Cadangan mengangkat harkat pengarang Sarawak

1.Sayembara mengarang fiksyen, terutama novel harus terus diadakan kerana ia merupakan kaedah yang cepat dan berkesan untuk mendapatkan hasil karya yang berkualiti tinggi.
2.Karya-karya yang telah memenangi hadiah harus diberikan penilaian secara serius, umpamanya melalui seminar yang khusus, atau melalui kajian-kajian pada peringkat sarjana atau Ph.D. Penciptaan karya sastera yang baik tanpa penilaian yang serius dan mendalam, tidak akan dapat mengangkat harkat karya tersebut.
3.Penulis-penulis yang telah memperlihatkan bakat yang baik melalui sayembara, wajar diberikan bimbingan dan penataran yang berterusan agar dapat dipertingkatkan kualiti penulisannya.
4.Hasil sayembara dalam apa-apa juga genre harus diterbitkan dalam bentuk buku dengan maklumat dan teknik penerbitan yang prestij. Usaha ini bukan sekadar pendokumentasian yang baik, malah dapat menyebarluaskannya kepada khalayak di seluruh negara.

Kata Haji hamzah Hamdani, hasil cipta sastera daripada pelbagai sayembara mengarang fiksyen, sama ada di peringkat negeri Sarawak ataupun kebangsaan, telah dapat mengangkat harkat penulis Sarawak.

“Namun ia harus sentiasa dikaji, dinilai dan ditulis sejarahnya secara ilmiah untuk tatapan dan panduan generasi pengarang dan pembaca yang lebih kemudian.

“Tugas ini harus dipikul oleh institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan pusat-pusat pengajian tinggi. Sejarah harus ditulis sebaik yang mungkin berdasarkan kajian dan penilaian yang objektif dan ilmiah,” katanya.

No comments: