SUMPAH SETIA BAHASA

Kami, rakyat Malaysia, bersumpah bahawa kami akan terus setia memperjuangkan bahasa Melayu berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan dan Rukun Negara melalui prinsip 1Malaysia dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai:

· bahasa yang mencipta kedaulatan bangsa;
· bahasa kesatuan politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, sains dan teknologi;
· bahasa perpaduan serta pembangunan negara yang menjamin kelangsungan bangsa
Malaysia;
· bahasa yang menjaga dan memupuk kebebasan intelektual serta memerdekakan pemikiran
bangsa; dan
· bahasa yang membawa serta mengembangkan ilmu dan tamadun di negara dan di dunia.

Sesungguhnya, kami bertekad, bahawa kami tidak akan berganjak daripada perjuangan ini!

No comments: