DBP hargai sumbangan perkasakan bahasa, sastera

Ayam rintik di pinggir hutan,
Nampak dari tepi telaga,
Budi baik jadi ingatan,
Seribu tahun terkenang juga.

SERANGKAP pantun empat kerat ini dipaparkan pada buku atur cara dan pada latar belakang pentas Majlis Menjunjung Budi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak minggu lalu.

Objektif majlis tersebut ialah menghargai serta mengeratkan hubungan dan kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh pihak agensi kerajaan dan swasta, persatuan, kelab, karyawan dan wartawan untuk menjayakan pelaksanaan projek bahasa, sastgera dan penerbitan DBP Cawangan Sarawak.

Tetamu kenamaan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) N7 Samariang, Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali. Berucap pada majlis tersebut, Hasidah menjelaskan, usaha harus diteruskan untuk memperoleh dana khusus bagi membangunkan bidang kesusasteraan, penulisan dan penerbitan yang lebih jitu dan tuntas di negeri ini.

Katanya, dana khas perlu diwujudkan untuk memastikan kecemerlangan selain melindungi inovasi dan membantu capaian kepada seluas mungkin masyarakat.

“Pada masa yang sama dapat membantu penyediaan tapak benih semaian bagi ekonomi kreatif, serta membantu pembangunan semula bidang yang serba kekurangan dan daif,” katanya.

Kerajaan ujarnya, tetap prihatin dan bertanggungjawab memelihara bahasa dan sastera yang membantu proses pembentukan identiti.

Masyarakat yang ketiadaan sokongan kerajaan terhadap bidang kebahasaan dan kesusasteraan jelasnya, akan menghasilkan tamadun yang tandus.

“Memang benar ada aktiviti kebahasaan, kesusasteraan dan penulisan yang boleh berjaya, bertahan dan terus berkembang tanpa pergantungan sokongan kerajaan.

“Namun ada aktiviti yang melibatkan hasil kerja inovatif, sukar, baharu atau esoterik yang wajar mendapat subsidi dan sokongan dana daripada kerajaan,” katanya

Kata Hasidah, menjadi tugas anggota masyarakat untuk mentarbiahkan diri dalam soal peluasan, penggunaan dan pengembangan bahasa kebangsaan supaya menjadi mercu tanda di Malaysia.

“Ini penting supaya orang luar serta-merta dapat mengalami suasana ke-Malaysiaan yang diwujudkan oleh elemen bahasa. Untuk itu, usaha memperluas dan mengembangkan bahasa serta sastera kebangsaan di merata tempat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah disokong oleh semua pihak.

“Saya ingin menyeru jabatan kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan agar memberikan sokongan moral dan material kepada DBP untuk menyemarakkan pembinaan serta pengembangan bahasa dan sastera kebangsaan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini,” katanya.

Hasidah memberitahu, Majlis Menjunjung Budi itu merupakan salah satu cara merapatkan hubungan antara penulis, di samping memugar nostalgia, dan dapat merangsang minat untuk terus menulis.

Majlis itu katanya, menjadi landasan terbaik untuk DBP memberikan penghargaan kepada mereka yang banyak memberikan bantuan dalam soal pemartabatan bahasa dan satera kebangsaan.

Sementara itu, Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan pula menjelaskan, pihaknya memerlukan gandingan kerjasama daripada banyak pihak untuk melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan di seluruh negeri ini.

“Sukar untuk kita melaksanakan kegiatan tanpa ada sokongan daripada banyak pihak. Oleh itu, Majlis Menjunjung Budi ini adalah penghargaan kita terhadap sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang membantu kita melaksanakan kegiatan,” jelasnya.

(akan diterbitkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Penulis pelbagai kaum dalam arus sastera kebangsaan

“PENULIS pelbagai kaum di Sarawak telah membantu memperkaya dan memartabatkan kesusasteraan tanah air. Kemampuan mereka menembusi media arus perdana dan memenangi pelbagai peraduan membuktikan bahawa mereka dapat berdiri sama tinggi dengan penulis lain,” kata Dr. Jeniri Amir pada Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 di Kuching baru-baru ini.

Dalam makalahnya, Penulis Pelbagai Kaum Sarawak Dalam Arus Sastera Kebangsaan, Jeniri seterusnya menjelaskan, karya mereka juga berjaya mengungkapkan aspirasi, masalah dan cabaran kaum berkenaan.

Hal itu demikian katanya, kerana penulis berkenaan lebih berminat untuk mengangkat persoalan sekitar kaum masing-masing kerana persoalan itu lebih dikuasai oleh mereka kerana dilahirkan dan membesar dalam masyarakat tersebut.

“Yang menarik, karya mereka berjaya mengungkapkan aspirasi, msalah dan cabaran kaum berkenaan. Dengan itu, secara tidak langsung, karya mereka dapat merapatkan jurang perbezaan dari segi bahasa, budaya, kepercayaan dan amalan hidup,” katanya.

Usaha sedemikian jelas Jeniri, dapat membantu mewujudkan perpaduan dan integrasi sosial dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini, dan kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

Kata Jeniri, kesusasteraan kebangsaan akan lebih bermakna jika setiap kaum memberikan sumbangan masing-masing, yang secara langsung akan dapat memperluas khalayak, sesuai dengan komposisi multietnik di negara ini.

Hal itu demikian jelasnya, kerana pengarang pelbagai kaum dari Sarawak dapat menggali legenda, mitos, cerita rakyat, ‘ensera’, sempama, ‘entelah’ (teka-teki), ‘pengap’ (mantera), dan seumpamanya.

“Dengan memanfaatkan unsur ini, penulis Sarawak tentu dapat memperluas pandangan dan memperkaya laras dan gaya bahasa. Mereka dapat sahaja memanfaatkan bahan kesusasteraan tradisional ini untuk diadunkan dalam bentuk moden.

“Yang penting ialah kreativiti dan kebijaksanaan mengolah bahan berkenaan. Selain memperkaya tema, mereka tentu juga dapat memberi kelainan, termasuk dari segi menghadirkan warna tempatan dalam karya.

“Daripada sastera tradisional suku kaum itu, terdapat begitu banyak ekspresi kognitif dan memori kolektif, serta kata dan istilah budaya, simpulan bahasa, peribahasa, ungkapan, imej dan lambang yang dapat dipinjam dan diterjemahkan atau ditafsirkan bagi memperkaya ekspresi,” tambahnya.

Dari segi sumbangan, penulis kaum Iban kata Jeniri berada di belakang penulis Melayu dan Melanau dari segi jumlah dan sumbangan terhadap perkembangan sastera kebangsaan.

Antara penulis yang sudah menempa nama ialah Douglas Jaga, Jantan Umbat, Jaya Ramba, Joanes Uno, Livis Empanang Taka dan Sirai Daha.

Penulis Melanau pula tambah Jeniri, dikategorikan sebagai penulis bukan Melayu kerana bahasa Melayu bukan merupakan bahasa ibunda mereka.

“Penulis Melanau merupakan kaum yang paling banyak dan aktif membabitkan diri dalam dunia kesusasteraan sejak tahun 60-an lagi,” katanya.

Antara penulis Melanau ialah Saiee Dris, Zaini Ozea, Jeli Bohari Biha, Hipani Alwi, Margi Leo, Lucas Takip, Desmond Manja, Mohamed Dris, Dido Nanas, Johnson Yaakut, Benedict Talip, Bedui Unie, Fredrick Haili Teck, Jow Awie dan beberapa lagi.

“Daripada jumlah yang banyak itu, sebenarnya tidak banyak yang aktif, konsisten berkarya, dan mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan.”

Seperti di peringkat nasional, Sarawak belum banyak dapat melahirkan penulis Cina. Bagaimanapun, antara penulis Cina yang dapat dibanggakan ialah Jong Chian Lai, William Chan Khun Neng, dan Stephen Chung Nguk Hoi, Lawrence Quek dan Ting Mee Ting.

Kecuali Jong dan William, penulis yang lain kelihatan tidak konsisten berkarya, malah kini karya mereka tidak lagi menemui pembaca.

“Daripada yang sedikit itu, nama Jong Chian Lai untuk lebih daripada dua dekad sentiasa berada di hadapan sekali. Sehingga akhirnya dinobatkan sebagai penerima SEA Write Awards – yang menandakan kemuncak pencapaian penulis dari Sarawak setakat ini.”

Sementara itu kata Jeniri, tidak banyak penulis daripada kaum Bidayuh muncul setakat ini. Kedudukan mereka hampir sama dengan kedudukan penulis daripada masyarakat Orang Ulu.

“Belum ada yang benar-benar menyerlah dan dapat dianggap sebagai naratif besar dalam sastera kebangsaan. Meskipun demikian, masyarakat Bidayuh sekurang-kurangnya dapat berbangga dengan kehadiran penulis seperti Jiso Rutan, Lawrence Atot dan Redan Ginoh. Daripada nama itu, Jiso Rutan boleh dianggap berada di hadapan.”

Masyarakat Orang Ulu pula yang tinggal di Hulu Baram, Belaga, Kapit, Bintulu dan Lawas bukan sahaja kurang diketahui adapt resam dan budaya mereka di luar Sarawak, tetapi juga di Sarawak sendiri.

Orang Ulu yang terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik sebahagian besar masih tinggal di kawasan pedalaman meskipun sudah ada yang menetap di Bandar.

Dari segi etnografi, Orang Ulu merupakan kelompok yang unik dan kompleks. Meskipun Orang Ulu terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik, namun penglibatan mereka dalam dunia kesusasteraan kebangsaan tidak menggambarkan komposisi mereka yang sebenar.

“Setakat ini hanya penulis daripada etnik Bisaya dan Kayan menampilkan diri sedangkan etnik dan subetnik lain belum lagi muncul. Mengapakah keadaan ini berlaku ketika semua generasi muda Orang Ulu telah mengikuti pelajaran mereka melalui sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar?

“Penulis daripada masyarakat Orang Ulu yang memperlihatkan kegigihan berkarya ialah Poul Nanggang. Penyertaannya dalam dunia kreatif banyak didorong oleh penglibatannya dalam aktiviti Persatuan Penulis Utara Sarawak (Putera) mulai sekitar 1985 dan kerjayanya sebagai guru.

“Poul lebih dikenali sebagai penulis sajak meskipun beliau mengakui pembabitan awalnya dalam dunia penulisan adalah dalam genre cerpen,” jelas Jeniri.

Kata Jeniri lagi, sesungguhnya kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

(akan disiarkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Sejauh mana sastera etnik perkasakan sastera kebangsaan?

KESUSASTERAAN kebangsaan akan lebih bermakna jika setiap kaum memberikan sumbangan masing-masing. Secara langsung dapat memperluas khalayak, sesuai dengan komposisi multientik di negara ini.

Persoalan ialah sejauh mana sastera etnik dapat memperkasan sastera kebangsaan? Menjawab soalan ini, Saiee Driss menjelaskan, “Dr. Jeniri Amir ada mengatakan kepelbagaian tema. Kita telah dapat menerima kepelbagaian tema dari barat, dari China, dan masyarakat India. Jadi apa salahnya kita menerima tema-tema atau persoalan-persoalan yang wujud dalam etnik yang tempatan.”

Katanya, kepelbagaian tema, aspek-aspek atau kaedah-kaedah untuk melihat isu mungkin berbeza antara orang Melanau berbanding dengan Melayu, Iban melihat sesuatu isu.

“Isu tanah misalnya. Bagi orang Melanau lain cerita kerana orang Melanau terlibat tetapi orang Melayu tidak terlibat. Tetapi orang Iban dengan tanah NCR, mereka terlibat. Jadi kita boleh melihat aspek itu apabila penulis berbangsa Iban menulis tentang NCR. Ada aspek yang tidak difahami oleh orang Melayu.”

Dengan itu, tambahnya, kefahaman tentang isu-isu semasa atau tempatan boleh menjadi lebih mantap.

“Itulah sumbangan daripada sastera sukuan dan sastera kebangsaan membolehkan perbincangan isu itu dari sudut yang pelbagai daripada budaya yang pelbagai.”

Abang Patdeli Abang Muhi pula memberitahu, sastera etnik sebenarnya adalah hasil sastera yang dihasilkan oleh kaum-kaum tertentu.

“…dan dalam kaum-kaum tertentu itu, banyak nilai-nilai yang positif yang terkandung dalam sastera etnik itu/sastera daerah. Misalnya, kalau dalam masyarakat Iban ada konsep sarakup yang bermakna perpaduan. Jadi konsep itu harus kita ketengahkan menjadi satu nilai di peringkat nasional. Itu boleh membantu.”

Usaha ini akan membantu dari segi memperkayakan kosa kata bahasa kebangsaan. “Misalnya, kalau kita banyak memperkenalkan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu Sarawak, ini boleh membantu memperkayakan bahasa kebangsaan.”

Ada istilah-istilah yang tidak ada dalam bahasa kebangsaan kita boleh masukkan. Jadi itu memperkaya. Satu lagi ialah perkayakan dari segi nilai-nilai murni yang boleh dikongsikan bersama. Misalnya dalam bahasa Melayu Sarawak kita ada ‘bedurok’ misalnya. Dalam bahasa Melayu baku tidak ada.

“Jadi nilai-nilai itu dapat memperkayakan. Satu lagi yang paling penting ialah apabila sastera etnik itu kita perkenalkan, maka mereka akan faham, masyarakat akan faham tentang budaya masyarakat lain.

“Kalau kita sudah faham budaya masyarakat lain, tidak akan timbul masalah ketidakfahaman kerana ketidakfahaman itu yang selalunya mengakibatkan orang berpecah-belah. Maka, kita dapat menyatupadukan masyarakat.”

Sastera etnik itu jelasnya, seharusnya mendukung sastera kebangsaan. “Barulah kita dapat mengatakan sastera kebangsaan itu dimiliki semua kaum.”

Sementara itu, Jais Sahok pula berkata, “…dapat, cuma macam mana pada penerimaan audiens. Kemudian sastera etnik itu yang hendak asimilasi ke dalam sastera kebangsaan memerlukan satu pemahaman yang kreatif. Kalau tidak, sastera kebangsaan akan kekal dianggap sastera kebangsaan, dan sastera etnik kekal dianggap sastera etnik.”

Dengan itu, sastera etnik akan kekal dalam kotaknya sendiri kecuali ada bijak pandai sastera yang mengasimilasikan kemasukannya.

“Kalau ia (sastera etnik dan sastera kebangsaan) dapat dintigerasikan atau diasimilasikan, saya rasa ia dapat menyumbang. Dalam sastera etnik, pemikiran sama sahaja kerana dihasilkan melalui pemikiran-pemikiran dan proses-proses kreatif tertentu.

“Cuma gaya sastera etnik lebih banyak diceduk, diambil dan dikumpul dari sastera lisan yang kemudiannya diadun ke dalam bentuk tulisan. Proses ini ada unsur persamaan cuma pada zaman penghasilannya. Sekalipun didokumenkan sekarang tetapi zaman penghasilannya berbeza,” katanya.

Zaman penghasilan sastera etnik, tamadun manusia masih sedikit rendah walaupun pemikirannya tinggi, jelasnya.

Sastera sekarang penuh dengan unsur-unsur pendidikan; kemajuan dunia pendidikan, dan, keilmuan ciptaan manusia ditambah dengan ilmu wahyu.

“Sebab dalam sastera etnik, ilmu wahyu pun kurang. Asimilasi ilmu wahyu kurang melainkan yang dihasilkan secara sengaja berunsur agama agak tinggi tetapi keseluruhan rendah. Jadi kalau konteks itu tidak diasimilasikan secara integratif, ia akan kekal berpetak-petak.”

(akan disiarkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

Perlukah istilah Penulis Pelbagai Kaum?PENULIS Pelbagai Kaum atau penulis Sastera Kebangsaan? Dua istilah yang berbeza tetapi menghimpun penulis yang sama, yang menghasilkan karya dalam medium bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, atau juga dikenali sebagai Bahasa Kebangsaan.

Jika istilah penulis Sastera Kebangsaan sudah diterima pakai oleh seluruh Malaysia, mengapa pula perlu diwujudkan istilah Penulis Pelbagai Kaum; lebih-lebih lagi jika penterjemahan perpaduan bangsa Malaysia dijadikan asas dalam berkarya?

Perkara ini difikirkan apabila kali menerima surat undangan menghadiri Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 yang bermula 12 hingga 14 Disember lalu. Sekitar 100 penulis yang datangnya dari pelbagai kaum hadir.

Ketika kolokium, soalan ini cuba penulis ketengahkan dengan bertanya kepada pemakalah tetapi dibenam sahaja dalam fikiran, kerana ketika pembentangan makalah, suasana sudah menjadi panas dengan pelbagai isu yang diutarakan oleh pemakalah serta peserta.

Oleh itu, di luar dewan kolokium, pemakalah tadi menjadi sasaran. Jaya Ramba yang merupakan penulis berketurunan Iban menjelaskan, “Perlu wujud. Apabila tidak diwujudkan, kebanyakan penulis pelbagai kaum akan ketinggalan. Kalau tidak diwujudkan, maka penulis yang mantap dari segi pembentangan makalah mungkin tidak diberi peluang.”

Katanya, kalau diwujudkan penulis pelbagai kaum, mereka akan diberikan peluang membentangkan kertas kerja dan diberikan peluang juga sebagai peserta.

“Saya rasa istilah Penulis Pelbagai Kaum perlu wujud sampai bila-bila. Biarlah matlamatnya boleh menghimpunkan penulis pelbagai kaum terutamanya dari Sabah dan Sarawak yang memiliki etnik yang begitu banyak.

“Kita harus bezakan. Kita tidak mahu penulis pelbagai kaum dijadikan sebagai penulis Malaysia secara total. Penulis pelbagai kaum walaupun dia menulis dalam bahasa Malaysia, dia tetap berbangsa Iban, Bidayuh, Kayan, Bisaya dan sebagainya. Bagi saya, yang elok ialah Penulis Pelbagai Kaum walaupun dari konteks besar dia adalah penulis Malaysia yang menggunakan bahasa kebangsaan.”

Mengulas hal ini, Jeniri Amir yang berketurunan Melanau menjelaskan, dia tidak melihat dirinya sebagai penulis Melanau. Sebaliknya lebih suka kepada penulis yang menyumbang karya dan menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Kebangsaan.

“Walaupun kita akui wujudnya masyarakat berbagai kaum di Malaysia, saya fikir kita tidak perlu mengasing-asingkan lagi kerana kita seharusnya mengungkapkan karya dalam bahasa Melayu. Lagipun, kita lihat sekarang yang dominan ialah kaum-kaum tertentu sahaja.

“Penulis dari pelbagai latar belakang adalah rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Jadi, saya fikir konsep dan istilah itu (penulis pelbagai kaum) tidak perlu digunakan lagi. Setiap rakyat Malaysia walau dari mana pun, harus menyumbang ke arah memantapkan dan mempelbagaikan karya dalam bahasa Melayu.

“Kriteria ialah dari latar mana sekalipun penulis itu, akhirnya yang dilihat ialah keupayaannya mengungkapkan dirinya dalam bahasa Melayu yang baik. Lagipun, kita sudah mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun dan apa yang hendak kita capai ialah bangsa Malaysia yang tulen.”

Jeniri menjelaskan, jika penulis diasing kepada kaum tertentu, seolah-olah hendak memecahkan penulis kepada pelbagai kelompok walhal yang penting ialah sumbangan mereka dan mutu karya yang dihasilkan penulis itu tanpa mengira kaum.

Sementara itu, Hazami Jahari berkata, “Saya secara peribadi memang tidak bersetuju. Dalam konteks sastera, kita tidak boleh memecahkan penulis kepada suku kaum. Ini kerana bahasa yang digunakan dalam sastera sudah menunjukkan bahasa Melayu. Idea dan pemikiran pun dalam kelompok Melayu dalam pengertian yang besar.”

Jelasnya, jika adanya sastera pelbagai kaum, seolah-olah ada pemisahan antara sastera kebangsaan (berbahasa Melayu) dengan sastera yang boleh difahami mengikut bahasa sukuan.

Sekarang kata Hazami, penulis bukan Melayu sudah setanding dengan penulis keturunan Melayu, dan kualiti karya, sudah tidak ada beza lagi.

“Tidak perlu lagi difikirkan adanya satu bahagian pengelompokan penulis pelbagai kaum yang seolah-olah membezakan penulis Melayu dengan bukan Melayu.

“Kita sudah ada istilah mantap iaitu Sastera Kebangsaan. Terasnya ialah bahasa Melayu. Kita tidak perlu menggunakan penulis pelbagai kaum tetapi Sastera Kebangsaan yang terus dirujuk kepada sastera berbahasa Melayu. Kita mengambil konsep yang sama dengan Kebudayaan Kebangsaan.”

Pemeneng S.E.A. Write Award yang berketurunan Cina, Jong Chian Lai memberitahu, Sastera Pelbagai Kaum semacam meletakkan sebagai satu kumpulan minoriti – tidak diletakkan dalam Sastera Kebangsaan.

“Kalau boleh kita tidak mahu gunakan Sastera Pelbagai Kaum. Jadi tidaklah kita terdengar suara-suara mengatakan Sastera Pelbagai Kaum ini sebagai sastera minoriti, tidak dianggap sebagai Sastera Kebangsaan.”

“…kita tidak mahu Sastera Pelbagai Kaum. Kalau boleh yang ditulis oleh etnik lain dianggap sebagai Sastera Kebangsaan sebab ditulis dalam bahasa Melayu.

Penyair, Saiee Dris dengan nada tegas berkata, “Perlu atau tidak perlu Pelbagai Kaum diwujudkan? Hakikatnya memang ada penulis yang berbilang kaum. Apakah kita mesti menegaskan kepelbagaian itu?”

Setiap kali ditegaskan, penulis akan berhadapan dengan suasana orang yang cuba mengekalkan/mempertahankan wujudnya Penulis Pelbagai Kaum, sedangkan pelbagai kaum ini memang sudah wujud lama tanpa disedari ataupun disedari tetapi dihebohkan.

“Kenapa kita mesti hebohkan? Itu satu hal. Saya rasa semakin kita heboh, semakin wujud rasa perbezaan. Ini menimbulkan suasana pengkaryaan yang akhirnya mencari perbezaan sedangkan kita harus mencari persamaan.

Saiee menentang pencarian perbezaan. Kalau menegaskan perbezaan, walau adapun perbezaan anggaplah perbezaan itu yang boleh dimanfaatkan. Bukan perbezaan yang mesti dipertahankan hingga orang lain tidak boleh masuk.

“Inilah masalahnya. Kita harus ingat semakin global dunia, semakin ada usaha untuk menyatupadukan. Maka setiap orang akan berusaha untuk menentukan individualitinya. Ini faktor yang harus kita ingat.

“Saya rasa wujud atau tidak (Penulis Pelbagai Kaum) adalah perkara yang harus kita fikirkan. Kita mahu buat apa jika diwujudkan? Kalau sekadar mengisi keperluan politik, itu tidak payah. Kalau dengan menentukan kewujudan itu akan meningkatkan kualiti, menentukan karya itu bertambah banyak, mengetengahkan kepelbagaian tema, itu ok.”

Kewujudan istilah Penulis Pelbagai Kaum kata Jais Sahok pula adalah kerana pada peringkat awal diwujudkan hadiah galakan sastera.

Cuma pada hadiah galakan sastera difikirkan, diwajarkan dan dikertas kerjakan. Kemudian apabila dipertimbangkan di peringkat Sarawak sahaja.

Sastera sukuan perlu diwajarkan juga tetapi selepas pemberian kali pertama dan kedua, kali ketiga sudah kehilangan sastera bahasa sukuan itu, maka hampir ditiadakan.

“Mulai sekarang orang sudah mula memikirkan untuk meniadakannya. Pada pendapat saya pada peringkat awal dulupun sudah perlu ditiadakan, namun pertimbangan ketika itu ialah politik jaga hati, atau jaga kewajaran. Saya kira bukan jaga kewajaran tetapi jaga hati, iaitu lebih kepada perspektif sosio-politik. Dalam satu entiti Malaysia, bagi saya tidak perlu.”

(Utusan Sarawak, 17 Disember 2008)

RESOLUSI KOLOKIUM PENULIS PELBAGAI KAUM 2008

KUCHING, Ahad – Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sastera Kebangsaan harus dijadikan asas, pegangan, prinsip dan akar kepada gerakan penulis menjadikan karya penulis yang pelbagai latar diterima sebagai karya milik bersama rakyat Malaysia.

Pengurus Projek Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008, Ja’afar Haji Hamdan berkata, konsep Sastera Kebangsaan harus diperkemas dan dipeluaskan supaya ia lebih bersifat sejagat dan sezaman.

Menurutnya, pertemuan dalam kolokium itu bersetuju agar definisi Sastera Kebangsaan ialah yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh karyawan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar dan ras etnik.

“Oleh itu, beberapa pendekatan perlu diambil. Antaranya ialah Dasar Pendidikan Negara khususnya kurikulumnya harus memberi penekanan hasil daripada sastera etnik di dalamnya. Tidak sekadar berbentuk tempelan agar unsur-unsur polemik pembahagian etnik dalam karya dan penulisan dapat diatasi dari generasi muda lagi.

“Sastera Kebangsaan harus diperluaskan maknanya dan tidak hanya berdasarkan kepada sastera Melayu menjadi asas agar nilai sastera kebangsaan itu dapat dikongsi bersama oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia.

“Justeru, dicadangkan agar diadakan satu perbincangan yang lebih serius oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena), persatuan penulis, karyawan serta pihak yang bertanggungjawab,” katanya membentangkan Resolusi Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 anjuran DBP dengan kerjasama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) di sini hari ini.

Ja’afar menjelaskan, promosi tentang karya pelbagai kaum haruslah dipergiatkan sama ada menterjemahkan kembali sastera tersebut atau memperbanyakkan sastera pelbagai kaum dalam pelbagai kaedah dan bidang.

Resolusi itu katanya, turut mencadangkan diadakan perbincangan/diskusi sama ada berbentuk seminar atau kolokium untuk membincangkan atau menilai kembali secara serius kedudukan sastera/penulis pelbagai kaum dalam arus sastera kebangsaan.

“Sastera Kebangsaan harus mengaitkan ciri-ciri kepelbagaian kaum ke arah pembinaan warga Malaysia yang bersatu-padu.

“Dalam konteks ini, hasil karya haruslah mempunyai nilai keilmuan yang tinggi. Justeru, penulis harus berusaha mencari idea-idea baru dalam penulisan. Oleh itu, dicadangkan diwujudkan dan digerakkan kembali Unit Terjemahan Sastera Sukuan di DBP,” tambahnya.

Ujar Ja’afar, kolokium itu berpendapat agar definisi khusus tentang kepelbagaian latar penulis dan karya tidak dipolemikkan supaya keutuhan nilai sastera kebangsaan itu dapat dihayati dan diterima bersama oleh warga Malaysia.

Katanya, “Kolokium ini juga bersetuju bahawa hasil karya sebagai asas utama Sastera Kebangsaan, bukan bangsa atau ras etnik penulis tersebut.”

Pada masa yang sama jelasnya, penulis pelbagai kaum harus menjadikan hasil karyanya bersifat sejagat dengan mempunyai nilai ketamadunan tinggi dalam karya supaya karya-karya yang dihasilkan menjadi khazanah peradaban yang tinggi dalam negara.

“Justeru, dicadangkan agar DBP dan persatuan penulis harus seiring dan sentiasa menggembleng usaha untuk membina budaya berfikir dalam kalangan penulis dalam apa-apa juga pendekatan.”

Kolokium itu juga tambahnya, memohon agar Kementerian Pelajaran mengembalikan semula pengajaran Sains dan Matematik menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

“Ini kerana dengan dikembalikan fungsi bahasa Melayu dalam kedua-dua bidang tersebut, hasrat untuk membentuk masyarakat Malaysia yang mencintai dan menghayati nilai pusaka yang akan datang.

“Di samping itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi harus mewujudkan kembali pelajaran sastera secara khusus dengan meneliti dan menilai semula keperluan tersebut pada peringkat paling asas atau sekolah rendah dan di peringkat institusi pengajian tinggi,” katanya.

Gambar Kolokium Penulis Pelbagai KaumKeterangan gambar: Ja'afar Haji Hamdan (tengah) selaku Pengerusi Sesi bersama-sama Jaos Sahok (kanan) dan Saiee Dris (kiri) membincangkan judul "Sastera Kebangsaan Pemersatu Kepelbagaian Kaum di Malaysia".Keterangan Gambar: Dari kiri Radzemah Bolhasan, Jong Chian Lai, Abdul Rasid Subet (Pengerusi Sesi), Abang Pathdeli Abang Muhi dan Jaya Ramba pada sesi diskusi.Keterangan Gambar: Sebahagian daripada lebih 100 peserta Kolokium Penulis Pelbagai Kaum.

KOLOKIUM PENULIS PELBAGAI KAUM 2008

BAHAGIAN Pengembangan Sastera Kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur dan DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (PEKASA) akan mengadakan Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 pada 12 hingga 14 Disember 2008 di Hotel Penview, Kuching.

Di bawah adalah jadual kolokium:

12 DISEMBER 2008 (JUMAAT)

2.00 petang - 4.30 petang: Pendaftaran
4.30 petang: Taklimat Urus Setia dan Kudapan
7.00 malam: Majlis Perasmian

13 DISEMBER 2008 (Sabtu)

7.00 pagi: Sarapan
8.30 pagi - 10.00 pagi: Sesi 1
Tajuk: "Sastera Kebangsaan Pemersatu Kepelbagaian Kaum di Malaysia"
Pengerusi Sesi: Encik Ja'afar Haji Hamdan
Pembentang:
i. Encik Saiee Driss (Melanau)
ii. Encik Jais Sahok (Bidayuh)
10.00 pagi - 10.30 pagi: Kudapan
10.30 pagi - 12.30 tengahari: Sesi 2
Tajuk: "Karya Sastera Pelbagai Kaum Ungkapan Budaya Bangsa"
Pengerusi: Encik Abang Haliman Abang Julai
Pembentang:
i. Encik Poul Nanggang (Bisaya)
ii. Encik Hanafi Ibrahim
12.30 tengahari - 2.00 petang: Merarau dan Rehat
2.00 petang - 4.00 petang: Sesi Diskusi
Pengerusi: Encik Abdul Rasid Subet
Panel:
i. Puan Radzemah Bolhasan (Melanau)
ii. Encik Jong Chian Lai (Cina)
iii. Encik Jaya Ramba (Iban)
iv. Encik Abang Pathdeli Abang Muhi
4.00 petang - 4.30 petang: Kudapan
4.30 petang - 8.00 malam: Rehat dan Makan Malam
8.30 malam - 10.30 malam: Malam Apresiasi Karyawan
i. Tarian (1 kumpulan)
ii. Lagu Puisi (2 kumpulan)
iii. Baca puisi (3 jemputan + 3 peserta)
10.30 malam: Kudapan

14 DISEMBER 2008 (AHAD)

7.00 pagi: Sarapan
8.30 pagi - 10.00 pagi: Sesi 3
Tajuk: "Penulis Pelbagai Kaum Dalam Arus Sastera Kebangsaan"
Pengerusi: Encik Nor Hazizan Talib
Pembentang:
i. Dr. Jeniri Amir (Melanau)
ii. Dr. Awang Azman Awang Pawi
10.00 pagi - 10.30 pagi: Kudapan
10.30 pagi - 12.30 tengahari: Majlis Penutupan
12.30 tengahari - 2.00 petang: Merarau dan Daftar Keluar

Bahasa, sastera sama penting dengan politik

“KE tahap tertentu, soal bahasa, sastera, budaya dan ilmu merupakan aspek yang sama penting dengan bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, keselamatan dan perhubungan antarabangsa,” kata Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan.

Berucap merasmikan Majlis Tinta Kenyalang 2008 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak, Menteri Perancangan dan Pengurusan II itu menjelaskan, sejarah juga menunjukkan bahawa sesuatu tamadun hanya muncul dengan adanya gabungan antara bahasa, sastera, budaya dan ilmu.

“Dalam hubungan dengan pembinaan tamadun, syarat yang sama tetap berlaku. Jika kita menoleh zaman gemilang rantau ini sebagai pusat kebudayaan, perdagangan dan kuasa politik kita dapat melihat perkembangan bahasa, budaya dan ilmu sekali gus.

“Kegemilangan empayar Melayu pada zaman silam bukan terletak pada kekuatan politik dan ekonomi semata-mata, malah diimbangi oleh kekuatan mental pujangga dan pemikir Melayu terbilang.”

Lintasan sejarah yang terpancar dalam era yang lalu, khususnya aspek bahasa, sastera dan budaya Melayu sudah cukup dapat “menginsafkan kita bahawa kita sudah mempunyai pangkalan dan akar yang kukuh untuk melanjutkan pembinaan tamadun kita”.

Awang Tengah berharap, dengan wujudnya tokoh-tokoh ilmu persuratan Melayu zaman silam, perkembangan yang dilalui itu dapat dijadikan contoh dan cabaran kepada ahli-ahli ilmu pada zaman ini, khususnya di Sarawak.

Jelasnya, jika pada zaman yang teknologinya masih rendah dan sukar untuk memperoleh maklumat secara mudah, pelbagai karya agung dalam pelbagai bidang mampu dihasilkan, maka tidak ada alasan lagi pada zaman serba maju ini (penulis) tidak berupaya menghasilkan karya ilmiah yang lebih banyak.

“Saya mengajak agar bersama-sama dengan DBP serta agensi kerajaan yang lain agar sentiasa membantu mereka dalam membina tradisi keilmuan dalam kalangan masyarakat kita khususnya di Sarawak.

“Saya sendiri dan pihak Kerajaan Negeri Sarawak akan sentiasa membantu usaha-usaha sebegini kerana bagi kami, masyarakat di negeri ini haruslah sentiasa menguasai ilmu dalam pelbagai bidang agar rakyat di negara ini mampu bersaing dalam dunia globalisasi hari ini.”

Menyentuh tentang tanggungjawab keilmuan, Awang Tengah berharap penulis dapat menggembleng usaha agar tradisi keilmuan dalam kalangan masyarakat terus berakar.

Ilmu yang dimaksudkan ujarnya, bukan sahaja mesti disampaikan dalam bahasa kebangsaan untuk pengajaran dan sebagainya, tetapi yang lebih penting ialah ilmu mesti diterokai, ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia.

Jika itu dilakukan, pusat-pusat keilmuan akan sarat dengan ilmu yang tidak dapat dikembangkan dan tidak disebarkan.

“Ilmu akan menjadi beku dalam diri ahli-ahli ilmu semata-mata. Apatah lagi jika ahli-ahli ilmu terus-menerus menumpukan kepada penulisan dalam bahasa asing semata-mata.

“Kita mungkin dapat menonjolkan ahli ilmu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa kerana karyanya, tetapi kita akan kekurangan bahan bacaan dan rujukan ilmiah dalam bahasa kebangsaan, yakni bahasa yang kita tetapkan sebagai bahasa pengantar ilmu.

“Oleh yang demikian, saya menyeru agar kita bersama-sama menulis apa-apa juga bidang ilmu dalam bahasa kebangsaan agar nilai keilmuan itu mampu dikongsi oleh masyarakat kita secara menyeluruh, khususnya di Sarawak ini.”

Penulis tambahnya, yang bertanggungjawab menghasilkan karya dalam bahasa kebangsaan mesti mewujudkan suasana masyarakat memerlukan buku atau apa-apa sahaja bentuk tulisan yang dapat membantu memajukan mereka.

Sudah sampai masanya golongan petani, nelayan, mendapat faedah daripada kajian ahli sains untuk memajukan pertaniannya dengan membaca kaedah memajukan pertanian melalui tulisan yang mudah dalam bahasa kebangsaan, jelasnya.

Sesuatu bahasa yang diabaikan oleh golongan intelek ujarnya, akan layu dan beku sehingga tidak berdaya untuk bertahan.

“Di tangan penulis terletaknya nasib bahasa kebangsaan sama ada untuk bidang sastera, budaya dan ilmu. Jika usaha pengisian itu terhalang oleh sebab-sebab teknik seperti dorongan dan pengiktirafan, maka hal itu dengan mudah dapat diatasi.

“Pihak pentadbiran dalam semua sektor kerajaan khususnya yang ada kaitan langsung dengan pengembangan bakat dan ilmu perlu menyusun satu rancangan induk untuk menghasilkan buku-buku ilmiah dalam bahasa kebangsaan.

“Pengiktirafan kepada karya ilmiah dalam bahasa kebangsaan mesti diberikan seperti pengiktirafan itu diberikan kepada karya ilmiah dalam bahasa Inggeris,” katanya.

Beliau turut menyeru agar semua pihak tidak ketinggalan untuk menyertai segala kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan yang diadakan dari semasa ke semasa, serta memberikan sokongan yang padu kepada apa-apa juga kegiatan yang seumpamanya.

Semua itu jelasnya, merupakan ruang dan peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan agar semua lapisan masyarakat di negeri ini tidak terpinggir dalam arus pembangunan dalam semua aspek bidang yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan.

“…saya berharap agar kita semua membina persepsi baharu terhadap kepentingan dan fungsi bahasa dan sastera kebangsaan kita. Apa-apa juga kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan hendaklah kita lihat sebagai wacana dan wahana pengembangan literasi budaya dan intelektual dalam kalangan masyarakat negara kita.

“Selain itu, kita hendaklah mengubah salah persepsi kita dengan melihat bahasa dan sastera kebangsaan sebagai milik golongan tertentu sahaja tetapi harus mengiktiraf fungsi kedua-dua bidang ini sebagai elemen dominan dalam pembinaan tamadun bangsa Malaysia.”

(Utusan Sarawak, 3 Disember 2008)

Tinta Kenyalang ganti hadiah penulisan

Tinta Kenyalang ganti hadiah penulisan

PROGRAM pembinaan dan pengembangan sastera Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) memberikan tumpuan kepada korpus sastera sama ada di peringkat negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa.

Pemangku Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan berkata, antara usaha yang dilakukan ialah meningkatkan penghayatan sastera, meningkatkan mutu karya sastera dan meluaskan khalayak sastera khususnya dalam sektor pendidikan dan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum.

Menurutnya, untuk menggiatkan perkembangan sastera kebangsaan khasnya di negeri Sarawak, DBP giat memberikan pengiktirafan kepada karyawan yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang itu.

“Tidak dilupakan juga ialah usaha memupuk bakat berkarya dalam kalangan penulis muda di sekolah-sekolah,” katanya berucap pada Majlis Tinta Kenyalang 2008 baru-baru ini.

Katanya, setelah beberapa tahun dilaksanakan dan sebagai salah satu usaha berterusan untuk menggalakkan minat menulis karya kreatif dan non kreatif, juga melahirkan penulis negeri Sarawak yang prolifik dan mapan, projek itu merupakan projek terpenting DBP Cawangan Sarawak.

“Oleh kerana dirasakan perlu bagi DBP Cawangan Sarawak mewujudkan majlis yang boleh dijadikan penanda aras dan berprestij, maka dengan mengambil kira pandangan cendekiawan dan karyawan, majlis ini dinamakan Majlis Tinta Kenyalang 2008.”

Majlis itu jelasnya, dahulunya dikenali sebagai Majlis Penyampaian Hadiah Penulisan dan Penerbitan DBP Cawangan Sarawak.

Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak diwujudkan untuk menggalakkan para penulis kreatif di negeri ini memanfaatkan ilmu penulisan sastera yang telah dibekalkan kepada mereka melalui bengkel penulisan anjuran DBP Cawangan Sarawak secara bersungguh-sungguh, khususnya bagi genre cerpen, puisi, esei kritikan dan skrip drama.

Seterusnya untuk memupuk dan menghargai kegiatan penulisan sastera kreatif supaya kegiatan sastera terus berkembang dan bermutu.

Peraduan Menulis Puisi pula diadakan untuk mendapatkan puisi yang bermutu bagi tujuan penerbitan; mencungkil bakat dalam bidang penulisan puisi dari kalangan penulis Sarawak; dan, menggalakkan nminat terhadap penulisan puisi di kalangan penulis Sarawak.

Hadiah Penulisan dan Penerbitan Majalah Sekolah Menengah Negeri Sarawak 2007 diwujudkan untuk mencungkil bakat penulisan di kalangan pelajar dalam bahasa Melayu; menggalakkan dan memupuk minat pelajar dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif.

Selain itu, menggalakkan usaha yang bersungguh-sungguh di kalangan pelajar dalam penerbitan majalah sekolah yang bermutu.

Juga, memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada usaha pemupukan minat dan bakat para pelajar yang berkebolehan menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang juga sebahagian daripada khazanah ilmu negara serta penghargaan dan pengiktirafan kepada usaha pihak sekolah menerbitkan majalah sekolah yang bermutu.

Peraduan Menulis Sastera Kreatif Pelajar Sekolah Menengah 2008 (Cerpen) pula bertujuan mencungkil dan memupuk bakatg dalam bidang penulisan cerpen terutamanya di kalangan pelajar dan penulis muda.

Seterusnya, menggalakkan minat terhadap bidang penulisan kreatif khususnya, serta mendapatkan bahan atau karya yang bermutu untuk tujuan dokumentasi dan penerbitan.

Sementara Peraduan Pengisahan Semula Cerita Rakyat Sarawak 2007.2008 diwujudkan untuk memperoleh bahan cerita rakyat dalam bentuk bertulis; untuk tujuan penerbitan buku, majalah dan untuk pendokumentasian.

Di samping itu, menanam dan memupuk minat serta penghayatan orang ramai terhadap warisan sastera rakyat yang terdapat dalam pelbagai masyarakat dan budaya di negeri ini.

Serta untuk menggalakkan bakat dalam penulisan semula bahan-bahan sastera rakyat.

Selanjutnya, Peraduan Menulis Esei Bersempena BBSN 2007/2008 telah diwujudkan untuk mencungkil bakat dan menggalakkan perkembangan bakat penulisan khususnya yang berbentuk ilmiah dalam kalangan penulis-penulis tempatan.

Untuk memberi kesedaran dan menanamkan semangat tentang kepentingan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa intelektual dan bahasa perpaduan.

Untuk memperkayakan khazanah ilmu khususnya yang berkaitan isu-isu bahasa dalam bahasa kebangsaan di negeri ini.

Juga, memupuk dan mengembangkan upaya kreativiti dan day afikir kritis penulis-penulis dalam mengupas isu-isu bahasa.

Ends…

Keputusan Penuh Tinta Kenyalang 2008

PERADUAN MENULIS SASTERA KREATIF (PUISI) 2008

Pertama: Dahiri Saini (puisi Kalifah Qaf)
Kedua: William Chan (puisi Ayam Tersabung)
Ketiga: Dayang Azizah Mohd Salleh (puisi Bakong dan Sebuah Cinta Imaniyyah)
Saguhati: Nurliyana Abdullah (Warna Kesejahteraan), Dayangku Saurai Awangku Matasan (Kau Kini Hampir Mati), Justi @ Saini Amban (Ilahirabbi), Saripah Aziah Wan Yon (Tiada Peluang Kedua) dan Omar Sidek Murat (Puisi Kasih Buat Guru Terkasih).

PERADUAN MENULIS ESEI BERSEMPENA BULAN BAHASA DAN SASTERA NEGARA 2007/2008

Pertama: Tiada pemenang
Kedua: Jeniri Amir (Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu)
Ketiga: Norhasmanalinda Mustapha (Peranan Bahasa Kebangsaan: Wahana Penjana Minda dan Pemersatu Bangsa)
Saguhati: Baki Morshidi (Cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu), Frankie anak Latit (Bahasa Dijajah, Bangsa Parah) dan Yong Chwan Fwu (Sejauh Mana Kaitan Bahasa Melayu Dengan Murid Kurang Upaya Penglihatan dan Bagaimana Mempertingkatkan mata Pelajaran Tersebut)

PERADUAN PENGISAHAN SEMULA CERITA RAKYAT SARAWAK 2007/2008

Pertama: Lina Anak Chabu (Sumpah Kuang Kapung)
Kedua: Lina Binti Mili (Si Bunsuk dan Si Kurung)
Ketiga: Ngadit Anak Sawing (Ijau Menuntut Bela)
Saguhatiz: Yami Anak Taka (Perempuan Beranak Dua Dengan Buaya Jantan), Ngadit Anak Sawing (Tambab Makan Sisa Lauk Sendiri), Carolane Manisah Liwong (KIsah Si Tok Belavan Ayak), Muhamad Bohari (Asal-usul Pelangi), Atiqah Adena Mutiara Abdullah (Rusa Lajang), Maria Anak Ahoi (Umang dan Endun) dan Nurul Hidayat Louis Abdullah (Bujang Patin).

HADIAH PENGHARGAAN PENULIS SARAWAK 2007

KATEGORI CERPEN

Roslan Jomel (Lelaki DI dalam Tin), Jong Chian Lai (Engsera), David Belulok (Biarkan Bayu Gunung Terus Berpuput), Abdul Malek Haji Bedu (Dendam) dan Jaya Ramba (Saksi Mata Darah Pejuang Terakhir).

KATEGORI PUISI

Roslan Jomel (Perempuan Yang Berkalung Reben di Tengkuk Kacanya), Zainal Abidin Haji Suhaili (Kelawar dan Sangkar), Rosani Hiplee (Terima Kasih, Cikgu), Hazami Jahari (Sesekali Menjadi Terhormat) dan Jemat Gani (Untuk-Mu Kekasih Sesuci Hijrah).

KATEGORI ESEI

Abdul Rasid Subet (Mentafsir Puisi Abizai daripada Nazrah Semiotik), Abang Patdeli Abang Muhi (Mengenal Mitos Dayak Lewat Novel Kelingkang dan Roman Upacara), Jeniri Amir (Mewajahkan Negara Bangsa Tulen Melalui Sastera), Ja’afar Haji Hamdan (Meneliti Memori Sebuah Rindu Daripada Nazrah Formalisme), dan Zaini Oje @ Ozea (Dialogisme dan Intertekstualiti Dalam Membaca Karya Sastera).

HADIAH PENULIS DAN PENERBITAN MAJALAH SEKOLAH MENENGAH NEGERI SARAWAK 2007

Majalah Terbaik: Majalah Pioneer dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Marudi

KATEGORI BAHASA

Pertama: Majalah Suara Openg dari SMK Tun Abang Haji Openg
Kedua: Majalah Pioneer dari SMK Marudi
Ketiga: Majalah Al-Itqan dari SMK Agama Tun Ahmad Zaidi (ketiga

Hadiah kepada pemenang telah disampaikan oleh Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber II merangkap Menteri Kemudahan Awam, Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan. Pemangku Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan dan Timbalan Pengarah Pelajaran Sarawak, Haji Mortadza Alop turut hadir.

Sertai kegiatan kebahasaan, kesusasteraan

Ketika merasmikan Majlis Tinta Kenyalang 2008 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, di Kuching baru-baru ini, Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber II, Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan menyeru semua pihak tidak ketinggalan menyertai segala kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan.

Semua itu ujarnya, merupakan ruang dan peluang yang disediakan oleh kerajaan agar semua lapisan masyarakat di negeri ini tidak terpinggir dalam arus pembangunan yang dilaksakan oleh kerajaan.

“Saya berharap agar kita membina persepsi baharu terhadap kepentingan dan fungsi bahasa dan sastera kebangsaan kita. Aoa-apa juga kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan hendaklah kita lihat sebagai wacana dan wahana pengembangan literasi budaya dan intelektual dalam kalangan masyarakat negara kita.

“Selain itu, kita hendaklah mengubah salah persepsi kita dengan melihat bahasa dan sastera kebangsaan sebagai milik golongan tertentu sahaja. Sebaliknya, harus mengiktiraf fungsi kedua-dua bidang ini sebagai elemen dominant dalam pembinaan tamadun bangsa,” katanya.

(Rencana lanjut pada Stail Seni Budaya Utusan Sarawak Rabu depan)

Masih banyak ruang tingkatkan puisi

MESKIPUN sudah menembusi media penanda aras utama dalam dunia kesusasteraan, namun berdasarkan pencapaian dari segi persoalan dan gaya, penyajak yang menenangi Hadiah Penulis Harapan Negeri Sarawak masih mempunyai ruang yang luas untuk meningkatkan sajak mereka supaya setidak-tidaknya dapat berdiri sama tinggi dengan penyair generasi baru yang lain di peringkat kebangsaan.

Penyair ini kata Jeniri Amir melalui makalahnya, Perkembangan Puisi Karya Penulis Harapan Sarawak Dalam Arus Sastera Kebangsaan, tidak harus sekadar berpuas hati dengan meletakkan hanya Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak dan hadiah-hadiah lain di peringkat negeri sebagai sasaran.

Menurutnya, mereka perlu melangkah lebih jauh dengan memasang keinginan untuk memenangi hadiah yang lebih mencabar dan berprestij di peringkat kebangsaan, seperti Hadiah Sastera Perdana Malaysia dan Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, malah perlu pergi lebih jauh dengan mengimpikan untuk meraih SEA Write Award.

Untuk itu katanya, mereka perlu berusaha antara lain untuk menepati cirri-ciri yang pernah digariskan oleh Panel Hadiah Sastera Perdana 1996/1997 bagi kategori puisi ketika berkarya.

Laporan itu menyebut bahawa Petang Condong karya T. Alias Taib yang memenangi hadiah utama pada tahun tersebut menepati beberapa keistimewaan, katanya.

T. Alias mampu mengangkat pengalaman harian yang ditempuhinya ke taraf pengungkapan estetika yang tinggi mutunya, memiliki persepsi yang tajam dan menampilkan angle persoalan yang menarik, mempunyai daya kreativiti yang tinggi dengan bahasa yang menyegarkan, konsisten dari segi perkembangan dan pengucapan perpuisian, mengekalkan secara berimbang bagi setiap puisi yang ditampilkan dan mencapai citra dan jati diri tersendiri.

“Amatlah penting bagi mereka (penulis Sarawak) untuk terus komited terhadap genre yang diceburi, dengan giat menulis, memperjaham bakat dan menganjakkan mutu puisi supaya standing. Kalaupun tidak lebih baik daripada penyair mapan tanah air.

“Untuk itu, mereka hendaklah terus menghantar karya ke media arus perdana dan majalah-majalah di peringkat nasional agar ketajaman bakat mereka dapat dipertingkatkan.”

Dengan tersiarnya karya dalam media arus perdana itu, penyair bukan sahaja mendapat galakan dan keyakinan, tetapi karya ajan dibaca oleh khalayak yang lebih luas, dan diberi perhatian di peringkat kebangsaan, terutama oleh peneliti, sarjana dan pengkritik sastera yang berwibawa.

“Mereka perlu menerima hakikat bahawa dengan menyiarkan karya dalam media tempatan, hanya akan mempersempit gelanggang mereka. Mereka perlu mengelakkan diri daripada terperangkap dalam zon selesa,” tambahnya.

Sebagai penulis yang sudah diiktiraf di peringkat negeri, maka sewajarnya mereka berjuang di medan yang lebih luas dan mencabar. Perkara ini terbukti daripada penulis Sarawak yang telah mapan seperti Adi Badiozaman Tuah, Saiee Driss, Abizai Abi, Jong Chian Lai, Awangku Merali Pengiran Mohamed dan seumpamanya.

Karya mereka secara konsisten disiarkan dalam media kebangsaan sebelum akhirnya mencapai kejayaan besar, dan diiktiraf sebagai penulis, tambahnya.

“Inilah hakikat yang perlu diterima, dan sekali gus merupakan cabaran kepada mereka untuk terus memperbaiki kualiti puisi yang dihasilkan. Maksudnya, jika ingin terus mencapai kejayaan, mereka tidak mempunyai pilihan, melainkan berkarya secara konsisten, bukannya terperangkap dalam gejala ‘sekejap ada, sekejap tak ada’.

“Hanya penyair yang konsisten sahaja akhirnya akan dapat membina jati diri dan idiosinkrasi, hingga meninggalkan kesan besar dalam persada puisi tanah air,” ujarnya.

Hal itu jelas Jeniri semakin penting jika berpegang pada pendapat T. S. Eliot yang menyatakan bahawa kematangan seseorang penyair hanya akan jelas apabila ia telah menulis secara konsisten selama 25 tahun.

Untuk itu katanya, penyair perlu sentiasa ghairah untuk belajar dan membaiki diri serta mengelakkan diri daripada kejumudan dengan melakukan inovasi yang wajar ketika berkarya sejajar dengan prinsip licentia poetica yang ada pada mereka.

“Selain itu, mereka hendaklah akur kepada nasihat Ibnu Khaldun yang menganjurkan supaya penyair melalui latihan yang keras dan bersungguh-sungguh dengan ‘tenggelam’ bersama-sama bahasa masyarakatnya demi mencapai kefasihan dan keterampilan yang tinggi.

“Mereka perlu beranjak daripada sajak yang bersifar sederhana, langsung, literal, dan tidak kompeks kepada puisi yang digarap secara kreatif, inivatif, indah dan mengesankan dari segi persoalan, gaya, bentuk dan penampilan selari dengan peningkatan usia kepenyairan dan kematangan pengalaman.”

Kepenyairan, kreativiti dan kemungkinan perkembangan mereka pada masa depan bukan hanya bergantung pada bakat alam, tetapi yang tidak kurang pentingnya ialah keupayaan mereka mempertajam dan memanfaatkan bahasa kreatif, kemungkianan untuk melakukan inovasi, serta kesediaan untuk belajar daripada tradisi kesusasteraan yang agung.

“Dengan itu, mereka sewajarnya menerokai dimensi kreativiti berdasarkan ilmu, ketajaman pemikiran dan kepekaan, kemahiran dan penguasaan bahasa yang sentiasa digilap.

“Mereka seharusnya berusaha untuk membentuk peribadi sendiri berdasarkan bakat dan keyakinan mereka, serta berusaha untuk mengatasi segala kelemahan dan kekurangan dengan sentiasa belajar daripada penyair agung, alam dan persekitarannya.

“Sama ada mereka mampu untuk menganjak diri ke tahap yang lebih tinggi, dengan mampu menghasilkan karya yang berbobot, berseni dan universal sifatnya, dengan penampilan bahasa yang segar banyak bergantung pada pengalaman, idealisme, komitmen dan sikap mereka terhadap dunia perpuisian pada keseluruhannya.”

Dalam keadaan demikian ujarnya, mereka perlu menyingkirkan sikap tidak sabar atau gopoh dengan hanya mahu melihat karya diterbitkan, kerana ini akan menyebabkan sajak mereka tidak lebih sebagai coretan atau catatan kasar yang masih perlu dimurnikan, malah perlu melalui proses penghayatan dan pengolahan melalui renungan dan penggarapan yang lebih berseni.

Puisi yang indah dan bermutu tetap akan tahan diuji zaman manakala sajak yang mentah hanya meninggalkan kesan sementara, mentelahan puisi akan sekadar luahan emosi melulu, tetapi gabungan yang indah antara rasa halus ataupun ‘kemanusiaan’ dan perimbangan antara emosi dan intelek.

Kritikan feminisme berkembang sejak abad ke-8

KRITIKAN Feminisme mula berkembang di rantau Eropah dan Amerika sejak awal abad ke-18. Sejak itu, kritikan feminisme menular dalam disiplin ilmu khususnya dalam ilmu kesusasteraan sebagai teori yang cukup gamat dengan suara-suara lantang golongan wanita mengenai kedudukan dan peranan mereka dalam dunia penghasilan karya.

Dunia teori dan kritikan sastera telah ditemukan dengan tokoh-tokoh yang cukup menggemparkan dunia kritikan yang selama ini dikawal oleh lelaki sehingga disebut sebagai male critical theory, kata Dr. Siti Hajar Che Man menjelaskan dalam makalahnya, Teori dan Kritikan Feminisme Dalam Teks Sastera.

Katanya, “Untuk menyeimbangkan keadaan ini, pemikir dan golongan sarjana feminis telah mengemukakan dua bentuk dan gaya kritikan iaitu feminist critique dan gynocritism yang pernah dikemukakan oleh Elaine Showalter Kedua. Metod bacaan ii memfoluskan karya dan bacaan teks sastera dengan dua kaedah iaitu women as reader dan women as writer.”

Menurutnya, ekspresi pengalaman wanita amat penting tetapi kerap dipandang remeh dan kerana itu juga hasil karya-karya mengenai citra wnaita di tangan pengarang lelaki tidak tepat.

Namun katanya, persoalan pengalaman inilah yang akan membezakan antara karya-karya pengarang wanita dan lelaki.

“Walaupun pada hakikatnya akan terdapat beberapa idea dan bentuk selari tetapi pengalaman yang dicetuskan wanita lebih terasa kesensitifannya.

“Sebabnya ialah peristiwa yang dipotretkan melalui karya biasanya dialami oleh wanita itu sendiri. Justeru, pengalaman yang digambarkan lebih mendekati realiti sebenarnya. Apa yang menimbulkan rasa curiga dan prasangka di kalangan wanita dan pengkritik feminisme ialah bagaimana pengarang lelaki memotretkan citra wanita dari kaca mata mereka.”

Berbagai ragam dan gaya watak wanita dilakarkan secara rambang kerana mereka beranggapan wanita sebagai bahan karya. Wujudnya pandangan yang dipengaruhi dengan prasangka itulah, maka pengkritik feminis berusaha untuk membina semula satu bentuk wacana baru mengenai citra wanita yang sewajarnya dalam karya sastera.

“Jadi, apa pula tugas pengarang wanita mahupun pengkritik wanita dalam menangani persoalan ini? Menurut Showalter, mereka seharusnya mencari bahasa dan ungkapan yang baru dan cara serta kaedah baru membaca yang boleh menyatupadukan kecerdikan dan pengalaman, sebab-musabab, visi dan rasionaliti.

“Apa yang terjadi ialah wanita selama ini dipinggirkan. Pengalaman wanita tidak diendahkan tapi dinyahkan, suara wanita dibisukan dan aktiviti wanita dipenjara atau dikongkong mahupun ada waktunya disekat dari terus aktif atau berkembang,” tambahnya.

Salah seorang pengkritik feminis yang terkenal, Gayatri Chakraviorty katanya, telah menggunakan aliran dekonstruksi ini dalam membincangkan secara progresif mengenai politik, gender dan ras.

Katanya, akan tetapi kebanyakan analisis yang menggunakan aliran ini terutamanya dalam kritikan sastera di Amerika gagal untuk menyelesaikan persoalan mengenai konteks sosial yang membabitkan kuasa.

Walau bagaimanapun jelasnya, pemikir feminis seringkali menemui kebuntuan dalam usaha mereka untuk menjawab dan membuat pindaan terhadap pandangan dan hujah Freud mengenai system tanda dan tanggapan negative mengenai seksualiti wanita.

“Kebuntuan ini terjadi kerana penghujahan teori dan kritikan psikoanalisis Freud mengenai feminisme agak rumit. Freud bukan sahaja menyumbangkan aspek kefahaman psikologi wanita tetapi juga beliau memerikan wanita sebagai insan yang tidak lengkap atau tidak sempurna.

“Dalam konteks ini, psikoanalisis yang dipelopori Freud banyak memberi sumbangan kepada suatu tafsiran wanita yang berfokuskan kepada bahasa dan subjektiviti wanita,” katanya.

Kata Dr. Siti Hajar, dengan hasrat menentang Freud, Irigary dan Cixous telah mencadangkan supaya kesuburan dan kelimpahan jasad wanita dapat membuahkan seribu satu jenis keinginan.

Untuk itu, Cixous ujarnya, turut menggalakkan kaum wanita lain supaya menulis atas kesedaran tentang keistimewaan yang dimiliki oleh mereka.

“Dalam usaha mereka untuk melemah dan meruntuhkan kuasa lelaki, pengkritik feminis menggunakan berbagai cara. Cixous, Irigary, Kristeva dan Showalter, umpamanya telah meletakkan persoalan retorika kasih dan sayang secara bersisi-sisian. Kasih sayanglah yang memecahkan bendung prasangka dan hierarki sistem penandaan lelaki.

“Walaupun teofi falsafah dan psikologi amat penting kepada lelaki tetapi wacana mereka ini gagal untuk memotretkan wanita. Persoalan ini menjadi satu tugas sarjana feminis untuk membina definisi sendiri supaya istilah otherness itu benar-benar meneguhkan kekuasaan atau autonomi wanita.

“Golongan feminis ingin menyuarakan semua identity, jiwa dan sejarah wanita asli dengan menggunakan bahasa yang dapat menepati hasrat tersebut. Justeru, saranan Jocobus yang menyarankan bahawa usaha-usaha golongan feminis ini harus meliputi pencarian bahasa wanita yang bebas daripada gagasan dan saranan Freud harus diambilkira.”

Walau bagaimanapun penyelesaian untuk mencari, membina imej dan identiti wanita dengan menggunakan bahasa masih menimbulkan percanggahan yang timbul kerana pencapaian bahasa wanita ini masih menimbulkan polemik di kalangan sarjana dan pengkritik feminis.

“Oleh yang demikian, adalah lebih bermanfaat sekiranya bahasa wanita yang disarankan tidak dibekukan dengan diberi status takrif tetapi dianggap sebagai sebahagian daripada perbahasan mencari semula identiti wanita yang masih berterusan.”

Drama radio sebelum kemunculan tv di Sarawak

DRAMA radio yang pertama disiarkan di Sarawak ialah Sandiwara Radio dalam bahasa Melayu disiarkan oleh Radio Sarawak pada 24 Jun 1955, menurut Haji Awang Bujang Awang Hamdan.

Menurutnya, lakonan itu dilakukan oleh kumpulan dari luar iaitu dari Masjid Bintangor Haji Taha (MBHT), iaitu Salbiah Junaidi, Jamel Haji Busrah, Dayang Lela Zawawi, Abdul Karim Abol, Julaihi Musa, Hasbi Haji Busrah dan Julaohi Junaini.

Selepas itu katanya, Sandiwara Radio diterbitkan sendiri oleh kakitangan Radio Sarawak.

“Melalui Sandiwara Radio, para penerbit drama dan melui skrip masing-masing telah melahirkan pendekatan yang berbagai dengan membawa tema-tema yang sesuai dengan dasar kerajaan pada waktu tersebut.

“Melalui Sandiwara Radio juga dimasukkan unsure-unsur pembinaan minda pendengar kea rah kemajuan dan perpaduan Ummah. Rancangan ini disiarkan seminggu sekali.”

Katanya, Sandiwara Radio, Drama Dalam Syair dan Setitik Peluh di Bumi Bertuh adalah drama-drama yang popular dan ramai pendengarnya. Di antara pelakon drama radio yang menjadi idola para pendengarnya ialah Sepawi Hamdan, Roznee Chek, Muliadi M. Massino dan Ahmad Badui Narawi.

Pelakon Ali Razali sering melakonkan watak-watak jahat dan kerana itu menjadi ejekan pendengar serta digelar sebagai raja Pak Saok. Pelakon lain yang pernah berlakon ialah Haji Wan Hussain, Haji Yetni Haji Adenan, Sarbanun Daruk Haji Marikan, Sait Ahmad, Haji Kassaim Daud dan banyak lagi.

Skrip drama radio dihasilkan oleh beberapa penulis tempatan yang terkenal dan meningkat naik ketika itu. Antaranya, Haji Wan Hussain Syed Alwi, Datuk Hajah Salbiah Painah, A.B. Nor, Maliah Haji Shibli, Latifah Haji Shibli, Shazali Haji Mohamad, Awang Mostapha Awang Bakeri dan lain-lain.

Penulis-penulis tersebut melalui skrip masing-masing telah dapat melahirkan berbagai tema yang sesuai dengan rancangan yang ditetbitkan.

“Melalui naskhah drama ini, dijadikan modal dan asas untuk mendidik para pendengar ke arah kejayaan dalam membangun diri dan negara,” tambahnya.

Katanya, “Satu hakikat yang harus diterima ialah drama radio telah memainkan peranan penting dalam memupuk semangat jati diri, semangat berdikari dan semangat perpaduan di kalangan para pendengarnya.”

Drama radio secara sedar ataupun tidak, secara langsung atau tidak langsung adalah satu aspek bagi membina pendengar dengan ilmu pengetahuan, pendidikan moral dan sosial, ekonomi, budaya, agama, sejarah integrasi nasional, perkembangan minda kanak-kanak dan politik.

“Memanglah sebagai media rasmi kerajaan sebelum munculnya drama TV, drama radio adalah satu-satunya media yang popular dan berpengaruh untuk menyampai mesej dan maklumat umum.

“Sebagai media penting, orang mendengar radio di mana-mana. Di rumah, dalam perahu tambang, dalam bas, motor bot, ekspres, di rumah jaga dan di mana sahaja siaran radio itu boleh didengar, orang akan berhibur. Lebih-lebih lagi bila ada drama radio.”

Tetapi malang bagi drama radio sebaik sahaja munculnya drama TV di Bumi Kenyalang, sedikit demi sedikit pengaruh drama radio mula berkurangan.

“Tiada lagi suara manis Roznee Chek disebut, tiada lagi suara merdi Sapawi Hamdan diingati dan tiada lagi suara garang Ali Razali dibenci.

“Akhirnya, Bahagian Drama radio RMS juga menutup tirai taringnya pada awal 1990-an. Drama radio hanya tinggal kenang-kenangan dan menjadi nostalgia kepada yang telah melaluinya,” tambahnya.

Landas gerak, langkah penulis muda

PADA 31 Disember 1987, kerutinan sastera Melayu digegarkan oleh penyair, penyanyi, sasterawan dan budayawan dari seluruh pelosok tanah air mengisi program Perhimpunan Penulis Muda Malaysia (PPMM).

Kebangkitan PPMM dengan penuh semangat dan ghairah dalam menjayakan program tersebut menunjukkan bahawa penulis muda sebenarnya memerlukan paying untuk mereka berteduh dan mengembangkan bakat yang sekian lama terpinggir oleh arus prejudis serta peremehan individu yang sekian lama sudah stabil.

Mohamad Daud Mohamad yang membincangkan Landas Gerak Dan Langkah ke Hadapan Penulis Muda Malaysia di Kuching menjelaskan, untuk merealisasikan idea PPMM buat pertama kalinya, sekumpulan penulis muda telah berbincang di sudut kopi Pasar Budaya, Kuala Lumpur.

“Setelah mendapat mandat dan kata sepakat, penulis muda melalui media arus perdana dan tabloid telah memalukan canang ke seluruh pelosok negara memberitahu akan program PPMM.

“Dengan inisiatif ahli jawatankuasa ad hoc PPMM yang menjadi editor serta pembantu editor daripada pelbagai media dan juga majalah Dewan Sastera telah memainkan peranan penting bagi menjayakan program tersebut.

“Kesungguhan dan sumbangan daripada ahli jawatankuasa yang terlibat akhirnya PPMM berhasil menghimpun beratus penyair dan peminat sastera,” katanya.

Gerak landas PPM cukup jelas yang dimanifestasikan berdasarkan visi dan misi untuk menentukan hala tuju PPM dalam percaturan kepenyairan dan kretaiviti kreatif sebagai golongan pelapis dalam memartabatkan susastera Melayu.

Katanya, jika golongan ASAS 50 bergerak atas landasan “seni untuk masyarakat” dan kelompok pendukung Hamzah bertitik tolk atas “seni untuk seni”, PPM pula bergerak atas keyakinan “susastera untuk masa depan”.

Kebangkitan PPM juga katanya, bukan bertujuan untuk bersaing dengan golongan sasterawan yang sudah stabil, tetapi untuk meletakkan nafas baru dan susastera Melayu sejajar dengan evolusi iklim dan zaman yang berubah.

“Maksudnya, PPM menyedari akan keterpinggiran mereka dan golongan mereka dianggap sebagai golongan ekspiremental atau cuba mencari kelainan daripada lingkaran konvensional yang menjadi anutan sepanjang zaman semenjak penguasaan golongan ASAS 50 hingga dekad 1980-an.”

Menurutnya, fenomena penobatan segelintir penyair oleh kelompok penyair stabil tertentu memperkuatkan lagi azam kewujudan PPM.

“Menyedari sikap tersurat segelintir penulis stabil yang cuba terus-menerus meminggirkan penulis muda tanah air, PPM telah menentukan sikap untuk membuktikan bahawa mutu karya susastera yang dihasilkan oleh mereka standing dengan penulis yang sudah stabil dan malah ada yang lebih baik.”

“Dengan kesungguhan untuk membuktikan bahawa genre susastera yang dihasilkan mereka wajar mendapat tempat terutama di majalah susastera terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan antologi atau kumpulan genre susastera kreatif mereka diterbitkan, mereka terus menghasilkan karya susasterayang bermutu tinggi,” katanya.

Kelahiran penulis muda selepas itu katanya yang berbakat besar merupakan asset penting dalam dunia penulisan karya kreatif imaginative tanah air dan sekali gu sebagai penyumbang besar dalam dunia pemikiran bangsa.

Melalui polemik antara tokoh-tokoh pengamat kesusasteraan itu, mendukung lagi ketajaman sensitiviti penulis muda Malaysia dalam mengamati pelbagai peristiwa lahir dan batin dalam pergaduhan dan penghasilan karya kreatif mereka.

PPM muncul di tengah-tengah arus perkembangan pertembungan antara ilmu duniawi dan ukrawi yang hangat diperbincangkan.

“Dengan perkembangan arus ilmu dan keilmuan tersebut banyak membantu PPM memeprtajamkan intuisinya dalam menghasilkan genre susastera yang berbobot.

“Maka dengan perkembangan sedemikian, tidak hairanlah jika kita berdepan dengan cerpen-cerpen Mawar Shafie yang banyak menggunakan istilah-istilah sains dan kedoktoran.

“Kita juga berhadapan dengan pencarian diri dalam kekosongan yang sukar ditebak arah tujunya. Kita juga berhadapan dengan puisi-puisi himpunan rasa kata dan fikiran melihat diri dan kemanusiaan.

“Kesemua genre susastera ini menampakkan kepada kita betapa kekuatan ilmu dan keilmuan yang dikunyak oleh PPM dalam mengadun, mengolah dan mematangkan hasil penulisan mereka.

“Jadi, kita harus mengakui bahawa PPM bukan hasil daripada barang jadi, tetapi hasil daripada kesungguhan dan keyakinan diri untuk terus menghasilkan genre susastera yang bermutu dan standing dengan penulis besar lainnya.”

Mohamad Daud turut menjelaskan bahawa PPM juba bukan lahir daripada kebangkitan rasa tidak puas hati terhadap penjajahan baru atau sebagainya, tetapi mereka lahir daripada evolusi ilmu dan keilmuan yang berkembang di bawah langit terbuka.

Dalam menentukan jalurnya, PPM bukan merupakan satu gerakan yang menentang arus kestabilan dalam pembangunan susastera Melayu, malah merupakan kaderisasi daripada kekuatan penentuan perjalanan panjang susastera Melayu itu sendiri dalam menghadapi pengaruh kebudayaan dunia yang semakin mencabar kekuatan minda dan ilmu.

“Tanpa berani melakukan pembaharuan, sudah tentu penulis muda hanya dianggap sebagai golongan monotonis yang tidak memiliki akar tunjang yang kukuh.

“Oleh yang demikian, kesedaran di kalangan penulis muda melakukan pelbagai eksperimen yang bersifat positif tidak boleh dianggap sebagai suatu pemberontakan terhadap nilai-nilai penulisan genre sastera tradisi, tetapi sesuatu yang patut dibanggakan,” tambahnya.

Mantera genre puisi Melayu tradisional

MANTERA sebagai salah satu genre puisi Melayu tradisional adalah cerminan pemikiran dan kepercayaan masyarakat Melayu yang mempengaruhi mereka mengikut peredaran dan perubahan masa serta keadaan.


Kecenderungan masyarakat Melayu tradisional mengamalkan mantera juga berlandaskan kepentingannya yang dipercayai sebagai usaha dan ikhtiar ke arah kesempurnaan menjalani kehidupan.


Rosnani Ripin menjelaskan mahalahnya, Itertekstualiti Mantera Dan Puisi-Puisi Tradisional Suatu Gambaran Akar Umbi Pemikiran Melayu berkata, definisi mantera dari sudut karya kreatif, dengan merujuk kepada beberapa pendapat bahawa bentuk mantera adalah sama dengan puisi bebas yang lain.


“…khususnya talibun atau seromba, prosa berirama dan teromba malah bentuknya juga hampir tidak terikat. Sesebuah mantera dapat memenuhi maksudnya tanpa dibatasi oleh ukuran-ukuran tertentu, baik dari segi jumlah perkataan, baris dan rangkap, mahupun dari segi rima, rentak dan irama.”


Mantera katanya, bukan hanya sebagai satu cara untuk mengubati penyakit, pakaian diri, pembantu dalam pekerjaan, dalam ritual dan seumpamanya tetapi turut meneliti tentang kewujudan mantera dalam masyarakat Melayu dikatakan sebagai genre puisi yang paling awal dilahirkan oleh masyarakat.


“Hasil pengaplikasian teori intertekstualiti ke atas mantera yang dipilih, pengkaji dapat melihat hubungan mantera yang terdapat di dalam teks cerita lipur lara yang dikumpulkan oleh Haron Daud, Harun Mat Piah, Amran Kasimin dan informan berlakunya proses tranformasi, modifikasi, parallel dan ekspansi.


“Proses ini sudah dapat memperlihatkan berlakunya perubahan amalan hidup, pengaruh, sosio-budaya dan sosio-ekonomi sekali gus menggambarkan akar umbi pemikiran masyarakat Melayu yang mengalami perubahan dan perubahan minda mengikut perkembangan masa dan keadaan.”


Prinsip-prinsip intertekstualiti yang lain seperti haplologi, demitefikasi dan demifamiliarisasi tentu sahaja langsung menolak kehadiran mantera sebaliknya mewujudkan cara permohonan yang berbeza dan dengan cara baru iaitu doa yang berupa ikhtiar mengikut landasan Islam menggunakan akat suci al-Quran.


Penggunaan ayat-ayat al-Quran, kalimah yang memperlihatkan adanya pengaruh Islam seperti sebutan nama malaikat, sebutan nama-nama nabi, khalifah, kalimah berkat atau kalimah syahadah dalam jampi mantera sebenarnya tidak membuktikan bahawa amalan-amalan dan bacaan yang dituturkan itu sebahagaian daripada ajaran Islam.


“Walau bagaimanapun Amran Kasimin menyatakan penggunaan kalimah demikian bertujuan semata-mata membuktikan tentang adanya pengaruh Islam dalam pelbagai kegiatan masyarakat Melayu yang melibatkan rawatan tradisional, yang bercampur aduk dengan pengaruh animisme dan Hindu-Buddha.


“Selain itu, perubahan dan penggunaan kata-kata dalam ucapan mantera juga memperlihatkan perubahan keadaan sosio-budaya masyarakat Melayu yang mengikut peredaran masa dan keadaan.


“Perubahan yang ketara ialah dalam amalan budaya pekerjaan masyarakat dapat dikesan pada mantera dari cerita lipur lara dan mantera-mantera yang ditemui kemudiannya.


“Selain itu, dalam mantera juga memperlihatkan mantera itu dimiliki dan diamalkan oleh golongan tertentu yang mempunyai kehebatan dan kedudukan yang tinggi seperti raja, putera dan puteri raja dan kemudian menjadi amalan golongan rakyat biasa.”

Pemikiran Muhammad Rakawi Yusuf dalam Melati Sarawak

NOVEL Melati Sarawak karangan Sasterawan Negeri Sarawak kedua, Muhammad Rakawi Yusuf yang diterbitkan oleh The Sarawak Printing Company mengundang pelbagai telusuran minda dan fikiran yang mendalam terhadap pelbagai aspek pemikiran pengarangnya melalui mesej yang ingin disampaikannya kepada pembaca.

“Sekalipun kita tidak menggunakan apa-apa acuan kajian atau bahan uji tertentu untuk mewajarkan pemikiran Muhammad Rakawi Yusuf dalam novel ini, tetapi renungan semila terhadap beberapa perkara yang menjadi dasar atau pokok persoalan tema dan persoalan novelnya menjadi penting,” kata Jais Sahok.

Mengulas makalahnya Menelusur Pemikiran Muhammad Rakawi Yusuf Dalam Melati Sarawak, Jais berkata, perkara tersebut seiring dengan kenyataan Razali Haji Nawawi apabila beliau mencatatkan bahawa, “… Falsafah sebagai penjelasan hidup, kesusasteraan sebagai nyanyian hidup, kesenian sebagai perhiasan hidup dan tasauf sebagai instisari hidup! Kerana hidup yang tinggi dan panjang, ialah yang bernilai. Bahkan maut sendiri pun adalah pati hidup yang bernilai.”

Antara yang menarik ketika menelusur pemikiran Muhammad Rakawi Yusuf ialah kritikan beliau terhadap moraliti watak, khususnya watak Melayu – perempuan Melayu yang melambangkan penjajahan menyeluruh orang kulit putih terhadap orang dan alam Melayu.

Apakah kesan pergaulan bebas anak Melayu atau kesan pergaulan bebas itu sendiri ke atas anak Melayu? Ini satu persoalan yang besar yang diketengahkan oleh Muhammad Rakawi Yusuf.

“Bagi pengarang, pergaulan bebas di kalangan muda-mudi mengundang pelbagai musibah sosial dan ini termasuklah fitnah.”

Perkara lain yang tidak kurang menariknya adalah persoalan yang berkaitan dengan soalan haruskah budaya orang kaya disulami cirri-ciri budaya barat, seperti permainan, pakaian, percakapan seharian dan sebagainya?

“Mungkin kita dapat menafikan kepatutannya. Bagaimanapun asimilasi budaya kerana pertembungan dua masyarakat (Melayu-Barat) amatlah tinggi.

“Pakaian, gaya hidup, atau budaya itu sendiri keseluruhannya akan pengaruh-mempengaruhi. Inilah yang terjadi kepada budaya Melayu seperti yang ditonjolkan melalui beberapa watak dalam novel ini.”

Dipandang dari perspektif yang lain, Muhammad Rakawi Yusuf sebenarnya meletakkan hakikat bahawa orang Melayu memerlukan pihak tertentu membela mereka ketika itu.

“Dalam konteks sekarang, kita mungkin melihat peranan kerajaan tetapi pada masa itu, para penjajah tidak mungkin melakukan apa-apa untuk tujuan kebaikan orang Melayu.

“Ini bermakna, selain kritik sosial terhadap orang Melayu itu sendiri, pengarang turut melontarkan hakikat dan keadaan untuk membuka mata pembaca bahawa sesuatu amat perlu dilakukan untuk maruah orang Melayu.”

Dari aspek ekonomi, orang Melayu ciptaan Muhammad Rakawi Yusuf merupakan orang Melayu yang mewah, usahawan, kaya tetapi mempunyai dan mengalami beberapa kelemahan yang lain.

“Kebaikannya ialah kejayaan ekonomi mereka. Kelemahan orang Melayu ialah kepincangan sosial yang direfleksi melalui kesan langsung sebagai akibat kebebasan yang dimungkinkan oleh majlis gendang kampong.

“Orang Melayu tidak bergantung harap kepada makan gaji, berkuli atau bekerja dengan kerajaan sahaja untuk hidup. Ini dijelaskan melalui dua keluarga yang melatari dan mewataki novel ini.

“Bagaimanapun ada juga pekerja makan gaji seperti tukang kebun. Sekali gus rangkuman wakilan watak ini memenuhi tatatingkat sosial masyarakat Sarawak, khsusunya orang Melayu ketika itu.”

Itukah bayangan Muhammad Rakawi Yusuf terhadap orang Melayu atau memang begitu hakikat hidup mereka pada masa itu? Dalam masa yang sama, mungkinkah keadaan itu dapat dianggap hakikat kemewahan orang Melayu ketika penjajah datang (setelah hampir 100 tahun keluarga Brooke memerintah Sarawak)?

Jelas Jais, pembangunan material yang diperlihatkan dalam novel itu menampakkan beberapa perspektif ekonomi yang lain, khususnya rantaian kegiatan yang begitu banyak.

Kegiatan itu boleh sebesar-besar keusahawanan dan pembinaan dan sekecil-kecil penjualan bahan mentah seperti kulit kambing. Perusahaan juga menampakkan potensinya khusus yang berkaitan dengan perkembangan budaya setempat dan semasa.

Selain itu, Muhammad Rakawi Yusuf berpendapat bahawa kepentingan pendidikan mengatasi segala-gala kepentingan aspek sosial yang lain.

“Dalam masa yang sama, kita dapat melihat kenyataan hakikat bahawa jika kita mahu hidup sejahtera, wang ringgit bukanlah jawapannya yang unggul atau paski sekalipun wang ringgit merupakan keperluan. Inilah mesej dan amanat Muhammad Rakawi Yusuf yang besar dalam novel ini khususnya yang menjurus kepada bidang pendidikan.”

Muhammad Rakawi Yusuf berjaya mengajak pembacanya berfikir tentang sekian banyak perkara yang berkaitan sosio-ekonomi orang Melayu sezaman.

“Malah, melalui analisa kini, kita masih dapat membuat gambaran tentang beberapa perkara yang dapat ditonjolkan melalui pemikirannya sebagai antara pengarang novel yang paling awal di Sarawak.

“Apabila memperjuangkan kesedaran yang perlu ada di kalangan orang Melayu, musibah sosial yang digarap dalam karya yang serba sederhana ini berjaya mempertentangkan beberapa watak yang berkepentingan dan saling berkaitan dari segi peranan – sama ada mempunyai hubungan persaudaraan untuk saling menolong, hubungan cinta kasih untuk menimbulkan ketegangan tertentu dan sebagainya.”

Hakikat bahawa dirinya (Muhammad Rakawi Yusuf) sebagai pengusaha sebuah penerbitan atau syarikat percetakan di Kuching, tentulah perjuangan ekonominya lebih condong kepada keusahawanan.

“Ini tidak begitu menjadi kenyataan dalam masyarakat Melayu menjelang kemerdekaan kerana dalam pengisian keperluan kemerdekaan, pekerjaan sektor awam menjadi keutamaan bagi orang Melayu yang berpendidikan,” katanya.

(Utusan Sarawak, 4 September 2008)

Institusi sumbang perkembangan sastera, penulisan

SEPANJANG 45 tahun, telah wuud pelbagai institusi formal atau separa kerajaan yang turut menyumbang secara langsung dan tidak langsung kepada perkembangan bidang sastera dan penulisan, yang turut mempengaruhi bidang ini sepanjang kewujudannya.

Saiee Driss dalam melalui makalahnya Menyusuri Perkembangan Sastera Sarawak Sepanjang 45 Tahun menjelaskan, antaranya Biro Kesusasteraan Borneo (BLB) yang mula disaran pada akhir 1950-an untuk menjadi badan penerbit separa kerajaan sebagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di Malaya ketika itu.

“…sempat melangkau tahun kemerdekaan dengan tujuan menggalakkan penulis tempatan memungut bahan-bahan yang sesuai untuk memenuhi keperluan tempatan dan menguruskan penerbitan dan penyebarannya,” katanya.

Jelasnya, biro yang dikongsi pembiayaannya dengan kerajaan Sabah bertujuan menolong perusahaan buku-buku tempatan terutama penjualan buku-buku dan memebri perkhidmatan kepada jabatan kerajaan yang ingin memerbitkan buku-buku teknikal, separuh teknikal dan buku pengajaran untuk rakyat di Sarawak dan Sabah.

Sepanjang 17 tahun kewujudannya, biro itu berjaya menerbitkan 386 buku pelbagai bahasa dengan kebanyakannya bahasa Iban dan Inggeris.

“Inilah agensi yang satu-satunya bertugas mengumpul, mencari dan membina judul untutk buku diterbitkan. Melaluinya, terbit novelette pertama iaitu Lima Sateria Di Hutan Belantara dan antologi puisi perseorangan Melayu pertama iaitu Yang Terpulas dan Terkandas oleh Madzhi Johari.

“Terbit juga kumpulan cerpen Melayu pertama di Pulau Borneo iaitu Debu Berterbangan karya Muslim Burmat. Selain itu, BLB juga menerbitkan majalah Nendak dalam bahasa Iban, Dolphin dalam bahasa Inggeris dan Cina dan Perintis dalam bahasa Melayu.”

“Menurut Hazami Jahari, dari 1964 hingga 1976, BLB telah menghasilkan enem novelet, tujuh kumpulan puisi, 14 kumpulan cerita pendek dan Sembilan buku cerita rakyat mencapai jumlah 36 buku semuanya dalam bahasa Melayu.”

BLB ujarnya, secara rasmi menjadi DBP Cawangan Sarawak pada 1976, dan penghasilan karya dalam bahasa Melayu di Sarawak dikatakan sebagai tahap perkembangan sastera yang amat memberangsangkan.

Perkembangan sastera di negeri ini dari 1977 hingga 1998 adalah tempoh kemuncak dengan beberapa aktiviti sastera yang penting berlangsung, lahirnya penulis muda yang prolific, dan terhasilnya beberapa karya yang bermutu.

Selain aktifnya beberapa persatuan penulis, wujud sokongan kerajaan yang cergas dalam bidang sastera sehingga pernah wujud Anugerah Sastera Negeri Sarawak (ASNS).

“Untuk mencapai matlamatnya, DBP Cawangan Sarawak melaksanakan beberapa program seperti peraduan penulisan sastera pelbagai genre, bengkel untuk pebagai genre, sudut penulis dan sebagainya.”

Perubahan jumlah penerbitan jelas Saiee, amat ketara apabila dalam tempoh 10 tahun (dari 1988 hingga 1998), DBP Cawangan Sarawak menghasilkan 94 judul buku.

“Kesan lain yang wujud ialah bahasa dasar menentukan DBP hanya menerbitkan buku kreatif dalam bahasa Melayu dan tidak dalam bahasa lain. Maka terhenti penerbitan buku dalam bahasa lain.

“Walau bagaimanapun, bahan daripada suku-suku yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diterbitkan sebagai karya kebangsaan.”

Sementara itu, kewujudan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) katanya, memantapkan kegiatan dan makna penulisan di Sarawak dan mewujudkan secara jelas dimensi-dimensi yang lebih akademik dan serius dalam aktiviti dan isi kerja penulisan.

Unimas jelasnya, mempunyai beberapa program khas terutama di bawah Institusi Kajian Asia Timur yang menghasilkan aktiviti penyelidikan dan melahirkan laporan-laporan akademik.

Kerusi Pengajian Sino-Borneo katanya, ialah penyelidikan yang menyumbang kepada komuniti Cina di Sarawak yang kaya dan pelbagai keunikannya dari segi wilayah dan dialek, sumbangan terhadap kemajuan ekonomi dan politik kepada negeri dan negara sejak Perang Dunia Kedua.

Tumpuan juga jelasnya, terhadap dimensi antarabangsa dan perspektif global komuniti itu serta rangkaian yang diwujudkan dalam konteks peluasan kerjasama Malaysia ke wilayah serantau.

Kerusi Nusantara pula ujarnya, menyumbang kepada kajian serantau dan perbandingan yang termasuk hasil kajian yang menyumbang kepada pemerkasaan semula komuniti pesisiran, termasuk dalam konteks perkembangan politik yang menyatu, sekali gus memecahkan komuniti pesisiran.

“Penubuhan Pengajian Nusantara dilihat sebagai satu perangsang atau stimuli terhadap penyelidikan yang kritikal untuk memahami sejarah dan masa depan Sarawak dalam konteks Asia Timur.”

Selain BLB, DBP Cawangan Sarawak dan Unimas, Angkatan Zaman Mansang (AZAM) ditubuhkan pada 1983 hasil pemikiran Ketua Menteri Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan hasil beberapa pertemuan sekumpulan profesional khusus dari bidang swasta dan pegawai tadbir mahu mencari cara terbaik untuk golongan ini menyertai usaha pembangunan negeri Sarawak, terutama dalam menimbulkan kesedaran dan setia turut serta di kalangan rakyat.

“Apakah sumbangan AZAM kepada bidang penulisan di Sarawak? Mungkin tidak kepada bidang kreatif, tetapi AZAM ada program Hadiah Kewartawanan dan Penulisan Rencana dan Berita yang telah diadakan lebih sedekad.

“Hadiah ini menilai dan menghargai sumbangan para penulis tempatan dalam bentuk rencana dan berita dalam pelbagai bahasa disiar oleh mana-mana media di dalam dan luar negara.”

Dengan kata lain, sumbangan AZAM ialah memberi pengiktirafan kepada para penulis yang menghasilkan karya secara beas dan terbuka, dan tidak masuk campur dalam proses pembinaan judul atau tema, tetapi menghargai apa-apa karya yang dikira selari dengan hasrat pembangunan negeri.

“Lebih penting lagi ialah program tahunan itu mengambil kira karya semua kaum dan ditampakkan secara praktikal, iaitu penulis Sarawak sebenarnya ramai dan berwibawa. Hanya sumbangan mereka bukan kreatif dan bukan berdasarkan imaginasi,” jelasnya.

Utusan Sarawak, 4 September 2008

Persuratan kebangsaan guna bahasa Melayu

PERSURATAN kebangsaan termasuklah kesusasteraan kebangsaan, dan tulisan atau penerbitan yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan, kata Zaini Oje yang pernah membentangkan makalahnya, Permasalahan Bahasa, Persuratan dan Kebudayaan Kebangsaan Dalam Konteks Perkembangan di Sarawak tidak lama dahulu.

“Ada dua hal saya perhatkan di Sarawak ini, penghasilan dan penerimaannya. Dari segi penghasilannya, kita mahu keterlibatan penulis dari pelbagai kaum,” katanya.

Tentulah itu jelasnya, akan melahirkan realiti sebenarnya di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya, dengan pelbagai tema dan pemikiran serta gambaran. Ini juga dapat melahirkan pelbagai teknik penulisan.

“Kita mahu satu negara, negara Malaysia. Banyak perkara dan peristiwa di Sarawak ini yang dapat mengisi persuratan kita: asal-usul nama tempat, puisi rakyat, adat resam, kepercayaan, amalan, dan pelbagai pesta.

“Juga, tempat memancing, sejarah, pengalaman peribadi, pengalaman dan pelbagaia spek flora dan fauna yang tampaknya banyak ditulis oleh orang dari luar negara dan dalam bahasa mereka.”

Menurutnya, mungkin juga dalam koteks kini, seseorang penulis lebih gemar menulis dalam bahasa antarabangsa, khususnya bahasa Inggeris, kerana keluasan pembacaan dan perkiraan ekonominya.

Baginya, itu boleh dilakukan, tetapi pengutamaan bahasa Melayu tetap menjadi pegangan.

“Kita menghormati orang China, Jepun, orang Perancis dan sebagainya dalam hal ini. Seingat saya tidak tertulis di mana-mana karya itu dianggap kebangsaan jika tertulis dalam bahasa Melayu yang asalnya.”

Namun dapat difahami bahawa sesebuah karya khususnya karya kreatif daripada pelbagai genre yang asalnya dicipta untuk disiarkan dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan dianggap sebagai karya kebangsaan.

Jika karya tersebut tercipta dalam bahasa lain dianggap sebagai karya Malaysia kerana penulisnya orang Malaysia, dan ceritanya berkenaan orang Malaysia yang berlatarbelakangkan Malaysia.

“Dari segi negeri pula, kita memang mahu menghormati dan cinta pada negeri sendiri, tetapi sikap kita masih parokial atau ‘kenegerian’ itu yang menyebabkan kita tidak mengenali langsung negeri lain dari segi sejarahnya, flora dan faunanya yang menyebabkan integrasi nasional kita lambat terlaksana.”

Dikatakan bahawa para tokoh di Sarawak ini dalam apa juga bidang, masih mengutamakan buku dan majalah dalam bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris.

“Pernah saya lihat sendiri satu dua sahaja karya persuratan dalam bahasa Melayu yang tersimpan di rak buku tokoh tertentu. Lalu kita mengaitkannya dengan yang berlaku di kedai buku.

“Di sana pun sangat sedikit buku dalam bahasa Melayu. Kita harus fikir sendiri tentang pengisian rak buku kita: harus ada perimbangannya lantaran kita dapat menguasai bahasa tersebut.

“Pernah juga saya terdengar sendiri para tokoh kita yang berbual bahawa mereka kurang faham faham bahasa Melayu kini kerana banyak katanya yang tidak mereka faham. Andaian saya kerana tokoh tersebut tidak membaca banyak karya dalam bahasa kebangsaan kita.”

Timbul pula interpretasi yang dikaitkan dengan persoalan kebudayaan. Contoh yang paling jelas ialah soal interpretasi yang berlebihan dalam karya seperti drama, cerpen, novel dan tarian.

Dalam drama dan fiksyen jelasnya, terlalu banyak kata tempatan, misalnya kata Iban yang tiada relevannya dengan cerita.

Demikian juga dalam tarian yang dipersembahkan di pentas. Berlaku interpretasi yang berlebihan erti ‘pertemuan di muara’.

“Inilah yang tercakup dalam permasalahan kebudayaan kita kini. Kita mabuk dalam hedonisme Barat. Kita terpedaya oleg hegemoni Barat. Tiada penyelesian secara mendadak, tiada ‘ubat’ dalam jangka pendek.

“Memang ada usaha kita melalui pelbagai jabatan, organisasi dan program, tetapi pada waktu yang sama kita berdepan dengan pelbagai tekanan yang berkaitan dengan perolehan untung dan pengejaran kedudukan sosial,” tambahnya.

(Utusan Sarawak, 28 Ogos 2008)

Pertumbuhan tradisi sastera Melayu

SASTERA Melayu ialah seni yang tua, bermula dengan sastera lisan pada awal peradaban bangsa Melayu, kemudian bertembung dengan peradaban Islam dan Barat pada zaman penjajah.

Mengulas lanjut tentang perkara ini, Jasni Matlani pada pertemuan Budayawan BIMP-EAGA tidak lama dahulu menjelaskan, sudah pasti sastera Melayu ditulis dalam bahasa Melayu tetapi perbincangan, isi dan mesej yang terdapat di dalamnya bersifat universal.

"Boris Parnickel mengatakan sastera Melayu pada zaman pra-Islam khususnya lebih bersifat dwifungsi. Pertama, sebagai alat memperkenalkan etnik yang bahasa aslinya adalah bahasa Melayu iaitu meliputi wilayah pesisir Semenanjung, Sumatera dan Kalimantan.

“Kedua, sastera Melayu sebagai perantara yang memperkenalkan, sama ada bangsa Melayu atau bangsa lain di Nusantara dengan khazanah sastera dunia Islam."

Fungsi itu menyebabkan sastera Melayu menjadi salah satu unsur utama daripada kebudayaan pesisir ataupun dunia Melayu dengan bahasa Melayu, sama ada lisan ataupun tulisan tersebar antara penduduk Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 kerana mereka mendewa-dewakan unsur keaslian etnis dalam arus pemikiran romanti sdan mencela sebahagian besar kesusasteraan Melayu sebagai 'Sastera Tiruan'.

Di kawasan BIMP-EAGA, terdapat kesungguhan pihak tertentu memastikan pakatan penubuhan BIMP-EAGA memberi manfaat kepada perkembangan budaya, politik dan kesejahteraan serantau.

"Apabila memperkatakan perkembangan semasa sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini, tumpuan mestilah diberikan kepada perkembangan yang berlaku di keseluruhan wilayah yang terlibat sama di Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam.

“Tetapi dalam penjelasan mengenai sejarah kewujudan sastera Melayu di wilayah ini, kita telah diberitahu bahawa amat sukar untuk mendapatkan bahan-bahan sastera Melayu terkini terutama dari Kalimantan, Bahagian Utara Pulau Sulawesi di Indonesia dan di selatan Filipina.

"Bagaimanapun perkembangan semasa sastera Melayu di Brunei Darussalam agak mudah diikuti khususnya di Sabah sekarang, walaupun masih terdapat halangan keluar masuk buku-buku dan majalah yang diterbitkan di Brunei Darussalam ke Malaysia, tetapi hubungan dua hala yang agak baik antara penulis di Sabah dan Brunei memungkinkan kita mendapat serba sedikit maklumat mengenai perkembangan sastera Melayu di negara itu."

Perkembangan semasa sastera Melayu di Sarawak pula dalam beberapa aspek mungkin lebih baik daripada apa yang berlaku di Sabah. Walaupun Sabah dan Sarawak adalah dua buah negeri yang berbeza. Tetapi sastera Melayu di Sarawak nyata masih dapat diikuti dengan baik di Sabah.

Banyak buku yang dihasilkan oleh penulis Sarawak terutama dalam bentuk novel dan antologi cerpen yang boleh didapati dengan mudah di Sabah khsususnya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak.

Malah sebahagian besar penulis Sabah mengetahui usaha agensi sastera di Bumi Kenyalang yang secara berterusan membina penulis, memainkan peranan dalam menerbitkan karya penulis, memasyarakatkan sastera Melayu dan membina sastera Melayu melalui keprihatinan yang tidak boleh dipertikaikan terhadap gerakan sastera yang wujud di negeri itu.

"Sementara itu, tanggapan bahawa penulis muda lebih mudah memperkatakan persoalan diri sendiri pada peringkat awal pengkaryaan bukan saja dialami di Sabah, tetapi jugd di Sarawak.

“Sebab itu karya yang disiarkan dalam akhbar di Sarawak (merujuk kepada akhbar Utusan Sarawak) kebanyakannya membawa tema kekecewaan rumah tangga, putus cinta, masalah sosial, dekadensi moral golongan muda, kegagalan mencapai cita-cita dan seumpamanya. Hal ini berlaku disebabkan kemampuan berfikir dan mencari bahan fikiran yang (belum berkembang sepenuhnya dalam diri penulis muda ini)."

Berbeza dengan penulis mapan di Sarawak yang sebahagian besarnya amat dikenali di Sabah, mereka ini jelasnya mengetengahkan persoalan yang mencabar minda pembaca.

Memang terdapat usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu terutama yang ditunjangi oleh DBP Cawangan Sarawak dan DBP Cawangan Sabah untuk mengadakan majlis yang melibatkan penulis di wilayah BIMP-EAGA.

"Ada antara program ini melibatkan wilayah BIMP-EAGA Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan misalnya mejlis Pengucapan Puisi Wilayah-Bandaraya yang diadakan setiap tahun.

“Setiap kali acara ini diadakan pihak penganjur mengambil peluang menerbitkan sama ada antologi puisi atau cerpen yang memperkenalkan lagi penulis di wilayah yang terlibat dan langkah ini selain daripada berupaya menyebarkan pemikiran dan hasil karya kreatif ke peringkat yang lebih luas, ia juga turut menjana pertumbuhan sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini," tambahnya.

Puisi-puisi yang termuat dalam antologi yang diterbitkan sempena Pengucapan Puisi Wilayah-Bandaraya Kota Kinabalu, Kuching dan Wilayah Persekutuan Labuan jelasnya telah berjaya memikat masyarakat di wilayah terlibat sehingga aktivis sastera ini saling mengenali dan lebih mesra antara satu sama lain.

Bagi memperkukuhkan pertumbuhan sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA, wajar disarankan agar pihak yang terlibat perlu terus memainkan peranan dan mengadakan pelbagai bentuk kerjasama bagi membolehkan masyarakat di seluruh wilayah BIMP-EAGA ini mengenali penulis dan tradisi sastera Melayu di rantau ini.

“Majlis sastera yang melibatkan penulis dari seluruh wilayah BIMP-EAGA perlu diadakan dengan lebih kerap. Penerbitan buku dalam bentuk dan konsep yang sama mesti diterbitkan untuk kebaikan para penulis di seluruh kawasna BIMP-EAGA.

“Buku-buku yang berkaitan bahasa dan kesusasteraan Melayu yang terdapat di mana saja wilayah BIMP-EAGA dan tidak mempunyai halangan keluar masuk yang rigid, jika hendak melihat pertumbuhan tradisi sastera Melayu yang sihat di seluruh wilayah ini.

“Hubungan dua hala yang baik antara kerajaan juga perlu diambil kira kerana keputusan dan dasar yang dibuat kerajaan selakunya memainkan peranan dan memberi kesan yang tidak kecil kepada pertumbuhan dan pengukuhan tradisi sastera Melayu di wilayah BIMP-EAGA ini,” jelasnya.

Utusan Sarawak, 28 Ogos 2008