional Iban sejak sedekad lalu berjaya melahirkan novel moden dalam bahasa Iban diterbitkan dalam format cukup canggih dengan teknologi moden.

Saya tidak hairan sedikit masa lagi novel-novel ini akan dipasarkan melalui internet dalam bentuk percetakan hardcopy dan e-book. Ini kerana mereka lebih gigih dan bekerja keras menghadapi tekanan tanpa sokongan dan bantuan kemudahan seperti orang yang menulis dalam bahasa Melayu.”

Juga, ada penulis Iban sekarang menghasilkan novel dalam bahasa Iban dan bahasa kebangsaan. Antaranya ialah Jaya Ramba dan Harry Umbar.

Juga harus diketahui ada banyak persatuan kesenian dan kesusasteraan bahasa Tiong Hua di Sarawak yang menghasilkan karya dan dipasarkan sedikti sahaja di Sarawak, sebaliknya dipasarkan di luar negara.

Dalam satu wawancara dengan Wu An, seorang penyair bahasa Mandarin dari Sarawak yang dianggap penyair dunia oleh khalayak sastera bahasa Mandarin dunia, saya diberitahu bahawa para penulis dalam bahasa Mandarin dari Sarawak banyak menerbitkan buku.

Melalui persatuan mereka, buku-buku itu dijual/dihantar ke universiti-universiti yang menawarkan pengajian bahasa dan budaya Cina di seluruh dunia. Dengan itu, buku-buku mereka menjadi bahan rujukan dan kajian oleh pensyarah dan mahasiswa dari universiti-universiti itu. Dengan itu, para penulis berkenaan sering dijemput untuk memberi ceramah dan kuliah di universiti berkenaan sebagai tetamu.”

Sepanjang diketahuinya, kata Saiee, tidak ada program dan strategi pemasaran demikian dilaksanakan oleh persatuan penulis tempatan, termasuk di dalam negara sendiri. Perihal atau peringatan (bukan amaran) terhadap hakikat itu telah disebutnya dalam makalahnya mengenai rebranding dan repositioning penulis dan sastera kebangsaan di Sarawak.

Saya menerima tafsiran bahawa sastera kreatif di dalam ujudl yang diberikan kepada saya ialah sastera kreatif bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan Malaysia yang selama ini didomininasikan oleh pengarang Melayu atau mengaku diri Melayu dan ditegaskan akan kemelayuannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mewujudkan Bahagian Penulis Pelbagai Kaum, iaitu satu langkah undur dan bertentangan dengan Gagasan 1Malaysia.

Saya pernah berhujah panjang dengan dua, tiga rakan tentang pengkelasan kepada penulis kebangsaan dan penulis pelbagai kaum yang saya rasa pengwujudan dan pengiktirafan tentang wujudnya penulis pelbagai kaum adalah satu pengisytiharan hanya penulis Melayu yang standart dan yang pelbagai kaum ini inferior.

Ini selari dengan pandangan golongan orientaslis yang meletakkan budaya barat sebagai paksi budaya dan tamadun tinggi dan yang lain itu oriental atau asing dan harus diletakkan di tempatnya sahaja,” jelas Saiee.