Peraduan Menulis Esei Bahasa

BERSEMPENA sambutan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak akan menganjurkan Peraduan Menulis Esei Bahasa bermula sekarang hingga 1 Ogos depan.

Pemangku Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Jiso Rutan berkata, peraudn tersebut bermatlamat untuk mencungkil dan menggalakkan perkembangan bakat penulisan, khususnya yang berbentuk ilmiah dalam kalangan penulis tempatan.

Menurutnya, matlamat kedua ialah untuk memberi kesedaran dan menanamkan semangat tentang kepentingan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa intelektual dan bahasa perpaduan.

Ketiga katanya, untuk memperkayakan khazanah ilmu khususnya yang berkaitan isu-isu bahasa dalam bahasa kebangsaan di negeri ini.

Sementara, matlamat keempat ialah untuk memupuk dan mengembangkan upaya kreativiti dan daya fikir kritis penulis dalam mengupas isu-isu bahasa.

Esei katanya, adalah penulisan dalam bentuk prosa yang biasanya ringkas, mengenai sesuatu tajuk.

“Pada umumnya, esei dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu esei formal dan tidak formal. Semua lisan yang disebut esei dapat dikenal melalui bentuknya yang ringkas dan mengenai satu tajuk tertentu sahaja.

“Penulisan yang tergolong sebagai esei formal memperkembangkan persoalannya secara logik. Sementara, penulisan bersifat tidka formal dikaitkan dengan pendapat penulis secara beas, selalunya berdasarkan sentimen dan imaginasi sahaja,” katanya.

Peraduan ini terbuka kepada rakyat Malaysia yang bermastautin di Sarawak serta penduduk asal negeri ini yang beradai di luar negeri/negara.

Esei mestilah bergbentuk esei formal yang berkisar tentang isu dan perkembangan bahsa kebangsaan di Sarawak khasnya dan juga di Malaysia amnya.

Esei hendaklah sesuai untuk bacaan umum dan tidak menyentuh perkara-perkara yang boleh dianggap sensitif dan boleh menyinggung perasaan mana-mana kaum, kepercayaan dan budaya di negeri ini.

Esei sebaik-baiknya hendaklah bertaip jarak dua langkay dengan menggunakan bahasa Melayu dan panjangnya hendaklah tidak kurang daripada 4,000 patah perkataan atau 15 halaman kertas A4.

Setiap peserta boleh menghantar tidak lebih daripada dua esei. Esei yang dihantar untuk peraduan ini tidak akan dikembalikan.

Nama peserta jangan ditulis pada halaman esei tetapi hendaklah ditulis dalam borang penyertaan sahaja.

Penganjur berhak untuk menerbitkan atau menyiarkan penyertaan (esei) yang dipilih, dan dalam berbuat demikian, berhak penyuntingan atau pindaan yang difikirkan perlu ke atas esei berkenaan.

Esi yang telah dihantar menyertai peraduan ini tidak boleh dihantar kepada penerbit atau pihak lain tanpa mendapat persetujuan penganjur peraduan ini terlebih dahulu.

Esei hendaklah karya asli peserta, bukan diciplak daripada karya orang lain dan belum pernah disiarkan di mana-mana. Peserta mesti bersedia untuk memperakukan keaslian esei yang dihantar itu.

Semua penyertaan mesti dalam bentuk salinan pertama, bukan salinan foto atau salinan karbonnya.

Semua penyertaan yang menepati syarat peraduan ini akan dihakimi oleh panel hakim bebas yang akan dilantik oleh penganjur. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

Pemenang pertama akan menerima RM2,500, kedua (RM2,000), ketiga (RM1,500), dan tiga penerima hadiah sagu hati masing-masing akan menerima RM350.

Untuk maklumat lanjut, hubungi Haji Shantrol Abdullah atau Marriya Yusup di talian 082-444711.

(Utusan Sarawak, 13 Mac 2008)


No comments: