BM sebagai bahasa tamadun rantau ini

"HAL yang sangat menarik tentang sejarah tamadun atau peradaban rantau ini ialah peranan Bahasa Melayu (BM) dalam proses pembentukan tamadun itu, padahal BM bukanlah bahasa ibunda atau bahasa pertama puluhan kumpulan etnik di rantau ini," kata Datuk Dr. Haji Hassan Ahmad dalam Siri Bicara Bahasa berjudul ‘Bahasa Melayu Sebagai Teras Peradaban Malaysia’ terbitan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.

Katanya, "Kita perhatikan bahawa sejak abad ke-7, BM digunakan sebagai bahasa yang utama atau dominan di pusat-pusat kerajaan, sebagai alat pengembang agama, terutama agama Islam, bahkan juga agama-agama lain di Indonesia, sebagai bahasa perdagangan dan bahasa kesusasteraan dan ilmu sejak zaman Kerajaan Melayu-Srivijaya di Palembang dan Jambi, sampailah ke abad ke-20."

Dalam abad ke-17 menurutnya, Aceh menjadi pusat perkembangan persuratan dan kegiatan ilmu berbahasa Melayu yang sangat gemilang. Tradisi ini bersambung dan kekal sampai ke zaman kuasa Eropah hinggalah kuasa Eropah itu meninggalkan Indonesia dalam tahun 1945 dan Semenanjung Tanah Melayu dalam tahun 1957.

"Dunia Barat, selama mereka berkuasa di rantau ini, tidak meninggalkan tamadun ilmu mereka dalam BM sebagaimana dilakukan oleh mubaligh dan pedagang Islam sebelum itu. Bahasa Inggeris dan Belanda memang telah memperkenalkan sistem pendidikan mereka di rantau ini tetapi ini tidak bererti mereka membawan tamadun ilmu kepada dunia berbahasa Melayu."

Pendidikan mereka jelasnya, dilancarkan melalui bahasa mereka, tidak melalui bahasa tempatan, terutama BM yang pada waktu itu mereka tahu sudah berkembang luas sebagai lingua franca, sebagai bahasa perdagangan, bahasa kerajaan, bahasa persuratan dan bahasa ilmu di rantau ini.

"Orang Eropah itu datang ke rantau kita atas nama Syarikat Hindia Timur masing-masing, semata-mata dengan tujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan perdagangan daripada kerajaan Melayu-Indonesia dari persisir Selat Melaka sampailah ke Pulau Jawa dan kepulauan Maluku di sebelh timur.

"… di samping untuk menubuhkan pemerintahan mereka sebagai strategi politik untuk mengawal dan memelihara kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka. Bangsa Portugis mempunyai agenda yang lebih gasar: mereka datang utnuk memerangi Islam di rantau ini, kerana itulah bangsa Portugis tidak meninggalkan apa-apa ‘tamadun tinggi’ yang dapat dicontohi oleh penduduk rantau ini."

Oleh sebab itulah, BM dapat terus mengekalkan kuasanya di luar agenda Barat itu sebagai teras tamadun di seluruh rantau ini dalam zaman kuasa Inggeris dan Belanda. Lahir tamdun persuratan dan kegiatan intelektual dalam BM di Melaka (yang diwakili oleh Raja Ali Haji), di Patani, dan seterusnya sampai ke zaman Pujangga Baru di Indonesia dalam tahun 1920-an dan zaman Rashid Talu, Abdullah Sidek, Harun Aminurasyid, Syed Sheikh Al-Hadi, dan zaman Asas 50 di Singapura.

Sastera Inggeris dan kegiatan intelektual dalam bahasa Inggeris tidak wujud di rantau ini, jelas Datuk Dr. Haji Hassan Ahmad. Buku-buku ‘ilmu tinggi’ atau ‘ilmu moden’ barat dalam bidang sains dan sebagainya tidak ada diterjemahkan dalam BM dalam tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua dan tahun-tahun 50-an.

"Bandingkan keadaan ini dengan keadaan dalam abad ke-17, misalnya: pada zaman itu oara pengarang Melayu di Aceh mempelajari ilmu dari dunia Islam di tanah Arab dan menterjemahkan karya-karya pemikir Islam yang agung seperti Iman Al-Ghazali dalam BM," tambahnya.
(Disiarkan di Utusan Sarawak, Khamis, 12 Julai 2007)

No comments: