Resolusi Perkampungan Penulis Sarawak 2008

i. Menyeru agar penulis Sarawak berusaha menghasilkan karya yang mengemukakan tema dan persoalan kerencaman budaya etnik untuk mewujudkan kefahaman dan perpaduan masyarakat.
ii. Menyeru agar penulis Sarawak berusaha menghasilkan karya yang dapat memaparkan persoalan berkaitan pembangunan negeri secara positif bagi membantu menyedarkan masyarakat mengubah sikap dan pemikiran selari dengan perkembangan semasa.
iii. Menyeru agar penganjuran bengkel, diskusi atau seminar di Sarawak pada masa depan menekankan aspek falsafah dan ideologi untuk menggalakkan penghasilan karya yang mampu menjana minda masyarakat.
iv. Menyeru agar DBP, persatuan penulis dan pihak yang berkaitan mengadakan kegiatan diskusi, randau dan seminar secara lebih kerap bagi meluaskan horizon pengetahuan dan pemikiran penulis.
v. Menyeru agar media massa terutamanya akhbar terus memberikan ruang kepada penulis untuk menyiarkan karya bagi merancakkan perkembangan sastera di Sarawak
vi. Menyeru agar kerajaan menggiatkan usaha memartabatkan kembali bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang benar-benar berperanan sebagai lambang jati diri bangsa.
vii. Menyeru agar penulis di Sarawak mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat (ICT) terkini seperti penggunaan blog supaya penyebaran karya mereka lebih luas dan terbuka.
viii. Menyeru agar DBP, persatuan penulis dan pihak yang berkaitan berusaha meningkatkan jumlah penerbitan karya penulis Sarawak dalam bentuk buku untuk menggalakkan perkembangan sastera yang lebih menyeluruh.
ix. Menyeru agar persatuan penulis memantapkan kepimpinan, perancangan dan kegiatan agar dapat memainkan peranan sebagai payung kepada penulis.
x. Menyeru agar DBP berusaha memantapkan kembali Anugerah Sastera Negeri Sarawak (ASNS) sebagai wadah penghargaan dan pengiktirafan yang berprestij di Sarawak.

No comments: