Mengenali Sastera Rakyat

SASTERA rakyat atau sastera lisan merupakan bentuk kesusasteraan yang terawal lahir dalam semua kebudayaan manusia. Sebelum masyarakat Melayu/peribumi mengenali huruf, sastera yang berbentuk lisan telah berkembang dengan meluas dalam masyarakat Melayu/peribumi tradisional.

“Walaupun kemudiannya tulisan diperkenalkan, sastera lisan tetap berkembang dengan pesat dalam masyarakat Melayu/peribumi tradisional,” kata Abdul Rassid Haji Subet ketika membentangkan kertas kerja Menghayati Sebaginda Bujang dan Anak Cuik Keramat Melalui Pendekatan Moral pada Majlis Bicara Buku 2008 baru-baru ini.

Menurutnya, meskipun alam Melayu mengalami proses pemodenan, sastera lisan masih terpelihara dan dituturkan oleh masyarakat Melayu/peribumi yang menganggapnya sebagai warisan budaya bangsa yang tinggi nilainya.

Jelasnya, sastera rakyat atau sastera lisan ialah hasil-hasil sastera Melayu/peribumi lama yang disampaikan secara lisan iaitu dipertuturkan.

Sastera rakyat katanya, merupakan hasil sastera yang dimiliki oleh masyarakat Melayu/peribumi, disebarkan dan dituturkan daripada satu generasi ke satu generasi secara lisan.

“Masyarakat Melayu/peribumi yang menghasilkan sastera rakyat bersifat tradisional, ketinggalan dari segi teknologi, masih mengamalkan sistem sosial yang terikat dengan semangat kerjasama dan kolektif, masyarakat yang masih statik serta tidak banyak hubungan dengan masyarakat luar.

“Sastera rakyat merupakan hak milik bersama (kepunyaan) bangsa Melayu/peribumi. Ia hidup dalam masyarakat Melayu/peribumi tradisional secara lisan atau secara dituturkan. Sebab itulah sastera berbentuk lisan ini tidak diketahui nama pengarang atau penulisnya.

“Juga tidak diketahui bilakah ia dicipta. Sebagai sastera yang tersebar secara lisan, sastera rakyat banyak mengalami perubahan dan tokok-tambah serta penyesuaian. Tokok-tambah dan penyesuaian dilakukan bagi menyesuaikan cerita tersebut dengan situasi setempat,” katanya.

Perubahan masa dan zaman ujarnya, membawa perubahan kepada corak penyebaran secara lisan. Kini, hasil sastera lisan telah dibukukan, iaitu ditulis.

“Tradisi lisan yang mencirikan karya-karya sastera lisan telah menerima perubahan kepada bentuk bertulis.

“Sungguhpun masyarakat telah mengamalkan sistem tulisan, namun tradisi lisan tetap hidup di dalamnya,” katanya.

Sastera lisan tambah Abdul Rashid Subet, tetap merupakan sastera lisan sekalipun telah menjadi bahan bertulis.

Karya-karya sastera lisan yang telah dibukukan masih mengekalkan ciri-ciri kelisanannya, malah mempunyai ciri-ciri tersendiri.

“Kini, kita boleh membaca cerita-cerita rakyat ini melalui buku-buku yang dihasilkan dan melalui media lain seperti cakera padat video (vcd) dan sebagainya.”

Seperti di Semenanjung Malaysia, pertumbuhan sastera di Sarawak bermula dengan tradisi lisan; yang hidup di kalangan masyarakat dan diperturunkan daripada satu generasi kepada generasi kemudiannya.

Melalui bentuk sastera lisan ini kita dapat memahami pandangan dan proses pemikiran masyarakat Sarawak.

Tradisi itu jelas Rassid dikenali dalam bentuk mitos, legenda dan cerita rakyat (folktale). Dalam tradisi lisan ini, tercatat tentang kegiatan ekonomi, sejarah, sosial, etika, nilai, kepercayaan, aspirasi matlamat hidup dan pergerakan masyarakatnya.

“Pada masa sekarang warisan tradisi lisan ini sebahagiannya telah didokumentasikan dan diterbitkan, umpamanya dalam Sarawak Museum Journal dan Sarawak Gazzette. Biro kesusasteraan Borneo pula telah menerbitkan 65 buah cerita rakyat dalam bahasa setempat iaitu di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti majalah Dolphin, Pelita Pelajar, Nendak dan Perintis.

“Usaha mendokumentasikan karya ini diteruskan lagi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, melalui usaha pengumpulan, penterjemahan dan penerbitan dalam bahasa Melayu.

“Kegiatan pengumpulan tradisi lisan ini semakin penting pada masa kini, kerana tradisi ini kian pupus ditelan kepesatan zaman dan pewarisnya pula sudah ramai yang meninggal dunia tanpa ada penyambutnya.”

Ciri-ciri sastera rakyat


i. Penyebaran oleh pewarisnya dilakukan secara lisan walaupun ada sesetengah bahan kesusasteraan rakyat telah diterbitkan dalam bentuk tulisan, namun asal bahan tersebut tersebar di kalangan masyarakat menerusi lisan dan masih mengekalkan ciri kelisanannya. Ada juga hasil yang masih lagi tersebar secara lisan hingga kini walaupun sebahagian ceritanya telah dibukukan.

ii. Untuk mendapat bentuk yang mantap, kesusasteraan rakyat mesti hidup dalam masyarakatnya tidak kurang daripada dua generasi.

iii. Wujud dalam pelbagai versi. Oleh sebab disebarkan secara lisan, unsur tokok-tambah tidak dapat dielakkan, sehinggakan apa-apa yang dituturkan itu sudah menjadi satu versi yang tersendiri. Perbezaan versi ini hanya berlaku pada bahagian luarannya sahaja, namun inti patinya tetap kekal.

iv. Penciptanya tidak diketahui, penyebaran kesusasteraan rakyat boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tidak ada halangan dan had untuk dituturkan. Penutur kesusasteraan juga bebas melakukan penambahan dan pengurangan atau melakukan penyesuaian jika mereka mahu. Kewujudan karya yang sentiasa berubah itu menyebabkan tidak diketahui siapa penciptanya yang sebenar.

v. Oleh sebab kesusasteraan rakyat wujud dalam bentuk tokok-tambah oleh penutur dan pendukungnya, karya tersebut sudah menjadi milik bersama masyarakatnya.

vi. Kesusasteraan rakyat yang menjadi milik bersama masyarakat secara tidak langsung juga menggambarkan segala pemikiran, perasaan, nilai dan falsafah hidup masyarakatnya. Penyataan tersebut mungkin dilahirkan secara terus terang atau secara tersirat.

vii. Oleh sebab kesusasteraan rakyat wujud dan berkembang melalui media lisan, penutur biasanya tidak berkesempatan menapis apa-apa yang dituturkan ketika berhadapan dengan pendengar atau khalayak. Oleh itu, sifatnya cukup sederhana dan seadanya, terlalu spontan dan kadangkala kelihatan kasar.

viii. Kesusasteraan rakyat juga wujud dalam bentuk tradisi tekal. Misalnya, cerita lipur lara mempunyai struktur plot yang sudah tetap seperti plot sebelum mengembara, semasa mengembara, sesudah mengembara dan pengakhiran yang menggembirakan.

ix. Kesusasteraan rakyat juga bersifat pralogis, iaitu mempunyai logika yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan logika umum. Oleh itu, pandangan dan tanggapan masyarakat lain tidak penting kepada pertumbuhan dan perkembangan kesusasteraan rakyat sesuatu masyarakat.

x. Kesusasteraan rakyat juga mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama dalam sesuatu masyarakat.

(Utusan Sarawak, 26 JUN 2008)

No comments: