Penulis pelbagai kaum dalam arus sastera kebangsaan

“PENULIS pelbagai kaum di Sarawak telah membantu memperkaya dan memartabatkan kesusasteraan tanah air. Kemampuan mereka menembusi media arus perdana dan memenangi pelbagai peraduan membuktikan bahawa mereka dapat berdiri sama tinggi dengan penulis lain,” kata Dr. Jeniri Amir pada Kolokium Penulis Pelbagai Kaum 2008 di Kuching baru-baru ini.

Dalam makalahnya, Penulis Pelbagai Kaum Sarawak Dalam Arus Sastera Kebangsaan, Jeniri seterusnya menjelaskan, karya mereka juga berjaya mengungkapkan aspirasi, masalah dan cabaran kaum berkenaan.

Hal itu demikian katanya, kerana penulis berkenaan lebih berminat untuk mengangkat persoalan sekitar kaum masing-masing kerana persoalan itu lebih dikuasai oleh mereka kerana dilahirkan dan membesar dalam masyarakat tersebut.

“Yang menarik, karya mereka berjaya mengungkapkan aspirasi, msalah dan cabaran kaum berkenaan. Dengan itu, secara tidak langsung, karya mereka dapat merapatkan jurang perbezaan dari segi bahasa, budaya, kepercayaan dan amalan hidup,” katanya.

Usaha sedemikian jelas Jeniri, dapat membantu mewujudkan perpaduan dan integrasi sosial dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini, dan kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

Kata Jeniri, kesusasteraan kebangsaan akan lebih bermakna jika setiap kaum memberikan sumbangan masing-masing, yang secara langsung akan dapat memperluas khalayak, sesuai dengan komposisi multietnik di negara ini.

Hal itu demikian jelasnya, kerana pengarang pelbagai kaum dari Sarawak dapat menggali legenda, mitos, cerita rakyat, ‘ensera’, sempama, ‘entelah’ (teka-teki), ‘pengap’ (mantera), dan seumpamanya.

“Dengan memanfaatkan unsur ini, penulis Sarawak tentu dapat memperluas pandangan dan memperkaya laras dan gaya bahasa. Mereka dapat sahaja memanfaatkan bahan kesusasteraan tradisional ini untuk diadunkan dalam bentuk moden.

“Yang penting ialah kreativiti dan kebijaksanaan mengolah bahan berkenaan. Selain memperkaya tema, mereka tentu juga dapat memberi kelainan, termasuk dari segi menghadirkan warna tempatan dalam karya.

“Daripada sastera tradisional suku kaum itu, terdapat begitu banyak ekspresi kognitif dan memori kolektif, serta kata dan istilah budaya, simpulan bahasa, peribahasa, ungkapan, imej dan lambang yang dapat dipinjam dan diterjemahkan atau ditafsirkan bagi memperkaya ekspresi,” tambahnya.

Dari segi sumbangan, penulis kaum Iban kata Jeniri berada di belakang penulis Melayu dan Melanau dari segi jumlah dan sumbangan terhadap perkembangan sastera kebangsaan.

Antara penulis yang sudah menempa nama ialah Douglas Jaga, Jantan Umbat, Jaya Ramba, Joanes Uno, Livis Empanang Taka dan Sirai Daha.

Penulis Melanau pula tambah Jeniri, dikategorikan sebagai penulis bukan Melayu kerana bahasa Melayu bukan merupakan bahasa ibunda mereka.

“Penulis Melanau merupakan kaum yang paling banyak dan aktif membabitkan diri dalam dunia kesusasteraan sejak tahun 60-an lagi,” katanya.

Antara penulis Melanau ialah Saiee Dris, Zaini Ozea, Jeli Bohari Biha, Hipani Alwi, Margi Leo, Lucas Takip, Desmond Manja, Mohamed Dris, Dido Nanas, Johnson Yaakut, Benedict Talip, Bedui Unie, Fredrick Haili Teck, Jow Awie dan beberapa lagi.

“Daripada jumlah yang banyak itu, sebenarnya tidak banyak yang aktif, konsisten berkarya, dan mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan.”

Seperti di peringkat nasional, Sarawak belum banyak dapat melahirkan penulis Cina. Bagaimanapun, antara penulis Cina yang dapat dibanggakan ialah Jong Chian Lai, William Chan Khun Neng, dan Stephen Chung Nguk Hoi, Lawrence Quek dan Ting Mee Ting.

Kecuali Jong dan William, penulis yang lain kelihatan tidak konsisten berkarya, malah kini karya mereka tidak lagi menemui pembaca.

“Daripada yang sedikit itu, nama Jong Chian Lai untuk lebih daripada dua dekad sentiasa berada di hadapan sekali. Sehingga akhirnya dinobatkan sebagai penerima SEA Write Awards – yang menandakan kemuncak pencapaian penulis dari Sarawak setakat ini.”

Sementara itu kata Jeniri, tidak banyak penulis daripada kaum Bidayuh muncul setakat ini. Kedudukan mereka hampir sama dengan kedudukan penulis daripada masyarakat Orang Ulu.

“Belum ada yang benar-benar menyerlah dan dapat dianggap sebagai naratif besar dalam sastera kebangsaan. Meskipun demikian, masyarakat Bidayuh sekurang-kurangnya dapat berbangga dengan kehadiran penulis seperti Jiso Rutan, Lawrence Atot dan Redan Ginoh. Daripada nama itu, Jiso Rutan boleh dianggap berada di hadapan.”

Masyarakat Orang Ulu pula yang tinggal di Hulu Baram, Belaga, Kapit, Bintulu dan Lawas bukan sahaja kurang diketahui adapt resam dan budaya mereka di luar Sarawak, tetapi juga di Sarawak sendiri.

Orang Ulu yang terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik sebahagian besar masih tinggal di kawasan pedalaman meskipun sudah ada yang menetap di Bandar.

Dari segi etnografi, Orang Ulu merupakan kelompok yang unik dan kompleks. Meskipun Orang Ulu terdiri daripada pelbagai etnik dan subetnik, namun penglibatan mereka dalam dunia kesusasteraan kebangsaan tidak menggambarkan komposisi mereka yang sebenar.

“Setakat ini hanya penulis daripada etnik Bisaya dan Kayan menampilkan diri sedangkan etnik dan subetnik lain belum lagi muncul. Mengapakah keadaan ini berlaku ketika semua generasi muda Orang Ulu telah mengikuti pelajaran mereka melalui sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar?

“Penulis daripada masyarakat Orang Ulu yang memperlihatkan kegigihan berkarya ialah Poul Nanggang. Penyertaannya dalam dunia kreatif banyak didorong oleh penglibatannya dalam aktiviti Persatuan Penulis Utara Sarawak (Putera) mulai sekitar 1985 dan kerjayanya sebagai guru.

“Poul lebih dikenali sebagai penulis sajak meskipun beliau mengakui pembabitan awalnya dalam dunia penulisan adalah dalam genre cerpen,” jelas Jeniri.

Kata Jeniri lagi, sesungguhnya kehadiran penulis pelbagai kaum di Sarawak telah memperkaya khazanah sastera kebangsaan dari segi tema, persoalan, latar, nilai dan bahasa.

(akan disiarkan di Utusan Sarawak, Rabu, 24 Disember 2008)

No comments: